Samfund

Rektor: Pædagoguddannelsen har mistet popularitet

SF vil holde regeringen op på dens løfter om minimumsnormeringer.

Kritiske arbejdsforhold for pædagoger er med til at skræmme folk fra at søge ind på uddannelsen.

Det mener Camilla Wang, der er rektor på Professionshøjskolen Absalon.

- Pædagoguddannelsen er blevet mindre og mindre populær de senere år, hvilket på ingen måder harmonerer med, at der er et stadigt større politisk fokus på og ønske om at få flere pædagoger, siger hun til TV 2.

Uddannelsens store problem er, at nedskæringer og historier om for meget bureaukrati, giver pædagogerne dårligere arbejdsvilkår, forklarer rektoren.

- De studerende kigger ikke kun på uddannelsen, men kigger også på jobbet, der venter dem bagefter.

Fredag kom der tal på sommerens studieoptag. De viser, at optaget på pædagogstudiet er faldet to procent i forhold til sidste år.

Med 4869 optagne er pædagogstudiet dog fortsat det mest søgte studie, men antallet har været faldende over en årrække

BUPL: - Flere børn kræver flere pædagoger

Antallet af nyfødte i Danmark har henover de seneste år været stigende. I 2018 kom der 61.476 nye danskere til verden. En støt stigning fra 58.205 nyfødte i 2015.

Når purkerne skal begynde i vuggestue og børnehave, vil det kræve flere pædagoger, især hvis fødselstallet fortsat holder et højt niveau, lyder det fra pædagogernes fagforening, BUPL.

- Det kommer til at gå udover børnene i sidste ende, og det kommer til at gå udover kvaliteten i daginstitutionerne, fordi pædagogandelen ikke kan komme derop, hvor den har behov for at være, siger Birgitte Konradsen, næstformand i BUPL, til TV 2.

Faldet i pædagogstuderende bliver, ifølge Birgitte Konradsen, endnu mere kritisk, hvis regeringens løfter om minimumsnormeringer og flere pædagoger, skal overholdes.

Aftale om minimumsnormeringer

Det er en del af aftalen mellem S-regeringen og dens støttepartier - det såkaldte forståelsespapir - at der skal indføres en fast norm for antallet af pædagoger per barn i landets børne- og ungdomsinstitutioner. Altså det, der hedder minimumsnormeringer.

I aftalen står der:

- Indføres lovbundne minimumsnormeringer der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020.

Under valgkampen ville Socialdemokratiet ikke love normeringer, men gik blandt andet til valg på, at der skulle ansættes flere pædagoger.

SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stod derimod meget stejlt på indførelsen af minimumsnormeringer, og det var også et stridspunkt under regeringsforhandlingerne.

En megafon-måling fra juni, foretaget på vegne af TV 2 og Politiken, viser, at hver anden dansker ønsker minimumsnormeringer indført.

Minister: - Vi handler nu

Det er ærgerligt, at optaget til pædagoguddannelsen ikke er større, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen til TV 2.

Hun giver de kritiske røster ret i, at hvis billedet af jobbet som pædagog er negativt, vil det ikke virke tillokkende.

- Der, har vi som regering den opgave ikke kun at forbedre uddannelsen, men faktisk også at forbedre den virkelighed, de kommer ud til.

Det vil dog tage tid, før det kan mærkes af børn, forældre og pædagoger, men Ane Halsboe-Jørgensen mener, det kan lade sig gøre at forbedre kvaliteten allerede med det antal pædagoger, der er i dag.

SF: - Vi minder regeringen om dens løfte

Hos SF henviser de til regeringens forståelsespapir, hvor de mener, at minimumsnormeringer vil kunne løse en del af de problemer, der er for pædagogfaget.

- Det vil give mere tid og bedre arbejdsvilkår, siger ordfører for velfærdsuddannelserne, Signe Munk.

Derfor har de tænkt sig at holde Socialdemokratiet op på deres løfte om normeringer.

SF har spillet ud med, at der skal være en lovbunden normering på tre børn per pædagoger i vuggestuer og seks børn per pædagog i børnehaver.

- Det er vores udgangspunkt, som vi tager med til forhandlingerne efter sommerferien, siger Signe Munk.