Samfund

EU forbyder torskefiskeri i Østersøen for at redde bestanden

Fiskerne må ikke længere lande torsk i den sydlige del af Østersøen, har EU besluttet i hasteafgørelse.

Torsken er alvorligt truet i Østersøen, og EU-Kommissionen har derfor truffet en hastebeslutning om at stoppe fiskeriet resten af året.

I tirsdagens beslutning hedder det, at man lukker fiskeriet i de områder, der kaldes 24, 25 og 26.

Det er farvandet, der strækker sig fra den østlige del af Sjælland til de baltiske lande. Den nordlige grænse for farvandet er en linje fra Kalmar i Sverige til Liepaja i Letland.

Forbuddet træder i kraft med øjeblikkelig virkning, og det gælder foreløbig til og med 31. december 2019.

Mindre fartøjer kan fortsat fiske

Mindre fartøjer på under 12 meter kan fortsat fange torsk i område 24.

Det strækker sig fra den sjællandske østkyst i vest til Bornholm i øst og ned til den tysk-polske kyst.

Det er også tilladt for trawlere i hele den sydlige del af Østersøen at lande bifangster af torsk. Men kun hvis maskerne i nettet ikke er større end 45 millimeter.

Miljøorganisationer har længe kritiseret EU-landenes torskekvoter. De har ført kampagner for at få EU til at stoppe fiskeriet af torsk i Østersøen.

EU-Kommissionen baserer beslutninger om kvoter og forbud på ekspertrådgivning fra Det Internationale Havforskningsråd (Ices). Det er også Ices, der lægger data til grund for EU-Kommissionen, når medlemslandene årligt forhandler om kvoter for de forskellige arter.