Samfund

- Den ligger fint, hvor den er, siger S om aldersgrænsen for salg af alkohol - forskere og danskerne er uenige

Mange partier har dog ikke planer om at ændre retningslinjerne for, hvornår de unge selv kan købe alkohol.

Mere end halvdelen af danskerne mener ikke, at unge skal kunne købe breezere, øl og andre våde varer med procenter, før de bliver myndige.

Faktisk er 64 procent enige i, at aldersgrænsen for køb af alkohol skal hæves fra de nuværende 16 år til 18 år. Det viser en Megafon-måling foretaget for TV 2 og Politiken.

Et resultat, der bakker op om budskabet i en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.

Den bedste måde at dæmme op for drukkulturen hos unge er nemlig at rykke på aldersgrænsen, lyder det fra forskerne bag rapporten.

- Vi kan se, at de unge drikker meget mindre i de lande, hvor man har en aldersgrænse på 18 år og håndhæver den, siger Morten Grønbæk, som er direktør for Statens Institut for Folkesundhed og medforfatter til rapporten.

En våd rekord

Kigger man nærmere på tallene i rapporten, skiller Danmark sig da også ud.

Selvom danske børn og unge generelt begynder senere med at drikke alkohol end for 20 år siden, svarer 32 procent af eleverne i niende klasse, at de har været fulde inden for den seneste måned.

Dermed løber de unge med en våd førsteplads i Europa. Her ligger gennemsnittet på 13 procent, viser tal fra en international undersøgelse fra 2015.

Og det er en kedelig rekord, mener forskerne. Der følger nemlig en række negative konsekvenser med det at være forrest i feltet på netop det område.

Alkohol er forbundet med flere end 60 forskellige sygdomme, herunder leversygdomme, hjertesygdomme, kræft og nerveskader. Men ifølge rapporten påvirker det høje forbrug også de unge på den korte bane.

En sammenligning af danske spørgeskemaundersøgelser viser, at 8 til 18 procent af de unge har været involveret i ulykker i sammenhæng med alkohol, mens 18 til 30 procent har haft sex, de fortryder.

Lav en entydig aldersgrænse for salg af alkohol på 18 år og håndhæv den. Det er sådan set det, der skal til

Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed

Far: - Rigtig godt, hvis grænsen blev ændret

En af dem, der gerne ser, at aldersgrænsen for køb af alkohol bliver ændret, er Nicolas Marinos. Han er far til 15-årige Julius Sonne Marinos, der allerede har stiftet bekendtskab med den danske drukkultur.

- Det ville være rigtig godt, hvis grænsen blev sat op. Det er en alder, hvor der sker meget med de unges hjerner, siger Nicolas Marinos, der til dagligt arbejder som lærer.

TV 2 fangede Nicola Sonne Marinus og søn Julius Sonne Marinus i en aftenstund i Kongens Have.

Julius Sonne Marinos er enig i, at en højere aldersgrænse ville få ham til at drikke mindre. Alligevel er han ikke i tvivl om, at det ikke ville få ham til helt at vende alkohollen ryggen.

Den 15-årige ser udfordringer ved danske teenageres måde at omgås alkohol.

- Unge glemmer, at man faktisk godt kan gå i byen og hygge sig uden at drikke. Og det er jo ikke sådan, det skal være, siger han.

Forsker: - Sæt grænse og håndhæv den

Opskriften på, hvordan man politisk kan ændre på de våde udfordringer, er simpel, lyder det fra Morten Grønbæk:

- Lav en entydig aldersgrænse for salg af alkohol på 18 år, og håndhæv den. Det er sådan set det, der skal til, siger han.

Det er en løsning, fordi det rent praktisk gør det sværere for de unge at få fat i alkohol, men også, fordi det har en stærk signalværdi uddyber han:

- Det vil sende et skarpt signal om, at myndighederne anerkender, at forældrene også har et ansvar for at styre de unges alkoholforbrug, mens de stadig er så unge, at de ikke selv kan håndtere det.

Politikere vil ikke rykke grænsen

Alligevel ser det ikke ud til, at stemningen på Christiansborg er den samme som hos eksperterne og flertallet af danskerne. I hvert fald ikke, hvis man spørger det nye regeringsparti, Socialdemokratiet.

- Vi har ingen planer om at ændre aldersgrænsen for, hvornår unge må købe alkohol. Vi synes, den ligger fint, hvor den er nu, siger partiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen.

Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti ønsker heller ikke at ændre ved den nuværende aldersgrænse.