Samfund

Nyt studie kæder juice sammen med øget kræftrisiko

Det er ekstremt vigtigt, at vi nedsætter mængden af sukker i vores kost, konkluderer ekspert.

Der er sammenhæng mellem dagligt juice-drikkeri og en forhøjet risiko for at udvikle bestemte kræftsygdomme. Det viser et nyt fransk studie, skriver CNN.

Faktisk skal der ikke mere end 100 milliliter juice, der svarer til en tredjedel af indholdet i en sodavandsdåse, om dagen til for, at risikoen for kræft generelt stiger med 18 procent, mens risikoen for at få brystkræft øges med hele 22 procent.

Det gør i øvrigt ingen forskel, om man drikker ren, naturlig frugtjuice, juice tilsat sukker eller bare almindelig sukkerholdig sodavand. Den skadelige virkning er den samme.

- Vi observerede, at den vigtigste årsag til sammenhængen mellem sukkerholdige drikke og en forøget kræftrisiko, var sukkeret i sig selv, siger Mathilde Touvier, der er forskningsleder af studiet, som onsdag blev offentliggjort i det medicinske tidsskrift BMJ.

Ingen øget risiko ved sukkerfri drikke

Fakta om undersøgelsen

I studiet blev over 100.000 raske, voksne franskmænd fulgt gennem en periode på ni år. 79 procent af deltagerne var kvinder, og 21 procent var mænd.

Deltagerne, som havde en gennemsnitsalder på 42 år, udfyldte mindst to spørgeskemaer og blev spurgt om deres indtag af 3000 forskellige mad- og drikkevarer. Generelt drak mændene flere sukkerholdige drikke end kvinderne.

Ved undersøgelsens afslutning blev der diagnostiseret 2193 tilfælde af kræft hos forsøgsgruppen. Heraf havde 700 fået brystkræft, 291 prostatakræft og 166 tyktarmskræft.

Ifølge forskningsleder Mathilde Touvier hænger resultatet af det nye studie meget godt sammen med andre undersøgelser, som tidligere har påvist sukkers skadelige indvirkning på helbredet.

- At indtage drikke med højt sukkerindhold øger risikoen for overvægt og vægtforøgelse. Og overvægt fører til øget risiko for kræft, siger forskningsleder Mathilde Touvier.

Den nye undersøgelse viser til gengæld ingen sammenhæng mellem indtagelse af sukkerfri drikkevarer som for eksempel Cola-Cola Zero og en øget kræftrisiko.

De franske forskere understreger dog, at man bør tolke netop denne observation med særligt forbehold, da forsøgspersonerne i undersøgelsen havde et forholdsvist lavt forbrug af sukkerfri drikkevarer.

Behov for yderligere forskning

Resultatet var, at forekomsten af kræftsygdomme blandt dem, der dagligt drak juice eller andre læskedrikke, omend i små mængder, var højere end i den øvrige befolkning som helhed.

Men alligevel er der stadig ubesvarede spørgsmål.

Den netop afsluttede undersøgelse går nemlig ikke dybere ned i årsagen til kræftsygdommenes opståen. Dermed er det umuligt at fastslå, om det enkelte kræfttilfælde skyldes indtaget af bestemte drikkevarer eller et andet skjult helbredsproblem.

- Der er helt sikkert behov for yderligere forskning, og det er uden tvivl meget udfordrende at måle effekten ved indtaget af sukkerfri drikkevarer. Men alligevel er der et klart budskab i de foreløbige forskningsresultater: Et højt sukkerindtag har konsekvenser for helbredet, siger Amelia Lake, som er docent i folkesundhed og human ernæring ved Teesside University i England.

- Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi nedsætter mængden af sukker i vores kost, konkluderer hun.