Samfund

Mere end halvdelen af landets yngre læger mærker stress

Danske Regioner skriver i en mail til TV 2, at man går ind i de kommende økonomiforhandlinger med et konkret krav for at afhjælpe pres på sygehusene.

En ny undersøgelse fra foreningen Yngre Læger viser, at mere end hver fjerde yngre læge i høj grad eller i meget høj grad er påvirket af arbejdsrelateret stress i deres hverdag, mens 40 procent i nogen grad er påvirket af det.

Det her skal tages alvorligt.

Helga Schultz, formand Yngre Læger

Et alarmerende resultat, som patienterne også kan komme til at mærke, lyder det fra formand Helga Schultz.

- Det her skal tages alvorligt. Både fordi at de skal være på arbejdsmarkedet i mange år, men også fordi, at det kan gå udover patientsikkerheden, siger hun til TV 2.

Ifølge Helga Schutz har foreningen før oplevet, at mange læger ikke er tilfredse med deres arbejdsmiljø. Men det er første gang, at de har lavet en sammenhæng mellem den opfattelse og frygten for ikke levere en ordentlig behandling af patienterne.

”Grundigheden kan forsvinde”

Konkret viser undersøgelsen, at 26 procent af de adspurgte læger i høj grad eller meget høj grad er påvirket af arbejdsrelateret stress. 40 procent svarer, at de i nogen grad er påvirket af det.

Samtidig uddyber flere, at de ikke føler, at de har den fornødne tid til deres opgaver, mens henholdsvis 45 procent og 48 procent svarer, at de føler, at tempoet er for højt, og at bemandingen ikke passer til arbejdsopgaverne.

Og netop denne pointe er vigtig, siger Helga Schultz:

- Arbejder man på en akutmodtagelse og har ti patienter på kort tid, får man måske ikke lige spurgt om alting, fordi der er travlt. Hele grundigheden ryger måske. Det er ikke sikkert, men vi kan se, at mange af vores kollegaer frygter det, siger hun.

Travlhed, ensomhed, ledelse og afbrydelser nævnes som årsager til, at lægerne føler stress.

Derfor bør man tage sig tid til hinanden. Det er en investering.

Helga Schultz, formand Yngre Læger

Derfor er det netop de fire områder, der skal sættes ind på, siger Helga Schultz.

Eksempelvis nævner hun, at der kan være så travlt på en afdeling, at nogle læger kun møder deres kollegaer til morgenmødet og derfor føler en form for ensomhed. Det handler ikke om de faglige snakke, men mere om den sociale samvær:

- Derfor bør man tage sig tid til hinanden. Det er en investering. Ikke bare for den enkelte. Men i sidste ende også for afdelingen og sygehuset, siger Helga Schultz.

Danske Regioner kræver to milliarder

Hos Yngre Læger føler man generelt, at der er blevet mere travlt, og at de løber hurtigere. Og derfor savner man, at de ansvarlige har fokus på dette.

Hos Danske Regioner, der har ansvaret for det behandlende sundhedsvæsen, siger næstformand Ulla Astman (S), at emnet er højt på dagsordenen.

Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i sundhedsvæsenet ofte løber stærkt – og også nogle gange for stærkt.

Ulla Astman (S), næstformand Danske Regioner.

- Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i sundhedsvæsenet ofte løber stærkt – og også nogle gange for stærkt. Det tager jeg meget alvorligt, skriver hun i en mail til TV 2.

Hvem er Yngre Læger?

Foreningen har en gennemsnitsalder på 39 år. 

De fleste medlemmer er i gang med at uddanne sig til at være speciallæger. 

Foreningen har i øjeblikket godt 12.500 medlemmer.

Ulla Astman fremhæver, at sygefraværet er faldet, men sundhedsvæsenet skal også fremtidssikres:

- Derfor går vi også ind til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen med et krav om to milliarder kroner. Det er der brug for, hvis sundhedsvæsenet og medarbejderne skal kunne følge med, når der fremover bliver flere ældre, flere børn og nye behandlingsmuligheder, skriver hun.

Hos Yngre Læger understreger formand Helga Schultz, at der ikke er bevis for, at det vil gå udover behandlingskvaliteten. Men i foreningen frygter man det, og derfor håber man, at der tages affære.

Gerne på landsplan i form af flere ressourcer og flere hænder. Men også lokalt på sygehuse og afdelinger:

- Man bør snakke struktur, arbejdsdeling og brug af it-systemer. Særligt lokalt. For vi ved, at det er nogle af de aspekter, der kan hjælpe med at gøre en travl dag mere overskuelig og skabe et bedre arbejdsmiljø, siger Helga Schultz.

4500 yngre læger har deltaget i undersøgelsen.