Samfund

Chefer får danskerne til at skifte job - muligvis er for mange af dem intrigante

Hver femte dansker begrunder deres seneste jobskifte med, at de var utilfredse med deres chef.

Når danskerne får nok og siger deres job op, så skyldes det primært én ting - eller nærmere: én person.

Hos mere end hver femte er årsagen til det seneste jobskifte utilfredshed med chefen. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Voxmeter i samarbejde med konsulentfirmaet Ballisager, der beskæftiger sig med rekruttering og karriererådgivning.

Og det er ikke overraskende, mener psykolog og arbejdsmiljøforsker hos konsulentfirmaet TeamArbejdsliv Karen Albertsen.

En del chefer har desværre misforstået lederopgaven

Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset Ballisager

- Det gør en stresset og belastet, når man ikke har det godt med sin chef. Afhængigt af hvor alvorligt det er, kan det også gå ud over ens søvn, siger hun til TV 2.

Relation til chef er afgørende

Selvom man har gode kollegaer, så er en god chef meget afgørende for den enkelte medarbejder, fortæller psykologen.

- Det er chefen, der skal bekræfte dig i, at det er godt, det du laver, og at de er glade for dig. Ellers vil det i høj grad gå ud over jobtilfredsheden, siger Karen Albertsen.

Hun understreger dog samtidig, at langt de fleste chefer ønsker at være gode ledere, men at de af forskellige årsager ikke altid er i stand til det. Derfor har man som ansat også et medansvar for at få relationen til at fungere, påpeger hun.

Hvis chefen ikke kan eller vil lytte til medarbejderen, eller kemien grundlæggende er meget dårlig, kan det dog blive en vanskelig opgave.

Intrigante chefer er værst

Når danskerne bliver spurgt, hvad utilfredsheden med chefen skyldtes, svarer tre ud af fire, at lederen skabte et dårligt arbejdsmiljø.

- Dén del har overrasket os særligt meget, fordi det indikerer, at der er alt for mange intrigante chefer, som gør sig selv til en del af konfliktscenarier mellem medarbejdere, i stedet for at optræde professionelt, siger Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset Ballisager, til TV 2, og fortsætter.

- En del chefer har desværre misforstået lederopgaven. De tror, de skal gå forrest. Men i virkeligheden skal de holde sig bagerst og få andre til at fungere, tilføjer han.

Næst efter dårlige chefer kommer muligheden for bedre løn, kedelige opgaver og manglende udvikling som de hyppigste årsager til et jobskifte.

Dog er det kun ganske få af de adspurgte, der har begrundet jobskiftet med, at arbejdet virkede meningsløst, eller manglende kemi med kollegaerne.

Sælgere er hårdest ramt

Blandt de jobfunktioner, som er repræsenteret i undersøgelsen, er sælgerne hårdest ramt. Her svarer hele tre ud af ti (30 procent), at det var chefen, der fik dem til at sige deres sidste job op.

I sælgerbranchen er der mange egodrevne chefer

Morten Ballisager, direktør i Konsulenthuset Ballisager

- I sælgerbranchen er der mange egodrevne chefer, fordi det er en typisk egenskab hos gode sælgere. Men det er et mismatch med rollen som leder, hvor man skal sætte holdet og ikke sig selv i centrum, forklarer Morten Ballisager.

Afstemning

Har du skiftet job på grund af chefen?

I den modsatte ende af spektret ligger it-ansatte. Her var det kun omkring én ud af ti (12 procent) af dem, der har prøvet at forlade et job frivilligt, som gjorde det på grund af chefen.

Hvis man ser overordnet på arbejdssektorer, var offentlig administration det område, hvor flest medarbejdere, nemlig 28 procent, har opsagt deres stilling med begrundelse i chefproblemer.

Skab en åben dialog

Er man havnet i en situation, hvor man har en dårlig relation til sin chef, men gerne vil blive i jobbet, må man forsøge at skabe en åben dialog.

Når man har problemer med sin chef, er man sjældent den eneste, der er utilfreds

Karen Albertsen, psykolog hos TeamArbejdsliv

Hvis det ikke er muligt at få chefen til at lytte på tomandshånd, bør man inddrage kollegerne, samarbejdsudvalget eller eventuelt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant.

Sådan lyder rådet fra psykolog hos TeamArbejdsliv Karen Albertsen.

- Når man har problemer med sin chef, er man sjældent den eneste, der er utilfreds. Ofte hænger en dårlig relation til chefen sammen med dårligt arbejdsmiljø, og det er ofte også svært for chefen. Derfor vil den bedste løsning være at drøfte sagen i fællesskab, lyder det fra Karen Albertsen.

Hun anbefaler dog, at man altid i første omgang gør en indsats for at forbedre sit personlige forhold til chefen, før man involverer andre.

Se psykologens gode råd til at forbedre forholdet til chefen her nedenfor.

Tre gode råd: Sådan skaber du en god relation til chefen

 1. Accepter din rolle

  For at få et godt arbejdsforhold med sin chef, er det først og fremmest nødvendigt, at du accepterer jeres forskellige roller.

  Du skal være villig til at lade chefen bestemme og finde dig i at lade dig lede.

  Selvom du ikke altid er enig i de beslutninger, som chefen - eller eventuelt et kollegafællesskab - har truffet, skal du være i stand til at indordne dig.

 2. Sig til, hvis du er utilfreds

  Er der noget, du er utilfreds med, har du et ansvar for at gøre opmærksom på det i fælles rum.

  På den måde bidrager du til at skabe en bedre arbejdsplads.

  Alt for ofte er konfliktskyhed årsag til, at der opstår "fnidder i krogene", og hvis det griber for meget om sig, kan det skabe et dårligt arbejdsmiljø.

 3. Gå efter bolden

  Hvis du havner i konflikt med chefen eller en kollega - og måske flere kollegaer - skal du undgå at bidrage til en konfliktoptrapning.

  Sørg for at holde fokus på opgaven: at få løst problemet. Undgå for alt i verden, at kritikken bliver personlig.

  Følg klichéen: Gå efter bolden, ikke personen!

   

Kilde: Psykolog hos TeamArbejdsliv Karen Albertsen