Samfund

Vild pastinak fjernes fra naturen - pas også på disse fem giftige planter

For en uge siden blev en hel skoleklasse forbrændt, da de legede på en legeplads.

Den vilde gule pastinak fjernes flere steder fra naturen. Det sker, efter at en hel skoleklasse blev voldsomt forbrændt, da de legede på en naturlegeplads ved Høng på Sjælland i sidste uge.

Årsagen var, at børnene var kommet i kontakt med den gule vilde pastinak, som er en ukrudtsplante med skærmagtige blomster, der minder en del om den endnu mere allergifremkaldende bjørneklo.

Naturstyrelsen tog derfor konsekvensen og sendte sikkerhedsklædte medarbejdere ud for at fjerne den skadelige, gule plante både i Høng Skov på Sjælland og nu også ved Knudshoved på Fyn.

- Jeg har en plastikheldragt på for ikke at få plantens saft på mig, sagde servicemedarbejder Brian Jensen til TV 2 FYN onsdag.

Men i den danske natur og i haverne gemmer der sig også andre giftige planter, som kan være farlige for mindre børn, hvis de spiser af dem.

Svier og brænder som chili

Hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital modtager medarbejderne for øjeblikket mange henvendelser, der drejer sig om forgiftninger med planten dansk ingefær.

Flere gange om ugen får vi akutte opringninger om børn, der har spist af de røde bær

Harald Meyer, arbejdsmediciner på Giftlinjen

- Flere gange om ugen får vi akutte opringninger om børn, der har spist af de røde bær på dansk ingefær. Bærrene ser indbydende og flotte ud, men når man tygger på dem, brænder det virkelig meget i munden. Børn får sig derfor en slem forskrækkelse, og de hyler og skriger typisk, fordi det svier på samme måde som chili, siger arbejdsmediciner hos Giftlinjen Harald Meyer til TV 2.

Dansk ingefær er i sæson netop nu, hvor frugterne sidder tæt og minder om en rød majskolbe. Planten er relativt udbredt i naturen.

Ifølge Harald Meyer er dansk ingefær dog heldigvis ikke blandt de giftigste planter, som man kan støde på i haverne og naturen netop nu.

Kan give alvorlig forgiftning

Til gengæld hører taks til blandt de allerfarligste. Her skal der kun meget lidt til for at fremkalde en alvorlig forgiftning.

Taks er en plante, man virkelig skal passe på

Harald Meyer, arbejdsmediciner på Giftlinjen

- Børn kan godt finde på at spise af de små, bløde skud, der sidder yderst på takstræets grene. Men de er meget giftige. Det kræver hurtig behandling med modgift og observation. Så taks er en plante, man virkelig skal passe på, siger Harald Meyer.

Han råder til, at man som forældre sørger for at instruere sine børn i, at de aldrig må spise af naturen uden at spørge om lov først, og at børn under fem-seks år altid holdes under tæt opsyn i haven og i naturen.

Hvis skaden først er sket, bør man straks ringe til Giftlinjen på 82 12 12 12.

Listen over giftige planter i Danmark er lang. Her nedenfor kan du læse om fem af dem, Giftlinjen jævnligt får henvendelser om.

Hold børnene væk: Fem giftige planter i danske haver og natur

 1. Dansk ingefær

  Dansk ingefær.

  Beskrivelse: Har nogle flotte, orangerøde bær, der er samlet på en stok, der minder om en majskolbe. Hele planten, specielt den friske jordstængel og bærrene, indeholder stærkt irriterende plantesaft. Findes i haver, men også i naturen på fugtige steder, for eksempel i skov. Forgiftninger ved ulykkestilfælde er sjældne.

  Symptomer: Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, opkastning, mavesmerter, diarré, evt. almen påvirkning. Kan give kraftig hudirritation, evt. blæredannelse.

  Forholdsregler: Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst fem minutter ved øjenkontakt. Tag til læge eller på skadestue ved udtalte eller vedvarende symptomer. Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 ved indtag.

 2. Laurbær-kirsebær

  Laurbær-kirsebær.

  Beskrivelse: Er en stedsegrøn busk med blanke, laurbærlignende blade. Frugterne er små, sorte "kirsebær", der smager besk. Bruges typisk som hæk i haver. Hele planten er giftig. Den indeholder hyoskyamin, atropin og lignende alkaloider. Forgiftninger som følge af ulykker er ualmindelige. Indtagelse af bare et par bær udgør dog forgiftningsrisiko for børn.

  Symptomer: Mundtørhed, tørst, ansigtsrødme, hjertebanken, opkastning, pupiludvidelse, synsforstyrrelser, feber, uro, forvirring, evt. kramper og bevidstløshed.

  Forholdsregler: Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 ved indtag.

 3. Taks

  Almindelig taks.

  Beskrivelse: Stedsegrøn, nåletræsagtig busk eller træ med små, røde bær, der ligner udstenede oliven. Bruges ofte som beplantning på kirkegårde eller som hækplante i haver. Hele busken, med undtagelse af den røde frøkappe, indeholder taxinalkaloider samt en irriterende, flygtig olie. Indtagelse af "bær" med gennemtygning af frø indebærer forgiftningsrisiko. Alvorlige forgiftninger er dog sjældne hos mennesker.

  Symptomer: Opkastninger, mavesmerter, diarré, i alvorlige tilfælde muskelsvækkelse og påvirkning af blodcirkulation og åndedræt.

  Forholdsregler: Giv væske. Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12, hvis mere end fem hele bær inklusiv kerner eller andre plantedele er indtaget. Ovenstående er også gældende for japansk taks, taxus cuspidata. 

 4. Guldregn

  Almindelig guldregn.

  Beskrivelse: Guldregn er buske eller små træer med trefingrede blade. Blomsterne er gule og hænger i lange klaser. Findes ofte som prydplante i haver. Hele planten er giftig. Specielt frøene indeholder alkaloidet cytisin, som har en nikotinlignende effekt. Men både bælge, frø og blade kan give ubehagelige forgiftninger. 

  Guldregn forveksles ofte med sibirisk ærtetræ, som er ufarlig. Bælgene på sibirisk ærtetræ er smalle og jævne, hvor de på guldregn er ujævne. 

  Symptomer: I løbet af 15 minutter til et par timer opstår ildebefindende, mavesmerter, voldsomme opkastninger, slimhindeirritation, sløvhed, hjertebanken, pupiludvidelse, feber. I alvorlige tilfælde muskelsitren​, kramper, bevidstløshed og åndedrætspåvirkning.

  Forholdsregler: 
  Børn under ti år:
  Indtagelse af under fem frø: Fjern eventuelle planterester og giv noget at drikke, og observer barnet. Kontakt Giftlinjen for risikovurdering ved nogle af ovenstående symptomer.
  Indtagelse af fem frø eller en bælg eller mere: Søg læge.

  Børn over ti år og voksne:
  Indtagelse af ti frø eller to bælge eller mere: Søg læge.

  Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12, hvis mere end et par frø er indtaget.

 5. Galnebær

  Galnebær.

  Beskrivelse: Er en 50-150 centimeter høj, buskagtig urt. Frugterne er sorte og glinsende bær, der smager godt. Vokser i strandkrat, grusgrave og nær bebyggelse. Planten er giftig. Den indeholder hyoskyamin, atropin og lignende alkaloider. Forgiftninger som følge af ulykker er ualmindelige. Indtagelse af et par bær udgør dog forgiftningsrisiko for børn.

  Symptomer: Mundtørhed, tørst, ansigtsrødme, hjertebanken, opkastning, pupiludvidelse, synsforstyrrelser, feber, uro, forvirring, evt. kramper og bevidstløshed.

  Forholdsregler: Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 ved indtag.

Kilde: Giftlinjen