Samfund

Geder bræger ikke tilfældigt - kan skelne mellem positive og negative følelser

En ny undersøgelse viser, at et 'mææh' og et 'brææh' ikke er det samme. Geder kommunikerer ved hjælp af en følelsesmæssigt varieret brægen.

Næste gang, du ser en ged, skal du lytte godt efter, når den bræger. Geden kan nemlig meget vel forsøge at fortælle dig, hvordan den har det.

En ny undersøgelse, der er lavet i et samarbejde mellem blandt andet Queen Mary University of London og Biologisk Institut på Københavns Universitet, viser, at geder udtrykker følelser med deres brægen.

Undersøgelsen, som netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Zoology, viser også, at gederne reagerer emotionelt på andre geders brægen.

Ved at måle fysiologiske ændringer hos geden kunne forskerne eksempelvis konstatere, at hjertefrekvensen blev hurtigere, når geden hørte et positivt kald fra en artsfælle, fremfor hvis det var negativt.

Der var også forskel på gedens tilbøjelighed til at vende sig efter lyden, alt efter hvilket humør der blev kommunikeret.

Vigtigt for sammenhold og overlevelse

Rent teknisk testede forskerne gedernes reaktion på de forskellige slags brægen ved at optage både negative og positive kald og derefter afspille dem ved hjælp af en højttaler.

De positive kald kunne eksempelvis stamme fra den brægen, gederne udstødte, når deres passer kom med mad, mens de negative kald blev optaget hos geder, der brægede, når de var sultne eller var isoleret fra de andre i flokken.

- At kunne udtrykke stemninger ved hjælp af lyd og være i stand til at opfange den emotionelle tilstand af andre dyr inden for samme art kan potentielt bidrage til at styrke sociale bånd og sammenhængskraft i gruppen, siger medforfatter på studiet Elodie Briefer i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

Selvom geder er flokdyr, er de ikke altid i visuel kontakt med andre individer i flokken. Derfor er det også vigtigt for deres overlevelse at kunne opfatte stemninger hos de øvrige artsfæller.

Kan påvirke hinandens humør

Udover at gederne således kan genkende deres artsfællers følelser via lyden af deres brægen, tyder noget også på, at de kan påvirke hinanden med deres humør.

Det betyder i princippet, at en stresset ged vil kunne smitte resten af flokken ved at gøre dem urolige. Men det betyder samtidig, at det omvendte formentlig også er tilfældet.

- På et tidspunkt, når vi har skaffet mere information, kan vi måske afspille lyde, der kan afhjælpe deres stress, forudser Elodie Briefer i forskningsrapporten.

Forskerne håber, at den nye indsigt i, hvordan dyrene opfatter andre individers emotionelle tilstand ud fra deres lyde, vil få indflydelse på, hvordan vi behandler husdyr.