Samfund

Fire advokater mister millionsalær i sag om udbytteskat

Advokaternes firma, Bech-Bruun, blev frikendt, men ønsker alligevel at indbringe sagen for en domstol.

Fire advokater fra firmaet Bech-Bruun var på afveje, da de begav sig ud i en undersøgelse for Skatteministeriet i forbindelse med skandalen om refusion af udbytteskat.

De fire advokater befandt sig i en interessekonflikt og tilsidesatte dermed god advokatskik, fastslår Advokatnævnet. Årsagen er, at to andre advokater fra Bech-Bruun tidligere havde bistået en klient, der senere kom i søgelyset i forbindelse med sagen om milliardsvindlen.

Det fremgår af nævnets resumé af afgørelsen.

- Udførelsen af rådgivning om mulige erstatnings- og skatteretlige konsekvenser for [klienten] forud for undersøgelsen [for Skatteministeriet, red.] er efter disse medlemmers opfattelse, uforenelig med påtagelsen af rollen som uvildig advokatundersøger, da [klienten] er impliceret i udbyttesvindlen, skriver nævnet i sin afgørelse.

Interessekonflikten betyder, at undersøgelsen har mistet den forudsatte værdi for Skatteministeriet

Advokatnævnet i sit resumé af afgørelsen

Millionsalær retur

I alt 15 personer deltog i Advokatnævnets afgørelse torsdag. Ni af dem mente, at advokaterne er skyldige. De sidste seks mente ikke, at advokaterne har befundet sig i en interessekonflikt.

Til gengæld blev selve advokatfirmaet, Bech-Bruun, frikendt. Det skete med stemmerne 11-4, fremgår det af resuméet.

De fire advokater skal betale et millionsalær tilbage til Skatteministeriet, og desuden straffes de med en bøde på 10.000 kroner. Ifølge resuméet havde Skatteministeriet betalt 3,5 millioner kroner eksklusiv moms for advokatundersøgelsen.

- Interessekonflikten – uanset, at det ikke er godtgjort, at undersøgelsen ikke lever op til den forventede kvalitet – betyder, at undersøgelsen har mistet den forudsatte værdi for Skatteministeriet, skriver Advokatnævnet.

Der lægges vægt på, at Skatteministeriet kunne få den opfattelse, at undersøgelsen ikke var tilstrækkelig uvildig eller upartisk, står der videre.

Bech-Bruun oplyser i en pressemeddelelse, at de – til trods for, at firmaet er blevet frikendt – straks agter at indbringe sagen om de fire advokater for en domstol.

Femte advokat frikendt

Advokatnævnet besluttede samtidig, at en femte advokat, også fra Bech-Bruun, ikke tilsidesatte god advokatskik, da han efter undersøgelsen for Skatteministeriet bistod klienter i sager om refusion af udbytteskat.

For at advokaten skulle have befundet sig i en interessekonflikt, skulle der ifølge Advokatnævnet have været en ”vis konkret risiko” for, at advokaten havde opnået fortrolige oplysninger i forbindelse med advokatundersøgelsen for Skatteministeriet.

Det, mener Advokatnævnet, ikke er tilfældet i den konkrete sag.

Svindel for 12,7 milliarder

Det var Skatteministeriet, der 21. december 2018 klagede til Advokatnævnet over Bech-Bruun og de fire advokater. Advokatundersøgelsen, der var udarbejdet af de fire omtalte advokater, blev afleveret til Skatteministeriet et år forinden.

Den kom på baggrund af, et flertal i Folketinget i 2016 besluttede at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse vedrørende skats refusion af udbytteskat i perioden 2010-2015.

Udbyttesagen handler i meget grove træk om, at et netværk af advokater, banker og finansfolk har udnyttet en skattefidus i flere europæiske lande, heriblandt Danmark, der har mistet 12,7 milliarder kroner.

Tilsyneladende har de fået refunderet udbytteskat på aktier, de ikke har ejet, og som de dermed ikke har været berettiget til. Det har kunne lade sig gøre, fordi man i Danmark beskatter aktiegevinster, mens personer bosiddende i udlandet kan få denne beskatning refunderet. Personerne er dog mistænkt for, aldrig at have betalt skatten i første omgang.