Samfund

Danmark tvangsudsender igen til Irak: TV 2 har mødt Basim, som landet ikke vil have

I otte år har Irak nægtet at modtage egne statsborgere, hvis ikke de rejser tilbage frivilligt. Men nu er der sket "fremskred", afslører dokument.

Det har længe været en politisk hovedpine, at det stort set har været umuligt at tvangsudsende afviste asylansøgere til Irak.

Flere gange i årenes løb har politiet forsøgt at flyve afviste irakere til Baghdad, men når de irakiske myndigheder hører, at de afviste flygtninge er blevet deporteret mod deres vilje, ryger de lige lukt tilbage på flyet til Danmark igen.

Men nu ser situationen ud til at have ændret sig.

I et retsdokument, TV 2 har fået indsigt i, fremgår det, at der er ”nye fremskred i de diplomatiske forhandlinger”, og at ”der nu vil blive anmodet om udstedelse af rejsedokumenter vedrørende et antal frihedsberøvede irakere”.

Og tirsdag aften blev TV 2 kontaktet af netop en af dem:

De har hentet mig nu

 1. Basim

  Sofie

 2. Basim

  De har taget mig nu

 3. Basim

  Jeg er Basim

 4. Sofie

  Hvor er du Basim??

 5. Basim

  Jeg er på vej til Istanbul

 6. Basim

  Kl. 04:45 ankommer jeg i Baghdads lufthavn

 7. Sofie

Basim Roubai fortæller, at han har boet fem år i Danmark, og de seneste ni måneder har han tilbragt i Udlændingecenter Ellebæk.

Det er en form for lukket fængsel for afviste asylansøgere, der ikke har gjort noget kriminelt, men som frihedsberøves for blandt andet at motivere udlændingene til at rejse frivilligt.

Tirsdag eftermiddag blev Basim Roubai pludselig hentet i sin celle med besked om, at han samme aften skulle sendes hjem.

Han skrev til TV 2s reporter fra Kastrup Lufthavn:

 1. Basim

  Jeg er blevet tvangshjemsendt

 2. Basim

  De siger, at de vil hjemsende alle irakere

 3. Basim

  Vi er nu fem i flyvemaskinen med en tolk

 4. Basim

  Vi flyver om lidt

 5. Basim

  De har hentet mig uden at give mig besked

 6. Basim

  I fredags fortalte de mig, at de ville hjemsende mig om to uger - og de kom pludseligt i dag

 7. Basim

  Vi flyver nu

 8. Basim

  Jeg er "lokkeduen"

 9. Basim

  De prøver med mig, om Irak vil tage imod mig

 10. Basim

  Hvis Irak gør, så sender de andre ud.

 11. Basim

  Farvel

Myndighederne er tavse

Basim Roubai er dermed den anden iraker, som politiet har forsøgt at tvangsudsende inden for den seneste måned, og ifølge TV 2s oplysninger er flere irakere inden for den seneste tid blevet frihedsberøvet i Udlændingecenter Ellebæk med besked om, at de bliver tvangsudsendt.

Det bekræfter Niels-Erik Hansen, som var advokat for den iraker, der blev tvangsudsendt for fire uger siden.

Ham tog Irak imod.

-I retten har vi fået at vide, at man har udtaget fem konkrete personer, som skulle forelægges for den irakiske ambassade, og så skulle de være forsøgspersoner - altså dem, der skulle udsendes først, siger Niels-Erik Hansen og fortsætter:

- Politiet har virkelig holdt kortene tæt til kroppen, og det virker næsten, som om man har forsøgt at skjule, at man nu ville tvangsudsende. Men det har vist sig, at der er blevet frihedsberøvet flere og flere, og det er jo nok, fordi at jo flere, man kan få ind at sidde bag tremmer, jo flere vil man så i sidste ende kunne få tvangsudsendt, siger han.

Problemet er bare, at det ikke ser ud til at lykkes, tilføjer udlændingeretsadvokaten, og peger på, at man dermed risikerer at frihedsberøve nogen unødigt.

Truer med selvmord

Onsdag morgen ankom Basim Roubai i Baghdad sammen med de fem danske betjente.

Ifølge Basim Roubai mødtes de med en general i Baghdad Lufthavn, hvor de forhandlede. Men det gik ikke helt, som de danske myndigheder havde håbet:

 1. Sofie

  Basim, hvor er du?

 2. Basim

  Irak

 3. Basim

  Nu

 4. Sofie

  Ok. Vil Irak tage imod dig?

 5. Basim

  Da jeg truede med at begå selvmord, sagde Irak, at de ikke vil tage imod mig

 6. Basim

  I morgen er jeg i dk

 7. Basim

  Der blev forhandlet en del med de irakiske myndigheder om irakiske flygtninge i dk

 8. Basim

  Dk bad Irak om at tage imod irakere, der er blevet tvangsudsendt, men Irak nægtede at gøre det

 9. Basim

  har det meget skidt, altså psykisk - har ikke sovet siden i går

Rigspolitiet ønsker ikke at kommentere på, hvorfor Basim Roubai blev afvist i Irak. Derfor er ovenstående Basim Roubais version af forhandlingerne.

Nye forhandlinger med Irak

TV 2 har spurgt Udlændinge- og Integrationsministeriet, om Danmark har landet en reel aftale med Irak, men de henviser til Udenrigsministeriet, der henviser til Europa-Kommissionen.

Kommissionen skriver i en mail til TV 2, at Irak på et møde i Baghdad d. 27. marts har bekræftet deres forpligtelse til at tilbagetage egne statsborgere, der hjemsendes tvangsmæssigt, og at Kommissionen på et møde d. 8. april opfordrede medlemslandene til at benytte sig af den indgåede aftale med Irak:

- Dags dato har Kommissionen dog ikke modtaget information fra nogen medlemsstater vedrørende tvangsudsendelser til Irak - herunder om der har været succesfulde tvangsudsendelser eller ej, skriver Tove Ernst, der er talsperson for migration i Europa Kommissionen til TV 2.

Rigspolitiet ønsker ikke at svare på, hvilken form for fremskred, der er sket i forhold til forhandlingerne med Irak, ligesom de hverken vil be- eller afkræfte, om de har planer om at tvangsudsende flere til Irak i den kommende tid.

Modstand i Irak

På vej hjem til København havde Basim Roubai og de fem betjente en mellemlanding i Istanbul.

Her mødte TV 2s reporter dem.

Basim Roubai forklarede, at han var meget træt, men at han havde det okay, kort inden han blev eskorteret ind i flyet.

Da Basim Roubai landede i Kastrup Lufthavn torsdag morgen, blev han kørt til Udrejsecenter Kærshovedgård, hvor TV 2 har mødt ham for at spørge til, hvad der foregik i Baghdad.

- Det, der skete, var, at der var et møde om at hjemsende samtlige irakere til Baghdad - fra Danmark til Bagdad. Irak accepterede ikke dette. De sagde: "Vi opfordrer irakere til at komme hjem frivilligt, men ikke tvangsmæssigt, siger Basim Roubai og forsøger at gengive, hvad irakerne - efter hans hukommelse - sagde:

- "Blot fordi han har fået afslag i Danmark, kalder I ham for "kriminel" og vil tvangsmæssigt hjemsende ham? Lad ham leve sit liv, hvor han har lyst. Hvis I sender ham tilbage kan han blive slået ihjel. Vi kan ikke beskytte ham".

Ovenstående er Basim Roubais oplevelse.

Uenighed i rød blok

Men tvangsudsendelserne møder nu kritik fra Enhedslisten, som kræver stop for tvangsudsendelser til Irak, indtil man er sikker på, at der er en håndfast aftale med Irak.

- For det første har man begået et ret stort indgreb ved at frihedsberøve en person i ni måneder, og så har man sendt ham ud, uden at sikre at man har en håndfast aftale med Irak. (...)Det, synes jeg, er fuldstændig uacceptabelt, siger Rosa Lund, der er udlændingeordfører hos Enhedslisten.

Hun peger yderligere på, at de penge, der er brugt på at sende fem betjente med Basim Roubai til Irak, kunne være brugt bedre.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye(S) erkender, at det er dyrt at tvangsudsende, men det vil være dyrere, hvis Danmark får et ry, som et land, irakere kan rejse til uden at risikere at blive tvangshjemsendt:

- Nogle hjemsendelser lykkes, og nogen gør ikke. Det her er ikke noget, vi lige løser med et fingerknips, og jeg vil virkelig advare mod, at man gør som Enhedslisten siger, og ikke hjemsender, før aftalen er endelig færdig, for så tror jeg, at der er mange, der ikke vil blive hjemsendt.

Mattias Tesfaye understreger, at den danske regering er i dialog med den irakiske ambassade, om at de skal leve op til aftalen om at tage imod tvangshjemsendte.

Langt under gennemsnittet i Danmark

I alt er 141 irakere pt. i udsendelsesposition. Basim Roubai håber på, at han kan få lov til at blive i Danmark.

Men skal man tro statistikkerne, bliver det svært. Generelt er der nemlig færre irakere, der får asyl i Danmark end i de fleste andre lande.

Sidste år fik kun otte procent af de irakiske asylansøgere tildelt asyl, mens gennemsnittet i EU var 56 procent. Og af samme grund, er der mange afviste irakere, der går under jorden.

Det kan de dog ikke, når de sidder i Ellebæk, og derfor er udlændingeretsadvokat Niels-Erik Hansen spændt på at se, hvad der nu sker:

- Det virker, som om at den åbning, som politiet havde håbet på, er lukket, og det vil sige, at så er vi sådan set tilbage til den gamle rutine, nemlig at man tager folk ind i Ellebæk, beholder dem i et halvt år, håber, at de vil skrive under på, at de frivilligt vil udrejse, og når de nægter at gøre det, må man løslade dem igen.

Men en af dine klienter er det jo lykkedes at udsende. Det må også have en betydning?

- Ja, nu må det jo bero på nye forhandlinger med irakerne, om de igen vil tilbagetage med tvang. Skulle der komme et gennembrud i de forhandlinger, jamen så vil de blive udsendt.