Samfund

Nord Stream 2 går uden om dansk territorium: - Regeringen er sluppet for ubehagelig sag

Danmark har tøvet med at godkende ansøgninger. Nu trækker russere ansøgning tilbage.

Selskabet bag Nord Stream 2 trækker en ansøgning fra 2017 om at føre gasrørledninger på dansk søterritorium tilbage. Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Dermed kommer ledningerne ikke til at gå gennem dansk søterritorium.

Fakta om Nord Stream 2

  • 1200 km lang gasledning
  • Forventes færdig i slutningen af 2019,
  • Den skal gå fra Rusland til Tyskland.
  • Det russiske gasselskab Gazprom ejer ledningen
  • Nord Stream 1 og 2 kan transportere 55 mia. kubikmeter gas
  • Det svarer til en tiendedel af Europas gasforsyning.
  • Gazprom har siden 2012 undersøgt muligheden for at føre endnu flere gasledninger til Europa.

- Vi har set os nødsaget til at tage dette skridt, fordi den tidligere danske regering i de to år, der er gået siden indgivelse af vores ansøgning, ikke har givet en indikation af, at de er kommet til en afgørelse, udtaler CEO Matthias Warnig i en pressemeddelelse fra Nord Stream 2.

Andre ruter uden om Bornholm

Selskabet har to andre ansøgninger til behandling hos Energistyrelsen. De handler om andre ruter, der også går uden om Bornholm, men de går ikke igennem dansk søterritorium og kræver derfor ikke samme godkendelse.

Den ene ansøgning fra august 2018 gælder en rute nordvest for Bornholm, den anden ansøgning fra april 2019 indeholder to forslag til en rute sydøst for Bornholm.

Nu behøver udenrigsminister Jeppe Kofod ikke tage stilling i en sag, hvor Danmark ellers risikerede at støde enten Rusland eller USA

Uffe Dreesen, korrespondent

Nord Stream 2 vil nu fokusere på de ruter og "vil fortsat samarbejde konstruktivt med de danske myndigheder for at sikre rettidigt samtykke til en rute på kontinentalsoklen".

De forklarer, at det var nødvendigt at trække ansøgningen om en rørføring gennem dansk territorium tilbage "for at beskytte Nord Stream 2's aktionær og europæiske investorer fra Østrig, Frankrig, Tyskland og Holland mod risikoen for yderligere forsinkelser og økonomiske tab."

Fodslæbende tilgang

Gasrørledningen Nord Stream 2 skal sende russisk gas fra Sibirien gennem Østersøen og direkte til Tyskland. Det statsejede russiske gasselskab Gazprom har størstedelen af aktiemajoriteten i Nord Stream 2.

TV 2-korrespondent Uffe Dreesen har beskæftiget sig med Nord Stream 2 og har tidligere besøgt et gasfeltet på den russiske Yamal-halvø for at se nærmere på gasrørledningen. Han forklarer:

- Den danske regering har haft mulighed for at sige ja eller nej til ansøgningen ud fra en sikkerhedspolitisk vurdering. Men i stedet har man haft en fodslæbende tilgang, som det russiske selskab nu har taget konsekvensen af og trukket den ene ansøgning.

Handler om storpolitik

Når Danmark har tøvet i forhold til de tre ansøgninger, er det fordi, det handler om storpolitik og modsatrettede interesser.

På den ene side står Rusland, der gerne vil levere mere gas til Europa, og Tyskland, der har brug for gassen. På den anden side advarer USA og flere EU-lande mod at gøre sig mere afhængig af russisk gas.

For en måned siden truede USA med at ville sanktionere virksomheder, der deltager i konstruktionen af den russiske gasrørledning.

Med den seneste udvikling er Danmark derfor nu sluppet ud af en storpolitisk klemme, lyder det fra Uffe Dresen.

- I og med selskabet har droppet den ansøgning, der omfattede dansk farvand, er den danske regering sluppet for en potentielt ubehagelig sag. Nu behøver udenrigsminister Jeppe Kofod ikke tage stilling i en sag, hvor Danmark ellers risikerede at støde enten Rusland eller USA, siger han.

Ikke længere brug for udenrigspolitisk vurdering

I en skriftlig kommentar til TV 2 siger Jeppe Kofod:

- Jeg formoder, at klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen, red.) formelt vil informere mig om, at der ikke efter lov om kontinentalsoklen længere er brug for Udenrigsministeriets vurdering af, om en rute gennem dansk søterritorium er forenelig med Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser.

Dermed betragter udenrigsministeren sin rolle i sagen som afsluttet.

- Som bekendt har selskabet indgivet to yderligere ansøgninger om ruter nord og syd om Bornholm uden for dansk territorialfarvand. Energistyrelsens sagsbehandling er fortsat i gang. Det er en rent administrativ proces, som hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Denne proces omfatter ikke en vurdering af udenrigspolitiske hensyn, lyder kommentaren fra Jeppe Kofod.