Valg 2019

Overblik: Det er partierne blevet enige om

Et farvel til projektet Lindholm og en åbning for udenlandsk arbejdskraft er noget af det, de forhandlende parter er blevet enige om.

Mette Frederiksen har tirsdag aften kort før midnat meddelt, at hun har støtte til at danne en socialdemokratisk mindretalsregering.

Dermed er der sat foreløbigt punktum for tre ugers forhandlinger på Christiansborg, hvor der blandt andet er blevet diskuteret arbejdsudbud, klima, økonomi og velfærd.

Det har udmundet sig i en 18 sider lang politisk aftale om en ny retning indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Dokumentet har fået titlen 'Retfærdig retning for Danmark.'

Herunder kan du se nogle af de centrale punkter fra aftalen:

Det er partierne nået til enighed om

 1. Planer om skrotte Lindholm

  Øen skulle have huset kriminelle udlændinge med udvisningsdom, men bliver muligvis ikke til noget. Der skal i stedet afsøres alternative muligheder. De dømte udlændinge skal dog heller ikke blive på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det er uvist, hvor det nye udrejsecenter skal placeres.

 2. Aftale om minimumsnormeringer i daginstitutioner

  Finansieringen er endnu ikke forhandlet på plads, men planen er, at minimumsnormeringer i daginstitutioner skal være fuldt indfaset i 2025. Normeringerne har været et af SF's centrale valgløfter. Der er heller ikke sat tal på normeringerne. 

 3. Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge

  Hvor mange er endnu ikke aftalt, men Danmark har tidligere taget imod 500 om året. 

 4. Nationale tests skal afskaffes

  De nationale tests i folkeskolen har mødt meget kritik. De tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag, og ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin. De skal nu afskaffes. 

 5. Børnefamilier skal væk fra Sjælsmark

  Børnefamilier skal væk fra Udrejsecenter Sjælsmark. Det skal understøtte, at ”børnene får så normalt et hverdagsliv som muligt,” står der i de fire partiers aftale. Et nyt udrejsecenter skal oprettes efter anbefalinger fra Røde Kors og en rapport fra Ombudsmanden.

 6. Der skal nedsættes en ydelseskommission

  På 12 måneder skal en kommission komme med bud på, hvordan forskellige ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes. Indtil der er en afklaring, indføres en midlertidig kontanthjælp til særligt udsatte familier.

 7. Grænsekontrollen bliver

  Der vil stadig være grænsekontol ved den dansk-tyske grænse, selvom de radikales Morten Østergaard har betegnet den som en del af ”symbolpolitikken”.

 8. Danmark skal leve op til Paris-aftalen

  Regeringen vil levere på klimaområdet, som var en af valgkampens helt store emner. Den har et mål om at efterleve kravene fra Paris-aftalen, som blandt andet foreskriver en CO2-reduktion på 70 procent frem mod 2030. 

 9. Mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

  Hvordan, arbejdsudbuddet skal håndteres i fremtiden, var en stor knast i forhandlingerne. Af aftalepapiret fremgår det, at virksomheder skal have nemmere ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. 

 10. Regionerne skal videreføres

  Den fungerende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), grundlagde dem, og han havde også planer om selv at afvikle dem. Men S-regeringen vil videreføre regionerne, så der fortsat er et "decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse", står der i aftaleteksten. 

 11. Afgifterne på tobak hæves

  Det bliver dyrere at ryge. Det stod klart allerede før valget, hvor nærmest alle partier ytrede ønske om at hæve priserne på tobak. Hvor dyr en pakke cigaretter i fremtiden bliver, vides ikke. 

Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge

Et af de krav, som blandt andre SF gik til forhandlinger med, var, at der skulle åbnes for, at Danmark kunne modtage kvoteflygtninge igen. Det er blevet skrevet ind i aftalen.

Hvor mange kvoteflygtninge vides endnu ikke, men Danmark har tidligere taget imod 500 kvoteflygtninge om året.

Derudover skal planen om et udrejsecenter på Lindholm droppes. Hvad der skulle ske med øen Lindholm efter valget, var et af de spørgsmål, som Mette Frederiksen ikke gav et klart svar på under valgkampen.

De radikales Morten Østergaard udtaler, at man nu er blevet enige om at "skrinlægge alletiders dårligste løsning," men han giver ikke udtryk for, at der er fundet et alternativt sted at sende kriminelle udviste hen.

Aftale om minimumsnormeringer

Det fremgår også af den politiske aftale, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer, der implementeres i perioden frem mod 2025.

Det har været en af SF's helt store mærkesager under valgkampen og de efterfølgende forhandlinger, og Pia Olsen Dyhr siger, hun er "svært begejstret".

Dog gør hun klart, at partierne endnu mangler at forhandle den konkrete model for minimumsnormeringer på plads. Der er nemlig endnu ikke lagt en detaljeret økonomisk plan, der anviser, hvor finansieringen til alle ambitionerne skal komme fra.

Det skal først forhandles senere, siger Pia Olsen Dyhr.

- Det er noget, vi kommer til at forhandle. Fra SF's side har vi foreslået en række skatter. Vi er ikke nået hele vejen, men vi er dog noget af vejen i aftalen, siger hun.

Partierne er også blevet enige om, at de nationale tests skal afskaffes.

Enhedslisten har fået garantier

Enhedslistens Pernille Skipper har fået en "garanti" og en "forsikring" om, at den nye S-regering ikke vil føre en politik, der øger uligheden, sænker skatten i toppen eller sænker overførselsindkomsterne.

Danmark er dermed "ude af de arbejdsudbudsreformer, som har præget de senere år" ifølge Skipper.

- Det betyder samlet set, at vi er ude af et regime, hvor man tager penge fra dem, der er syge eller ude af job, for at give til de rige, siger hun.

Mette Frederiksen: Intet regeringsgrundlag

På et pressemøde sent tirsdag aften fortæller Mette Frederiksen, at S-regeringen ikke kommet til at udarbejde et regeringsgrundlag for den kommende regeringsperiode.

S, R, SF og EL er blevet enige om en "politisk forståelse", siger hun.

- Det her er ikke et regeringsgrundlag, og der kommer ikke et. Jeg kommer til at præsentere regeringens idéer og det arbejde, vi sætter os for. Det her er en politisk forståelse mellem de fire partier, og det er grundlaget for, at vi kan danne en regering, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- Det er selvfølgelig det grundlag, vi kommer til at arbejde på. Jeg føler mig meget forpligtet over for det her papir og kommer til at være tro over for både dets ord og intention hele vejen igennem.

Den forrige socialdemokratiske regering blev kritiseret for løftebrud, fordi den ikke fulgte sit regeringsgrundlag. Den gang kommer der ikke et.

Derudover gør hun klart, at det bliver en "hovedopgave" for den smalle S-regering at kæmpe for at få gennemført Mette Frederiksens pensionsforslag, som skal give en ret til tidligere pension.

Et flertal på Christiansborg inklusiv Radikale Venstre har dog afvist forslaget.