Samfund

Falck betaler kæmpe erstatningsbeløb til Bios efter skandale

Falck betaler en kompensation på 152,5 millioner kroner til Bios.

Falck har indgået forlig med det hollandske ambulanceselskab Bios og betaler nu erstatning.

Det sker efter Falcks brud på konkurrencevilkårerne i 2014 og 2015.

Forliget er indgået imellem Falck, Region Syddanmark, Bios’ hollandske ejer og konkursboet efter Bios i Danmark. Sagens parter kompenseres med 152,5 millioner.

Administrerende direktør i Falck Jacob Riis siger til TV 2, at Falck er i gang med en oprydningsproces, og at han er klar over, at virksomheden har et stykke vej endnu, før tilliden er helt restureret.

- Falck handlede i 2014-15 på en måde, der var uacceptabel, og som vi aldrig kommer til at gentage. Men med forliget sætter vi endegyldigt punktum i sagen. Alle parter er involveret og alle juridiske aspekter er lukkede, siger han til TV 2.

Bios tilfredse med forlig

Hos Bios hollandske ejere er der tilfredshed med det forlig, der er blevet indgået, og de betragter, som Falck, sagen for afsluttet.

- Jeg er tilfreds med den aftale, der nu er indgået, og med at Falck kompenserer for de tab, vi led som virksomhed. Falck har vist, at de er i stand til at starte et nyt kapitel i deres historie, siger Stef Hesselink, der er direktør i Bioas-groep, i en pressemeddelelse.

Han siger desuden, at han først og fremmest tænker på medarbejderne, der dengang tog arbejde for Bios i Region Syddanmark, og som leverede en fantastisk præstation under vanskelige forhold.

En bekostelig undskyldning

Falck hævdede ellers tidligere, at de ikke havde skyld i sagen, men efter Konkurrencerådets meget klare afgørelse i januar, ændrede det sig.

- En undskyldning var på sin plads, og de 152 millioner kroner var det, det krævede, at gøre alle parter tilfredse, siger Jacob Riis.

Inden for det næste år skal blandt andet Region Midtjylland have deres ambulancekørsel i udbud, men Falck direktøren mener ikke, at den nu afsluttede sag komme til at have indflydelse på det.

- Selvfølgelig vil sagen komme op i den forbindelse, men hvis man ikke har tillid til Falck, efter vi har fået ny ledelse og skabt en ny kultur i virksomheden, så må man sige hvorfor. Så køber jeg ikke, at det skulle være sagen fra 2014, der spiller ind, siger direktøren.

Det handler sagen om

Sagen startede i 2014, da Bios vandt et offentligt udbud i Region Syddanmark og dermed skulle stå for ambulancedriften i regionen.

Efterfølgende formidlede Falck ifølge Konkurrencerådet negative historier om Bios for at presse virksomheden i dens drift og for at påvirke ambulancereddere, så de ikke skiftede fra Falck til Bios.

Det gjorde de dels i pressen, men også i en gruppe på et socialt medie, der fremstod uafhængigt af Falck, men som ifølge Konkurrencerådet ikke var det.

Hjælpen kom blandt andet fra kommunikationsbureauet Advice, der senere har været ude at undskylde for sin indblanding.

Konkurrencerådet mente, at kampagnen havde til formål at presse Falcks konkurrenter væk fra ambulancetjenesteområdet i Danmark. Og da Falck på daværende tidspunkt havde en ”dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester”, var der tale om et brud på konkurrencereglerne, vurderer Konkurrencerådet.

Blev erklæret konkurs

Efter et underskud på mere end 40 millioner kroner erklærede Skifteretten i sommeren 2016 Bios konkurs i Danmark. Derefter tog Region Syddanmark selv over i forhold til ambulancetjenesten i de områder, Bios tidligere havde dækket.

Hele kampagnen mod Bios blev ifølge konkurrencerådet lavet med fuldt overlæg. Det slog de fast 30. januar i år. Allan Søgaard Larsen, der var koncernchef i Falck i perioden 2004 til 2016, stod ifølge rådet i spidsen for hele kampagnen, og han valgte i starten af februar at trække sig fra en lang række bestyrelser. Heriblandt Ambu og Løkkefonden.

Forstå Falck-sagen på to minutter

 1. 2014

  1. Region Syddanmark beslutter, at Bios, et nystiftet dansk-hollandsk selskab, skal overtage ambulancedriften i Syd- og Sønderjylland og på Fyn fra 1. september 2015. Også selskabet Responce får en bid af kagen. De erstatter Falck.

  2. Falck klager over beslutningen til Klagenævnet for Udbud. Falck mener, at selskabet er bedømt for lavt på en række parametre. Klagen får dog ikke virkning.

  3. De første problemer melder sig blandt ambulancepersonalet hos Bios. Redderne efterlyser informationer om vagtplaner og vilkår.

 2. 2015

  1. Ambulanceredderne begynder for alvor at sige op og i stedet tage job i andre regioner eller hos Falck.

  2. Driften af ambulancerne overgår officielt fra Falck til Bios.

  3. Vagtplanerne hænger ikke sammen for Bios. Det betyder for få ambulancer og langsommere responstid.

    

 3. 2016

  1. Bios kan ikke stille med nok beredskaber. Fra 1. januar har selskabet skullet betale bod, hvis det ikke opfyldte kontrakten. Det er tilfældet i hele første kvartal.

    

  2. Bios skal betale 13-15 millioner kroner i bod, men det afviser selskabet.

  3. Bios' regnskab viser et underskud på 42 millioner kroner. Fyens Stiftstidende afslører, at regionen har forudbetalt 31,5 millioner kroner for meget til Bios. Regionen indkalder Bios til et hastemøde.

   Parterne kan ikke blive enige om en plan for tilbagebetaling, så regionen begærer Bios konkurs ved skifteretten i Odense. Bios bliver erklæret konkurs.

  4. JydskeVestkysten skriver, at regionen har 63 millioner kroner til gode hos Bios. Gælden kommer fra fejlagtig ekstra udbetaling og samlet bod, der er løbet op i 31,8 millioner kroner.

   I henhold til planen overtager Region Syddanmark driften af ambulancerne.

    

 4. 2017

  1. Region Syddanmark har gennemgået 489 sager om lønkrav fra Bios-tiden. I alt er der godkendt bagudrettede krav for godt 47 millioner kroner.

    

 5. 2019

  1. Konkurrencerådet varsler en anmeldelse af Falck til Bagmandspolitiet. Falck misbrugte sin markedsposition blandt andet ved i det skjulte "at formidle negative historier om Bios til presse og medarbejdere", skrev formand for Konkurrencerådet Christian Schultz i en meddelelse. Falck anker straks.

  2. Kommunikationsbureauet Advice bekræfter, at det har samarbejdet med Falck om kampagnen. I Konkurrencerådets afgørelse blev samarbejdspartnere hemmeligholdt.

    

  3. Konkurrencerådet anmelder Falck til Bagmandspolitiet. 

   Det sker efter, at redningskoncernen har meddelt, at man ikke anker Konkurrencerådets afgørelse mod selskabet.

Kilder: Ritzau, JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende og DR Fyn.