Samfund

Nyt forsøg kan ændre vores viden om læsevaner

Et forskningsprojekt skal undersøge, hvilken rolle kroppen spiller, når man læser svære tekster.

De fleste af os kender nok det med at gå i stå, når man læser noget, som er svært. Det er som om, hjernen står helt af.

Nu skal et forskningsprojekt med dansk deltagelse undersøge, om kroppen kan hjælpe os med at læse bedre. Noget tyder nemlig på, at hvis man bruger kroppen, mens man læser, så bliver man langt bedre til at forstå det, man læser.

- Antagelsen er helt overordnet, at kroppen har en større betydning for læsning og læseoplevelsen, end det vi har antaget førhen. Så det er et opgør med en snæver forståelse af læsning, som udelukkende handler om indkodning og afkodning af symboler, siger en af forskerne bag, Sarah Bro Trasmundi, lektor på Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet.

Forskerne skal følge 20 lærerstuderende fra professionshøjskjolen Absalon i to semestre svarende til et år. De studerende bliver videofilmet, når de læser i deres naturlige læsemiljøer både hjemme og på skolen. Derudover får de et armbånd, som måler puls, hjerterytme og svedproduktion.

Tesen er, at de studerende som involverer kroppen mest, når de læser, er bedre til at forstå svære tekster.

Læser bedre i bog end pc

Tal fra Undervisningsministeriets databank viser, at omkring 30 procent af alle bachelorstuderende falder fra i løbet af deres studium.

Et frafald, der blandt andet kan skyldes svag læsekompetence. Projektet skal bidrage til at løse den del af frafaldsproblemet, der har med de studerendes læsevaner at gøre

En af testpersonerne i pilotprojektet var Gorm Wissing. Som en del af forsøget skulle han udelukkende læse tekster på skærme, mens han lyttede til musik. I dag er han blevet opmærksom på, at han foretrækker at sidde med en bog frem for en tablet eller computer, når han skal læse.

- Det er bare svært, når du ikke sidder og har fingrene nede i bogen, så mister man lidt hurtig koncentrationen.

Gorm Wissings erfaringer overrasker ikke Sarah Bro Trasmundi.

- Det er allerede dokumenteret, at vi husker dårligere, når vi læser digitalt, mens det øger hukommelsen, når vi bruger vores krop i forbindelse med læsning, fordi det gør læsning til en rigere sansemotorisk kognitiv oplevelse, siger hun.

- Projektet handler også om at slå et slag for, at det materielle er en stor del af det at læse, og det skal vi være ekstra opmærksomme på at undersøge nærmere i en digital tidsalder, forklarer læseforskeren.

Forskningsprojektet har modtaget 4,5 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond og Syddansk Universitet.

Resultatet af studiet ventes om tre år.