Samfund

Opholdssted beskyldes for manipulation - fremstiller familier 'dårligere' end de er

Både kommuner, tidligere ansatte og beboere har siden 2016 underettet Socialtilsynet med kritik af Holmegaardshuset. Leder afviser kritikken.

I Fensmark ved Næstved ligger familieopholdsstedet Holmegaardshuset, der tager imod både børn, unge og familier.

Både kommuner, beboere og tidligere medarbejdere har i det seneste år rejst kritik af stedet. Blandt andet for at fremstille borgerne dårligere end de er, så familieopholdsstedet kunne holde længere på dem og dermed tjene flere penge.

Der er en tendens til gerne at ville gøre familierne og børnene dårligere, end de er, for at fastholde dem i Holmegaardshuset

Underretning til Socialtilsynet, november 2016

På Holmegaardshuset observeres og vurderes forældre blandt andet på deres forældreevne.

Omkring halvdelen af de forældre, der bor på Holmegaardshuset, kommer hjem uden deres børn. Det skete også for Bettina Beck i 2014. Torsdag medvirkede hun i TV 2-dokumentaren 'Tvangsfjernet - Psykologens Dom'.

Nu viser en aktindsigt, TV 2 har fået hos Socialtilsynet, at flere kommuner i 2018 har underrettet tilsynet om netop forhold på Holmegaardhuset, de mener er bekymrende.

Egedal Kommune skriver, at de oplevede samarbejdsvanskeligheder med ledelsen, da Bettina Becks børn efter tre års anbringelse på Holmegaardshuset skulle hjem til deres mor igen.

- Det er vores vurdering, at lederens holdning til, at børnene skulle forblive anbragt på Holmegaardshuset, påvirkede børnenes trivsel og udvikling i negativ retning i hjemgivelsesprocessen, står der i en underretning fra kommunen til Socialtilsynet i juli 2018.

En underretning fra Ringsted Kommune beskriver episoder, hvor borgere har følt sig manipuleret af personale på Holmegaardshuset.

De skriver også om en mor, der fik fine udtalelser fra den sundhedsplejerske, der fulgte hende, mens hun boede på Holmegaardshuset. Sundhedsplejersken beskrev, at hun havde god kontakt med sit barn, hvorimod Holmegaardshuset observerede og skrev det stikmodsatte.

På baggrund af kommunernes underretninger har Socialtilsynet i 2018 været på uanmeldt tilsynsbesøg.

- Vi har været inde at se, om vi kunne verificere de her oplysninger. Og vi altså ikke kunne finde belæg for de påstande. Vi skal have helt konkrete forhold for at kunne lave vurderinger af det, siger Henriette Lindberg, tilsynschef hos Socialtilsyn Øst.

Fik rettet i positive udtalelser

Flere tidligere ansatte står nu også for første gang frem med deres kritik og fortæller om en kultur på Holmegaardshuset, hvor det ikke var velanset at skrive for positivt om forældrene.

- Jeg så jo en kultur, hvor ingen medarbejdere nærmest turde sige noget positivt om de familier, fortæller familieterapeut Christina Petersen, der var ansat to uger i efteråret 2016.

Christina Petersen fortæller, at da hun rejste kritik over for forstanderen Gerda Bejder, så blev hun opsagt. Efterfølgende skrev hun sammen med tre andre en anonym underretning til Socialtilsynet om Holmegaardshuset.

Socialpædagog Kimie Johannsen, der på det tidspunkt havde været ansat i flere måneder, fortæller, at hun flere gange blev irettesat af forstanderen, fordi hun skrev for positive observationer om forældre på opholdsstedet.

- Jeg har tre konkrete familier, hvor hun (forstander Gerda Bejder, red.) har ændret statusudtalelser i mit navn. Hvilket så også gør, at da Christina begynder at stille spørgsmålstegn ved det og bliver bortvist, der lægger jeg så min sygemelding og min opsigelse kort efter.

En tidligere medejer af Holmegaardshuset, Bitten Bødtcher, fortæller til TV 2, at ledelsen på stedet kan have en interesse i fremstille familier dårligere end de er.

- Mange gange så fik de lov til at blive længere tid på Holmegaardshuset. Med Bettinas børn var det tre år. Det var jo en fast indtjening. Jeg er sikker på, at Bettina godt kunne have fået dem med hjem med noget støtte i hjemmet, fortæller Bitten Bødtcher.

Leder afviser kritikken

TV 2 har talt med i alt ti tidligere ansatte – ni af dem mener ikke, at den nuværende forstander Gerda Bejder er kompetent som leder af et opholdssted for socialt udsatte børn og familier.

Den tiende medarbejder synes, at Gerda Bejder var dygtig til sit arbejde, men at hun var for ukritisk med de børn og unge, hun tog ind, fordi de var for forskellige – både udadreagerende og indadvendte.

Forstander Gerda Bejder afviser kritikken fra de tidligere medarbejdere. Hun siger, at hun ikke kan kan forholde sig til, hvad de mener at have oplevet år tilbage.

Hvorfor tror du, de står frem og fortæller om det her og om dig?

- Det skal du spørge dem om. Jeg ved det ikke. Jeg har 55 rigtige dygtige medarbejdere her, der løser sagen til fuld tilfredshed. Vi har rigtigt gode resultater med både børn og familier til at komme i god trivsel og udvikling.

Hvem bør vi stole mest på? De tidligere medarbejdere eller dig som forstander?

- Jeg synes, I skal kigge på vores resultater og vores papirer og vores uddannelser og vores godkendelser. Vi har rigtigt mange tilsyn, der holder øje med os. Vi har fine tilsynsrapporter, vi kan dokumentere, og så har vi rigtigt mange glade borgere, som kommer i god trivsel og udvikling, siger Gerda Bejder.

Tilsyn kontaktede aldrig tidligere ansatte

De tidligere ansatte undrer sig i dag over den måde, tilsynet håndterede deres underretning på i 2016. Tilsynet kontaktede dem aldrig for mere information, og de valgte at anmelde deres tilsynsbesøg på forhånd i stedet for at dukke op uanmeldt.

Tilsyn med Holmegaardshuset

Socialtilsyn Øst har udarbejdet seks rapporter om Holmegaardshuset.

  • 4. februar 2016 – anmeldt tilsynsbesøg
  • 24. februar 2016 – intet besøg
  • 23. november 2016 – anmeldt tilsynsbesøg
  • 13. juni 2017 – to anmeldte tilsynsbesøg
  • 6. november 2017 – anmeldt tilsynsbesøg
  • 13. juni 2018 – uanmeldt tilsynsbesøg

Alle rapporter har konkluderet, at Holmegaardshuset lever op til deres godkendelse. I juni 2019 har Socialtilsyn Øst besøgt Holmegaardshuset to gange – både uanmeldt og anmeldt. Rapporten fra de besøg forventes færdiggjort efter sommerferien.

Den undren deler lektor i børneret ved Aarhus Universitet Caroline Adolphsen. Især fordi der i underetningen er beskrevet alvorlige anklager om, at "der er en tendens til gerne at ville gøre familierne og børnene dårligere, end de er, for at fastholde dem i Holmegaardshuset.”

- Det er en meget alvorlig påstand, fordi det peger i retning af et sted, som måske prioriterer økonomisk vinding over behandlingen af de udsatte borgere. Hvis det er rigtigt, så skal stedet selvfølgelig lukkes. Hvis socialtilsynet tager den indberetning, der kommer alvorligt, så er det ganske mærkværdigt at holde et anmeldt tilsyn. Hvis man har et anmeldt tilsyn, så kan man jo rydde op og rette op på tingene, siger Caroline Adolphsen.

Men at det skulle være problematisk at tilsynet foregik anmeldt afvises af tilsynschef hos Socialtilsyn Øst, Henriette Lindberg.

- Vores erfaring er, at det tilsyn kan man ikke snyde sig igennem. Når vi går så grundigt til værks ved at gå ned i dokumentationen og spørge ud i kommunerne, så vil vi kunne finde de sprækker, der vil være i de situationer, hvor de snyder, siger Henriette Lindberg.

Ny underretning fra ti familier

Den seneste underretning om Holmegaardshuset er fra april i år. Ti familier, der alle har boet på Holmegaardshuset, beskriver forhold, de oplever som problematiske.

TV 2 har været i kontakt med flere af familierne. De påstande, de fremgår af underretningen, minder om dem, der tidligere er blevet beskrevet af de tidligere ansatte. Altså, at Holmegaardshuset skulle beskrive borgerne dårligere, end de reelt er. Også disse påstande afviser forstander Gerda Bejder.

Vi oplever, at børn og forældre bliver gjort dårligere, end de er, for at fastholde dem på stedet

Underretning til Socialtilsynet fra ti familier, 27. april 2019

På baggrund af underretningen har Holmegaardshuset haft to besøg af Socialtilsynet, hvoraf det ene var uanmeldt. Rapporten fra det besøg er endnu ikke færdig.

Hidtil har Socialtilsynet dog ikke fundet anledning til at sanktionere Holmegaardshuset. Derimod giver de dem høje karakterer på flere parametre. I seneste rapport fra 2018, hvor Egedal kommune direkte kritiserede samarbejdet med forstanderen, fik Gerda Bejder karakteren 4 ud af 5 for sin evne til at lede Holmegaardshuset.

Socialtilsynet forventer at være færdig med deres seneste tilsynsrapport om Holmegaardshuset efter sommerferien.