Se her, hvilke kommuner der har tvangsanbragt flest børn

Antallet af børn, der anbringes uden for hjemmet uden forældrenes samtykke, er næsten fordoblet de seneste ti år.

De seneste ti år er det samlede antal af anbragte børn i landets kommuner faldet, mens antallet af børn, der anbringes med tvang, altså uden forældrenes samtykke, er tæt på fordoblet.

I 2007 var 1351 danske børn tvangsanbragt, mens tallet i dag er steget til 2670.

Hvad stigningen i tvanganbringelser skyldes, ved man ikke, siger seniorforsker ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Anne-Dorthe Hestbæk.

- Der er ingen gode svar. Der er ikke nogen, der er blevet bedt om at undersøge det. Men det er, som om kommunerne har en anden adfærd, vi ved bare ikke hvorfor, siger Anne-Dorthe Hestbæk.

Forskel på kommunerne

Et særligt udtræk, som Danmarks Statistik har lavet for TV 2, viser, at der er stor forskel på, hvor mange børn der anbringes i landets kommuner, også når man tager højde for antallet af indbyggere.

- Det er klart, at udsatheden er meget større i nogle kommuner, og dermed må man også forvente, at de kommuner har mange flere sager. Både Langeland og Lolland ligger markant højere end de velstående kommuner, siger Anne-Dorthe Hestbæk.

Men der er også mere sammenlignelige kommuner, hvor der er forskelle, og det bør man undersøge nærmere, mener seniorforskeren.

- Den forskel kan man jo godt blive mistænkelig over. For hvad er det så for en praksis, man tvangsanbringer børn ud fra? Det betyder, at der er forskel på retssikkerheden, alt efter hvilken kommune man bor i. En kommune ser det måske som en beskyttelse af barnet at tvangsfjerne det, mens andre kommuner måske lader børnene være hjemme længere, siger Anne-Dorthe Hestbæk.

Man bør undersøge hvorfor

Anne-Dorthe Hestbæk har selv forsket i anbragte børn og unge i mange år. Hun er i dag i gang med et nyt projekt om anbragte, og også her er der tydelige kommunale forskelle.

- Lige nu laver jeg en undersøgelse af tvangsanbringelser af babyer, altså børn under et år. Der er meget store kommunale forskelle, og det har overrasket mig. Der er pænt store kommuner, der siger, "vi har ingen tvangsanbragte babyer", mens andre og mindre kommuner siger "vi har ti". Hvad handler det om? siger Anne-Dorthe Hestbæk, seniorforsker hos VIVE.