Psykolog fik kritik fem gange på et år: - Havde han været læge, var hans navn blevet offentliggjort

Trods ny psykologlov er der stadig ingen regler for, hvor mange gange en psykolog må få kritik, før det medfører en offentliggørelse af navnet.

Forældre og børn risikerer at få foretaget psykologiske vurderinger i børnesager af psykologer, der har fået gentagen kritik i Psykolognævnet.

I TV 2-dokumentaren 'Tvangsfjernet - Psykologens Dom' kommer det frem, at psykolog Finn Westh, der har fået kritik mindst seks gange på tre år, fortsat laver undersøgelser for landets kommuner i børnesager.

Kritikken er ikke offentlig, og det er heller ikke sikkert, at den ville blive det med den nye psykologlov, der blev vedtaget i 2017.

Loven skulle sikre mere gennemsigtighed for borgere og myndigheder, når de vælger psykolog. Det betyder blandt andet, at Psykolognævnet nu har fået flere sanktionsmuligheder, og at navne på psykologer, der har fået alvorlig kritik, påbud eller er under skærpet tilsyn, nu skal offentliggøres på Psykolognævnets hjemmeside.

Men der er stadig forskel på psykologer og andre sundhedsansatte.

Gentagen kritik gælder ikke psykologer

En af de regler, der ikke er fulgt med fra sundhedsvæsenet, er den regel, der drejer sig om gentagen kritik.

Hvis en læge eller sygeplejerske får kritik tre gange inden for fem år, udløser det automatisk en offentliggørelse af lægens navn og de sager, han eller hun har fået kritik i. Men samme regel findes ikke i Psykolognævnet. Altså det nævn, der fører tilsyn med de af landets psykologer, der arbejder uden for sundhedssektoren.

- Der vil altid være tale om en konkret vurdering. Det har blandt andet betydning, om der er tale om de samme forhold, der går igen fra sag til sag, og det har betydning, om der er tale om mere formelle fejl som mangelfuld journalførelse eller forkert behandling af aktindsigtsanmodninger, skriver Psykolognævnet i en mail til TV 2.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn derimod offentliggør altså gentagen kritik, uanset om den gentagne kritik vedrører behandling, aktindsigt, tavshedspligt, journalføring eller andet.

- Set med mine øjne er det problematisk, at man har sundhedspersoner, hvor vi har forskellige regelsæt, og hvor vi også har forskellige offentlige myndigheder, der træffer afgørelser. Det betyder, at det faglige ansvar, sanktionsmulighederne, er forskellige, alt efter om man som psykolog handler inden for sundhedsvæsnet eller uden for sundhedsvæsnet, siger Kent Kristensen, ekspert i sundhedsjura og lektor ved Syddansk Universitet.

Pernille Rosenkrantz Theil, der er socialordfører for Socialdemokraterne, var med til at lave den nye psykologlov.

- Vi har været villige til at gå langt for at lave lovgivningen ligeså tight som på sundhedsområdet. Det har vi så ikke haft flertal for i den her ombæring. Det kan vi så håbe, at vi kan nu med det nye Folketing, der er sat sammen, siger hun.

Kan være under skærpet tilsyn

Psykologen fra TV 2- dokumentaren 'Tvangsfjernet - Psykologens Dom' har fået kritik mindst seks gange inden for tre og et halvt år.

Hans gentagne kritik ville altså ikke i sig selv føre til en offentliggørelse af psykologens navn i dag, men Kent Kristensen vurderer dog, at der med den nye lov vil være belæg for andre sanktioner.

- De sanktioner forudsætter, at den udtalte kritik fra Psykolognævnet er væsentligt under normen for almindelig anerkendte faglige standard, altså det, der hedder alvorlig kritik. Og med de sager her vil der være grundlag for at træffe afgørelser om enten skærpet tilsyn til faglig påbud, siger Kent Kristensen.

TV 2 kan ikke få oplyst, om den gentagne kritik har fået konsekvenser for psykologen. Det vil Psykolognævnet ikke oplyse, fordi sagerne er fra før, den nye lov trådte i kraft.

TV 2 ved derfor heller ikke, om han er sat under skærpet tilsyn, men vi ved, at han senest i foråret 2019 har lavet undersøgelser for Statsforvaltningen, nu Familieretshuset.

Flere med gentagen kritik

Af Psykolognævnets årsrapport fremgår det, at han ikke er den eneste psykolog, der har fået kritik gentagne gange. I alt tre psykologer, der alle laver undersøgelser i børnesager, var under skærpet tilsyn i 2017. En af de tre psykologer har fået kritik otte gange i Psykolognævnet.

Men hvor mange gange en psykolog skal have udtalt kritik med den nye lov, før det fører til eksempelvis et skærpet tilsyn og dermed en offentliggørelse af psykologens navn, har Psykolognævnet altså ikke regler eller retningslinjer for.

- Jeg tænker her, at man burde lære af de erfaringer, man har fra Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn, og lægge vægt på de hensyn, der begrunder, at gentagelsen fører til en alvorlig kritik, siger Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet.

TV 2 Dokumentar har været i kontakt med psykolog Finn Westh, der ikke vil udtale sig.

Han har heller ikke svaret på, om han er under skærpet tilsyn.