Kritiseret psykolog beskrev mor som en funktionel sinke - kort efter blev hendes børn anbragt

En psykolog, der har fået kritik i Psykolognævnet seks gange på tre år, laver fortsat psykologiske vurderinger i sager om tvangsanbringelser.

De sad ved et bord over for hinanden, psykologen og Bettina Beck.

Psykologen viste hende en række tegninger med blækklatter. En af tegningerne lignede et forældrepar med et hjerte imellem sig, syntes hun. Så det fortalte hun psykologen.

Psykologen skrev ned på sin blok undervejs, men hvad han skrev, fandt Bettina Beck først ud af en måned senere.

- Jeg havde jo ikke i min vildeste fantasi drømt om, at den her rapport altså kan fortælle, at der kommer nogen og tager dine børn, siger Bettina Beck, der er sygemeldt social- og sundhedshjælper.

Frygtede for børns trivsel

Et år forinden var Bettina Beck og faren til hendes to børn gået fra hinanden.

I den forbindelse underrettede flere fagpersoner Egedal Kommune om, at konflikten imellem forældrene påvirkede børnenes trivsel.

En familiekonsulent skrev eksempelvis, at "jeg vurderer, at børnenes trivsel og udvikling er i fare. Jeg mener ikke, at min indsats er nok til at hjælpe familien, (...) de har brug for mere omfattende hjælp".

- Jeg var i en krisesituation. Jeg troede ikke på mig selv. Det kan da godt være, det har påvirket mine børn, uden jeg har villet gøre det bevidst. Det er jeg da ikke bange for at indrømme, fortæller Bettina Beck i dag.

Det bør være de allerbedste psykologer, man anvender i sager, som har så indgribende betydning for en familie

Birgitte Eiriksson,vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia

Det var pĂĄ baggrund af disse bekymringer hos kommunen, at psykologen var blevet inddraget.

De test og observationer, psykolog Finn Westh foretog af Bettina Beck, var en del af en såkaldt forældrekompetenceundersøgelse. Undersøgelserne anvendes af kommuner i børnesager, hvor der er omfattende bekymring for et barns trivsel.

Det skulle dog vise sig, at psykolog Finn Westh ikke leverede undersøgelser af den nødvendige høje kvalitet.

Men det vidste hverken Bettine Beck eller Egedal Kommune, der havde bestilt undersøgelsen, på det tidspunkt.

Psykologvurdering får afgørende betydning

Det er ellers helt afgørende, at forældrekompetenceundersøgelserne er af høj kvalitet. Undersøgelserne får nemlig ofte afgørende betydning i børnesager, forklarer en ekspert i børneret.

- Vi skal være sikre på, at forældrene kan passe på dem, hvis børnene skal være derhjemme. Så der er undersøgelsen ret afgørende, fordi det simpelthen bliver den, der bliver løsningen på, om barnet skal tvangsfjernes, eller om vi skal finde en mildere foranstaltning, siger Caroline Adolphsen, lektor i børneret ved Aarhus Universitet.

Derfor er det, ifølge den juridiske tænketank Justitia, afgørende, at man kan stole på de vurderinger, psykologerne foretager.

- Tvangsanbringelse af et barn er en af de mest indgribende afgørelser, man overhovedet kan komme ud for i Danmark. Derfor er det også meget vigtigt, at de psykologer, som laver undersøgelsen, og som har så stor indflydelse på sagens afgørelse, leverer af allerhøjeste kvalitet, siger Birgitte Eiriksson, der er vicedirektør i Justitia.

Uegnet som mor

Efter fire uger var psykolog Finn Westh færdig med sin forældrekompetenceundersøgelse af Bettina Beck.

Hun husker tydeligt, at hun var spændt på at høre konklusionen. Det var en septemberdag i 2014, og med ved bordet sad psykolog Finn West og sagsbehandlere fra Egedal Kommune.

Psykologen konkluderede om Bettina Beck, at hun "ikke aktuelt" fremstod som en mor, der var i stand til at "løfte opgaven som den primære omsorgsperson" for sine to børn. Der stod også, at hun fremstod som en "funktionel sinke".

- Jeg tænker bare, "hvem er det, han beskriver? Det er da ikke mig", siger Bettina Beck.

Børnene bliver anbragt

Selvom Bettina Beck i dag erkender, at hun var i en svær situation, der kan have påvirket børnene, var hun meget uenig i Finn Wesths vurdering af hende som mor.

Alligevel vurderede Egedal Kommune efter mødet med psykolog Finn Westh, at en anbringelse var det bedste for børnene.

- Min verden bryder bare sammen, og jeg kan slet ikke tænke. Der kommer en masse pædagoger ind til mig, og de står og snakker, og det er, som om jeg bare ikke kan høre dem. Jeg er der slet ikke, fortæller Bettina Beck.

Kommunens Børn- og Ungeudvalg har senere begrundet anbringelsen sådan her:

- Ved afgørelsen har udvalget i relation til moderen Bettina Christensen (nu Beck, red.) navnlig lagt vægt på indholdet af forældrekompetenceundersøgelsen, udarbejdet af Finn Westh.

Gentagen kritik i Psykolognævnet

Psykolog Finn Wesths forældrekompetenceundersøgelse spillede altså en væsentlig rolle i grundlaget for anbringelsen af Bettina Becks to børn.

Hun klagede senere over Finn Westh til Psykolognævnet, og i december 2016 fik hun medhold i klagen.

Det betyder her, at man som psykolog vil have nemmere ved at køre under radaren

Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura, Syddansk Universitet

Psykolognævnet gav Finn Westh kritik for manglende omhu og kritiserede blandt andet, at han flere gange havde blandet beskrivelser og vurderinger sammen. Derudover fik han kritik for, at der i konklusionen ikke var sket en tilstrækkelig afvejning af samtlige elementer i undersøgelsen.

Men det er langtfra første gang, at Finn Westh får kritik i Psykolognævnet.

TV 2 Dokumentar har fået kontakt til en række forældre, der har fået foretaget undersøgelser af Finn Westh, og som har fået medhold i deres klager til Psykolognævnet.

Det viser sig, at Finn Westh har fået kritik af Psykolognævnet mindst seks gange på tre og et halvt år i perioden fra 2013 til 2016. På ét år fik han kritik fem gange af nævnet.

- Det er meget få sager, vi har af den her karakter, hvor gentagelsen er så hyppigt forekommende med de samme fejl inden for et år. Der er ikke nogen tvivl om, at når man udarbejder erklæringer med den her mangel på agtpågivenhed, så er det kritisabelt, og det er også væsentligt under den norm, man forventer af en psykolog, siger Kent Kristensen, lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.

Kommuner kender ikke til kritikken

Selvom psykolog Finn Westh har fået kritik seks gange i Psykolognævnet, bruges han fortsat i børnesager.

Psykolognævnets samlede kritik af Finn Westh er ikke offentlig, og det betyder, at kommunerne formentlig ikke ved, at de bruger en psykolog med gentagen kritik til at foretage de meget afgørende vurderinger i børnesager.

En undersøgelse, TV 2 har lavet blandt sjællandske kommuner og Statsforvaltningen - nu Familieretshuset -, viser, at han de seneste ti år har lavet 288 undersøgelser i børnesager.

De seneste er lavet for Statsforvaltningen i forĂĄret 2019.

- Det er et stort problem, hvis kommunerne i bedste mening bruger nogle psykologer, der måske ikke er helt kvalificerede nok til at tage de her meget, meget svære vurderinger, siger Caroline Adolphsen, lektor i børneret ved juridisk institut på Aarhus Universitet.

Ny lov om offentliggørelse

I 2017 fik Psykolognævnet nye beføjelser i forbindelse med en opdatering af psykologloven. Det betyder for eksempel, at psykologer, der får alvorlig kritik, nu skal offentliggøres på Psykolognævnets hjemmeside. Men offentliggørelsen gælder kun nye sager fra 2018 og frem.

I 2017 var tre psykologer, der alle laver vurderinger i børnesager, sat under skærpet tilsyn, men de kommuner, der betaler psykologerne for de meget afgørende undersøgelser, kender ikke navnene på dem.

- Lige præcis i denne sagstype bør man ikke anvende psykologer, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved deres kompetencer. Så jeg forstår ikke, hvordan de her psykologer, som er under skærpet tilsyn og har lavet mange fejl, kan få lov til at blive ved med at lave undersøgelser, siger Birgitte Eiriksson fra Justitia, der har undersøgt retssikkerheden i tvangsanbringelser.

Om Finn Westh ville blive offentliggjort med den nye lov, er usikkert.

Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura, vurderer ikke, at der er grundlag for at fratage psykologens autorisation, fordi Finn Westh ikke har udvist sĂĄkaldt grov uagtsomhed, men han mener, at der er grundlag for andre sanktioner.

- I de her sager vil der med den nye lov være grundlag for at træffe afgørelser omkring skærpet tilsyn til faglig påbud, siger Kent Kristensen, lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.

Om Finn Westh i dag er under skærpet tilsyn, kan hverken TV 2 som medie, kommuner eller borgere få indsigt i, da sagerne er fra før 2018.

Kritik har ikke nødvendigvis betydning for sagen

Selvom Finn Westh fik kritik i Psykolognævnet i Bettina Becks sag, ændrede det ikke i første omgang kommunens afgørelse om at anbringe børnene.

Og det er der ikke noget usædvanligt i, fortæller Caroline Adolphsen, lektor i børneret ved juridisk institut på Aarhus Universitet.

- Man kan ikke af kritiksagerne mod psykologerne udlede, at det er forkert at fjerne børnene. Man kan sige, at der er en del af undersøgelsen, der ikke er foregået, som den skal. Var det så blevet anderledes, hvis undersøgelsen havde været lavet ordentligt? Det er ikke nødvendigvis sikkert. Men det er klart, at man undrer sig, når så stor en del af sagen er bygget på en vurdering, vi bagefter får at vide var forkert, siger hun.

Ny undersøgelse viste et andet billede

To år efter anbringelsen fik Bettina Beck lavet en ny forældrekompetenceundersøgelse af en anden psykolog.

Den viste et noget andet billede af hende som mor. I konklusionen stod nu blandt andet, at hun var en mor med en vis sårbarhed, men at der var "et væsentligt potentiale i relation til Bettinas forældrekompetence".

- Det betød jo, at der lå nogle papirer, som sagde noget helt andet end de første. Og det betød, at jeg kunne søge om hjemgivelse, siger Bettina Beck.

Den nye psykolog vurderede, at Bettina Beck havde gennemgĂĄet en positiv udvikling de seneste ĂĄr. Psykologen skrev ogsĂĄ, at han anbefalede, at man fremadrettet sĂĄ bort fra Finn Wesths vurdering af Bettina Beck.

- Undertegnede vurderer hende ikke som umoden, men som et voksent menneske med en vis sĂĄrbarhed. Det er undertegnedes anbefaling, at man tager udgangspunkt heri fremadrettet, skrev psykologen i sin vurdering.

I dag bor begge børn hjemme hos Bettina Beck på fuld tid, men tiden, hvor hun var adskilt fra børnene, har sat sine spor.

- Ét er, at jeg har fået mine børn hjem, men stadigvæk i dag har jeg den angst inde i mig, der siger, "hvis du siger sådan, Betinna, bliver de så taget fra dig igen? Hvis du gør sådan, kommer der så nogen og tager dem igen?", siger Bettina Beck.

Finn Westh afviser interview

TV 2 har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Finn West uden held, og vi tog derfor hjem til ham for at forelægge ham kritikken. I første omgang afviser han, at han har fået kritik i Psykolognævnet.

Passer det ikke, at du har fået kritik seks gange på tre år i Psykolognævnet?

- Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har været psykolog i 50 år, så det skal jeg ikke kunne sige, siger Finn Westh.

Så du ved ikke, hvor mange afgørelser du har mod dig i Psykolognævnet?

- Det har jeg jo liggende et sted. Jeg vil ikke udtale mig i de her sager, siger Finn Westh.

TV 2 ville gerne have spurgt Psykolognævnet, hvorfor psykologer som Finn Westh med gentagen kritik stadigvæk får lov til at foretage undersøgelser for landets kommuner, men det har Psykolognævnet afvist at svare på. De har kun ønsket at svare skriftligt på generelle spørgsmål.

Hele dokumentaren 'Tvangsfjernet - Psykologens Dom' kan ses torsdag aften klokken 20.00 pĂĄ TV 2 eller allerede nu pĂĄ TV 2 PLAY.