Samfund

København sætter loft over elløbehjul

Elløbehjul og elcykler er blevet populære i flere storbyer. Faktisk så meget, at der nu må sættes ind, lyder kritikken.

Elløbehjul, der står eller ligger smidt tilfældigt på gaden. Elcykler, der smides i Københavns Havn. Og trafikulykker med de eldrevne køretøjer, som giver travlhed på de københavnske skadestuer.

Det er blevet hverdag i hovedstaden, og derfor vil Københavns Kommune nu sætte loft over antallet af elcykler og elløbehjul.

Torsdag aften har Borgerrepræsentationen i København således taget stilling til et forslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen om at begrænse mængden af elkøretøjer. Som en del af en étårigt forsøgsordning, må der fremover kun opstilles 200 elektriske løbehjul og 200 udlejningscykler i Københavns Indre By. I brokvartererne bliver grænsen på 3000 elektriske løbehjul og 3000 cykler.

- Folketinget har skabt et problem for København ved at tillade elløbehjul uden at give os nogle redskaber til at regulere dem, så vi undgår det kaos, andre storbyer allerede nu oplever. Derfor er forvaltningens forslag til retningslinjer det muliges kunst, sagde stedfortrædende teknik- og miljøborgmester, Karina Vestergård Madsen fra Enhedslisten, inden mødet.

Begrænses til enkelte områder

Siden 17. januar 2019 har det været tilladt at køre på cykelstierne i byen med elløbehjul og eldrevne skateboards.

Ifølge forsøgsordningen kan der opstilles 200 elektriske løbehjul og 200 udlejningscykler i Middelalderbyen - den ældste del af Indre by i København - ved stationer og på strøggader. I resten af byen bliver grænsen på 3000 elektriske løbehjul og 3000 cykler. Det bliver leverandørernes ansvar, at de forskellige udlejningskøretøjer kun kan udlejes fra de områder, kommunen har givet en tilladelse til.

Enhedschef ved Københavns Kommune Mikkel Halbye Mindegaard understreger over for Ritzau, at kommunen ikke vil regulere, hvor mange løbehjul der kører rundt i for eksempel middelalderbyen, men hvor mange der må opstilles til udlejning.

Ifølge forslaget vil leverandørerne fremover blive mødt med krav om at sikre, at elløbehjul og udlejningscykler kun kan lejes ud og afleveres de steder, der er givet tilladelse til.

Københavns Kommune vurderer, at der i dag er opstillet cirka 2000 udlejningscykler og cirka 1700 udlejningsløbehjul i København uden tilladelse.

I en pressemeddelelse oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen, at de forventer at kunne åbne for ansøgninger i den kommende uge. Men da kommunen er forpligtet til at følge en række procedurer i ansøgningsprocessen, vil der sandsynligvis gå to måneder, inden reglerne reelt træder i effekt.

Privat udlejer frygter: Ikke elløbehjul nok

Forslaget bliver modtaget med skepsis af Lime, et af de firmaer, der lejer elløbehjul ud i København.

- Vi er bekymrede for, at den foreslåede regulering vil betyde, at der ikke vil være nok elektriske løbehjul til at møde efterspørgslen fra københavnerne. Vi vil dog understrege, at vi gerne vil samarbejde med kommunen, da vi er enige i, at udbyderne skal leve op til visse krav i forhold til særligt sikkerhed og bæredygtighed, skriver Niklas Joensen, Limes landechef i Danmark, i en mail til TV 2.

Han håber, kommunen vil inddrage udbyderne for at få den bedst mulige regulering for alle parter.

Tre private udbydere, blandt dem Lime, har ifølge Berlingske skrevet et åbent brev til kommunen. Her skriver firmaerne blandt andet, at de frygter, der bliver for få elløbehjul i København. De tilbyder også at lave adfærdsregler for firmaerne. Ifølge Berlingske har Københavns Kommune ikke svaret på brevet.

På forhånd var Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti (DF) imod forslaget.

Københavns Kommune vil gøre status på forsøgsordningen i løbet af første kvartal næste år. Her skal de vurdere, hvordan brugen af elløbehjul påvirker byen. På baggrund af erfaringerne kan retningslinjerne blive evalueret, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen påpeger videre, at en effektiv håndhævelse og løbende evaluering af ordningen kræver, at der der afsat halvanden million kroner til arbejdet. Pengene skal findes i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger.