Samfund

'Katastrofalt' og 'chokerende', siger advokater om datafejl hos politiet

Tilliden til retssystemet har lidt et alvorligt knæk, mener forsvarsadvokat Mette Grith Stage. Fejlen kan få betydning for syv års straffesager.

Der venter et "uoverskueligt arbejde" for både anklagemyndigheden og forsvarsadvokater, efter at det er kommet frem, at domme, hvor teleoplysninger er indgået siden 2012, skal gennemgås på ny.

Det siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage, der jævnligt repræsenterer tiltalte i bandesager og sager om grov kriminalitet, hvor teleoplysninger ofte indgår, til TV 2.

- Min tillid til retssystemet og politiets oplysninger har selvfølgelig lidt et meget stort knæk. Det er klart, at hver gang anklageren disker op med noget, som burde være objektivt, så vil jeg selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved, om jeg vitterlig kan regne med det, siger hun.

Sag kan genoptages

Mette Grith Stage siger, at hun kender til meget få sager, hvor folk er blevet frifundet på baggrund af teleoplysninger. Til gengæld bliver personer dømt på baggrund af dem, siger hun - eksempelvis i en sag, hun for nylig har ført.

- Jeg har lige haft en sag i landsretten med fire tiltalte fra Loyal To Familia, som blev dømt for afpresning af nogle bordeller og hærværk. Her fandt både by- og landsretten personerne skyldige på baggrund af afgørende teleoplysninger.

- Det er klart, at den sag vil jeg selvfølgelig kigge på nu for at se, om der måske er begået en fejl - så der er basis for at genoptage sagen, siger hun til TV 2.

Retssagen fra Østre Landsret i april endte med, at de fire mænd fik fængsel i tre år og seks måneder.

Hvis vi får forkerte domme, smuldrer demokratiet, og troværdigheden omkring den dømmende magt svækkes

Knud Foldschack, advokat

Fejlagtige oplysninger

Rigspolitiet har i februar i år opdaget en it-fejl i et system, der har sorteret og renset i teleoplysninger indhentet af politiet.

Systemet kan fejlagtigt have frasorteret en del oplysninger, der skulle have været bevaret.

Det kan for eksempel være, at en mobiltelefon, der er registreret på en mobilmast, er blevet frasorteret af programmet.

Teleoplysninger kan i retssager være en del af bevisførelsen, da oplysningerne kan påvise, hvor en mistænkt eller tiltalt har befundet sig på et bestemt tidspunkt. Dermed kan sager muligvis være afgjort på et forkert grundlag.

Michael Juul Eriksen har ført flere sager, hvor teleoplysninger har haft afgørende betydning for retssagen Video: Hans-Henrik Busk Stie

Advokater: Retssikkerheden under pres

Mette Grith Stage er ikke den eneste forsvarsadvokat, der forholder sig kritisk til datafejlen i politiets systemer.

Advokat Knud Foldschack kalder situationen for "virkelig alvorlig", og han mener, at alle ressourcer skal kastes ind i sagen for at undgå lignenede fejl i fremtiden.

- Det er katastrofalt, og det går ud over vores retssikkerhed. Hvis vi får forkerte domme, smuldrer demokratiet, og troværdigheden omkring den dømmende magt svækkes, siger Knud Foldschack.

Advokat Michael Juul Eriksen mener, at problemet er "kæmpestort", for der kan være oplysninger, som i retten kunne have bevist, at nogen var uskyldige. Samtidig vil den fremtidige tiltro til retssystemet være under pres.

- Alle forsvarere vil påberåbe sig, at vi skal tage de teleoplysninger med et gran salt, siger Michael Juul Eriksen.

10.000 sager skal gennemgås på ny

Ifølge Torben Mølgaard Jensen, der er chefpolitiinspektør ved Rigspolitiet, fandt man ud af, at fejlen var et større problem, og derfor har myndighederne valgt at kigge tilbage i tidligere sager.

- Nu har vi så besluttet at gennemgå alle sagerne for at finde ud af, hvor stort et omfang den her fejl har, fordi vi har konstateret, at det ikke er i alle sager, fejlen opstår, siger Torben Mølgaard Jensen til TV 2.

Han mener, at det er i omegnen af 10.000 sager, der nu skal gennemgås. Det drejer sig både om sager, der er afsluttet, og om sager, som ikke er opklaret, eller hvor der er rejst sigtelse, men ikke tiltale.

De nye oplysninger om fejl i politiets it-systemer er bekymrende på flere planer, siger Karoline Normann. Video: Hans-Henrik Busk Stie

Usikkerhed kan sprede sig

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage siger, at hun "aldrig har hørt om noget lignende i andre lande", og derfor står hun med en rigtig kedelig mavefornemmelse.

Hun mener, at usikkerheden om teleoplysninger kan sprede sig til andre tekniske beviser.

- Det får da en til at spekulere på, om der er andre oplysninger, som kan være behæftet med fejl som eksempelvis dna. Det er rigtig fint, at man har fundet fejlen - det er bare syv år for sent, siger Mette Grith Stage til TV 2.

Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, er også kritisk over for fejlen i politiets it-systemer.

Hun mener, at det er "chokerende og urovækkende" oplysninger, når tidligere anvendt materiale i straffesager tilsyneladende ikke har været validt.

- Det er bekymrende på flere planer, siger Karoline Normann.