Samfund

Datafejl betyder, at politiet skal gennemgå omkring 10.000 sager igen - advokatformand er bestyrtet

I yderste konsekvens kan it-fejl have haft betydning for beviser i straffesager. Formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg er chokeret over fejlen.

En fejl i politiets it-systemer betyder, at syv års sager, hvor teleoplysninger er indgået, skal gennemgås igen. Det oplyser Rigsadvokaten i en orientering til Advokatrådet.

Det er Rigspolitiet, der har konstateret en systemfejl i det dataprogram, politiet bruger til at konvertere rådata fra teleselskaberne i forbindelse med straffesager.

Politiet får data fra forskellige teleselskaber i forskellige formater. For at gøre det brugbart for anklagemyndigeheden konverterer man alle data til et fælles format.

Men i februar konstaterede politiet i forbindelse med et større sagskompleks, at der manglede oplysninger i de konverteret data, fortæller chefpolitiinspektør ved Rigspolitiet Torben Mølgaard Jensen til TV 2. Og det viste sig, at fejlen ikke begrænsede sig til den enkelte sag, men var et større problem.

- Nu har vi så besluttet at gennemgå alle sagerne for at finde ud af, hvor stort et omgang den her fejl har, fordi vi har konstateret, at det ikke er i alle sager, fejlen opstår, siger han.

Han oplyser, at det er i omegnen af 10.000 sager, der nu skal gennemgås. Det drejer sig både om sager, der er afsluttet, men også om sager, som ikke ikke er opklaret, eller sager, hvor der er rejst sigtelse, men ikke tiltale.

Chokerende og bekymrende

Fejlen kan i yderste konsekvens have haft betydning for efterforskningen og vurderingen af beviserne i straffesager fra 2012 til 2019.

For teleoplysninger kan i retssager være en del af bevisførelsen, da oplysningerne kan påvise, hvor en mistænkt eller tiltalt har befundet sig på et bestemt tidspunkt. Dermed kan sager være afgjort på forkert grundlag.

Det har man dog ikke kunnet fastslå endnu, skriver Rigsadvokaten.

- Anklagemyndigheden vil nu gennemgå alle relevante sager. Men vi opfordrer til, at forsvarsadvokaterne også selv er opmærksomme på eventuelle sager, hvor teleoplysninger kunne have haft betydning for sagens udfald, siger Karoline Normann, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, i en meddelelse på Advokatsamfundets hjemmeside.

Over for TV 2 giver hun udtryk for, at det er "chokerende og urovækkende" oplysninger, når tidligere anvendt materiale i straffesager tilsyneladende ikke har været validt.

- Det er bekymrende på flere planer, siger Karoline Normann.

De nye oplysninger om fejl i politiets it-systemer er bekymrende på flere planer, siger Karoline Normann. Video: Hans-Henrik Busk Stie

Også Landsforeningen af Forsvarsadvokater har opfordret sine medlemmer til at gennemgå sager, hvor der kan være sket fejl. Formand Kristian Mølgaard siger, han er meget bestyrtet over, at der kan have manglet oplysninger i politiets data.

- Min mavefornemmelse siger mig, at der er grund til at gå det her meget nøje efter. Om det så viser forkerte afgørelser, må tiden vise. Jeg sidder selv med en oplevelse af, at der er noget, der skal gås igennem for eget vedkommende. Jeg er sikker på, at der er mange, der sidder med den samme oplevelse, siger Kristian Mølgaard til TV 2.

Ikke overblik over omfang

Rigsadvokaten har ikke overblik over, hvor lang tid det vil tage at gennemgå de mange sager, da det er vanskeligt at vurdere opgavens omfang og kompleksitet, står der i orienteringen til Advokatrådet.

Gennemgangen af sagerne vil dog ske hurtigst muligt, og det bliver i prioriteret rækkefølge. Det vil sige, at sager, hvor en sigtet eller dømt er fængslet, bliver behandlet først.

Hvis der under gennemgangen findes sager, hvor der mangler data, bliver forsvareren orienteret. Herudover skal anklagemyndigheden i hvert enkelt tilfælde vurdere, om fejlen har haft betydning for behandlingen af sagen - og om der er grundlag for at begære afsluttede straffesager genoptaget.

- Det er sådan, at teledata sjældent står alene bevismæssigt, men det er nu en opgave for anklagemyndigheden at kigge på den enkelte sag for at se, hvilken betydning det kan have haft, siger chefpolitiinspektør Torben Mølgaard Jensen til TV 2.

Kræver strafferamme på seks år

Man vurderer, at fejlen er opstået i perioden fra 2012 til 2019.

Fejlen blev rettet 8. marts 2019. Siden har Rigspolitiet indført en manuel kontrolprocedure for at undgå lignende fejl.

Ifølge TV 2s retsreporter Astrid Søndberg er det typisk større sager, hvor teleoplysninger indgår fra master rundt omkring i landet.

- Ifølge retsplejeloven skal der en strafferamme på seks års fængsel eller mere til, før man begynder at indhente de her teledata, siger hun.