Samfund

Politiet efterforsker mulig læk af hemmelig klimaplan fra regeringen

Politiken har modtaget en henvendelse fra Københavns Politi i sagen.

Opdateret d. 26. januar 2022: Sagen førte efterfølgende til, at en person blev sigtet for brud på tavshedspligten. Sigtelsen blev sidenhen droppet af politiet.

Københavns Politi efterforsker netop nu en mulig læk af en hemmelig klimaplan fra regeringen med forslag fra syv ministerier.

Politiken fik notatet og bragte en artikel om det. Politiet efterforsker sagen efter i august sidste år at have fået en anmeldelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som vil have politiet til at at undersøge, om lækken er i strid med straffeloven.

Ifølge TV 2s oplysninger anmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet 14. august sidste år "en mulig læk af interne regeringsdokumenter og en mulig overtrædelse af straffelovens paragraf 152 vedrørende læk af interne regeringsdokumenter af fortrolig karakter" til Københavns Politi.

TV 2 erfarer, at flere artikler end Politikens artikel om den hemmelige klimaplan efterforskes i sagen, men hvor mange har det ikke været muligt at få oplyst hos Københavns Politi. Det har heller ikke været muligt for TV 2 at få oplyst hos Københavns Politi, om der er sigtede i sagen.

- Vi kan bekræfte, at vi efterforsker en sag om overtrædelse af straffelovens § 152. Vi har ingen yderligere kommentarer til sagen, skriver Københavns Politi i en mail til TV 2.

Kontaktet af Københavns Politi

Hos Politiken bekræfter chefredaktør Anne Mette Svane, at man for nylig er blevet kontaktet af Københavns Politi i sagen.

- Vi har fået en henvendelse i sagen, som vi vil tage stilling til på et senere tidspunkt, siger Anne Mette Svane til TV 2.

Sagen drejer sig om en historie, Politiken bragte i juli 2018 under overskriften "Lækket regeringsnotat afslører 20 tiltag til ny klimaplan".

I artiklen fremgik det, at notatet var på i alt 61 sider og omfattede i alt 20 initiativer fra regeringen.

Straf helt op til to års fængsel

Fra Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyses det til TV 2, at man ingen kommentarer har i sagen.

Paragraf 152 i straffeloven har en straframme, der går fra bøde og op til seks måneders fængsel. Hvis der er skærpende omstændigheder, kan straffen stige til to års fængsel.

Men i paragraffen slås det også fast, at for at en læk skal være strafbar, var hemmeligholdelse af de dokumenter, der er lækket, nødvendig for at "varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser".

Det betyder i det her tilfælde, at anklagemyndigheden ved en eventuel retssag skal kunne dokumentere, at den eller de personer, der i givet fald har lækket dokumenterne, har handlet i strid med væsentlige hensyn til offentlige interesser.

- Ikke oplagt, at der er sket noget strafbart her

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, siger til TV 2, at det ikke er indlysende, at der overhovedet er begået en lovovertrædelse i sagen.

- Det er ikke oplagt, at der er sket noget strafbart her. Men jeg vil ikke udelukke, at der kan være det, siger Sten Bønsing.

Det her mulige læk af en klimaplan ligner jo til forveksling de planlagte læk af planer, som bliver aftalt mellem ministerier og medier med jævne mellemrum. Det er vel ikke ministeriets ønske om kontrol og timing, der skal afgøre, om det er strafbart?

- Nej, men det skal jo heller ikke være sådan, at man ikke kan arbejde på nogle initiativer i ministerier, uden at de bliver lækket af for eksempel embedsmænd, siger Sten Bønsing.

Flere lækagesager sidste år

Økonomi- og Indenrigsministeriet blev sidste år ramt af flere lækagesager. Først kunne Politiken i maj offentliggøre en lydfil, hvor en departementschef tilsyneladende talte om, hvordan man undgår offentlighed i ministeriet.

I juli blev Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) kaldt i samråd, efter Jyllands-Posten og Politiken havde kunnet offentliggøre anklager om, at han havde misbrugt embedsmænd til politisk arbejde for Liberal Alliance (LA).

Ifølge Berlingske, der fik aktindsigt i sagen, var det efter alt at dømme en medarbejder i ministeriet, der stod bag de læk. Den pågældende, der ikke længere arbejder i ministeriet, blev efterfølgende politianmeldt, skrev Berlingske.

Københavns Politi vil heller ikke oplyse, om der er nogen forbindelse mellem den politianmeldelse og efterforskningen af det mulige læk af klimaplanen, der førte til artiklen i Politiken i juli sidste år.