Advokat: Pape bryder regler om persondata i K-kampagne

Potentielle vælgere har de seneste par uger modtaget et brev fra De Konservative stilet til dem personligt.

Den ellers kontante justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tilsyneladende selv svært ved at overholde landets love.

De konservative har nemlig udsendt personlige breve, underskrevet af Søren Pape, til tusinder af danskere i strid med persondataforordningen også kendt som GDPR.

Hvad er GDPR?

EU's dataforordning (GDPR - General Data Protection Regulation) trådte i kraft 25. maj 2018.

Folketinget vedtog 17. maj en lov, der baner vej for forordningen i Danmark.

Forordningen viderefører den hidtidige persondatalov. Den indeholder samtidig en række nye og skrappere krav, som danske virksomheder, organisationer og myndigheder skal leve op til.

Det skal i bund og grund sikre, at persondata bliver indsamlet og opbevaret uden risiko for misbrug og på særlige betingelser. Det gælder oplysninger på nettet såvel som i interne systemer, dokumenter og arkiver.

Datatilsynet, EU-kommission og Ritzau


 

Det skriver Politiken.

I brevet opfordres modtageren til at stemme konservativt "for dig og Danmark".

I strid med GDPR-reglerne

Men partiet undlader at oplyse modtageren om, hvad der ligger til grund for, at netop han eller hun er blevet udvalgt af partiet til at modtage brevet.

Eller hvilke rettigheder han eller hun har i forhold til det.

Og det er i strid med oplysningspligten i GDPR-reglerne, vurderer Catrine Søndergaard Byrne.

Hun er advokat med speciale i persondataret og medstifter af tænketanken DataEthics.

- De konservative går efter min vurdering for langt. Den manglende opfyldelse af oplysningspligten i brevet er en klar overtrædelse.

- Men også selve behandlingen, hvor man har identificeret en konkret person i husstanden som modtager af målrettet politisk kampagnemateriale baseret på forskellige karakteristika, vil jeg også vurdere er på kant med loven, siger hun.

De Konservative afviser over for avisen, at partiet har overtrådt persondataforordningen.