Kommuner kæmper med pædagogers sygefravær - kan stresse børn i dagtilbud

Flere har bud på løsninger til reducering af sygefraværet - blandt andet Cepos, der foreslår en bonusordning for dagtilbud med lavt sygefravær.

Da Rene Busch Jensen for fire år siden blev ansat som områdeleder hos Dalby Børnehuse i Faxe, var institutionen præget af syge medarbejdere, mange vikarer og uro.

Sygefraværet hos personalet i institutionen var helt oppe på 15 procent.

Et tal, der i dag er reduceret til omkring 4,5 procent til stor glæde for både personale, forældre og børn. Men andre steder i landet kæmper daginstitutionerne fortsat med højt sygefravær.

Nye tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) for 2018 viser således, at fraværsprocenten i nogle kommuner er op til 11,5 procent svarende til 26,1 dage.

Ekspert: Sygefravær kan gøre børn mere aggressive

TV 2-dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden', der afslørede omsorgssvigt og stærkt kritisable forhold i københavnske dagtilbud, har i denne uge sat gang i debatten om, hvordan kvaliteten i børnehaver og vuggestuer kan øges.

Flere eksperter, som TV 2 har talt med, peger nu på, at sygefravær blandt personalet er et af de forhold, der bør arbejdes med, hvis forholdene for børn i dagtilbud skal forbedres.

Gennemsnitligt sygefravær for offentligt ansatte pr. år

Kommuner

  • Gennemsnitligt sygefravær: 12 dage
  • SoSu-personale: 16,1 dage
  • Lærere m.fl. i folkeskolen: 11 dage
  • Pædagoger: 13,3 dage

Regioner

  • Gennemsnitligt sygefravær: 10,7 dage
  • Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende: 11,3 dage
  • Underordnede læger: 6,1 dage
  • Su-personale: 16,1 dage

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL)

Det gennemsnitlige sygefravær for pædagoger er på landsplan 5,8 procent - 13,3 dage om året. Det rammer børnene på flere måder:

- Et højt sygefravær eller et relativt højt sygefravær påvirker børnene, fordi tingene bliver mere ustabile. Undersøgelser viser, at børn faktisk bliver mere tilbagetrukne og aggressive og får sværere ved at danne relationer, hvis der er en høj grad af udskiftning af personalet, siger Grethe Kragh-Müller, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

- Nyt personale er en stressfaktor for børn

I Dalby Børnehuse fortæller områdeleder Rene Busch Jensen, at den lavere fraværsprocent har haft stor betydning for institutionens børn.

- Jeg tror, du vil opleve en større ro i dag end tidligere, siger han.

Gitte Lihme, der har været pædagog i institutionen i 15 år, er enig:

- Det er rigtigt vigtigt, at det er de samme mennesker, der møder ind, for børnene reagerer på det, hvis vi har vikarer. De vil helst være ved dem, de er trygge ved.

Lektor i pædagogisk psykologi ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Lone Svinth understreger, at netop trygheden er vigtig - særligt for vuggestuebørn.

- Som mennesker er vi afhængige af trygge relationer. Det bygger vi op over tid. Nyt personale er en stressfaktor for børnene, siger hun.

Årligt sygefravær for pædagoger i 2018

Pædagog: Tager et par piller og kommer afsted alligevel

Spørgsmålet er, hvordan kommuner og institutioner kan nedbringe sygefraværet. Spørger man Rene Busch Jensen fra Dalby Børnehuse, handler det først og fremmest om ledelse. Hans kodeord er medansvar:

- Jeg ændrede de administrative rammer, så medarbejderne fik langt større frihed til selv at planlægge, fortæller han.

Det har blandt andet betydet en anden mødestruktur, hvor personalet går til faste møder en gang om ugen og planlægger den kommende uge.

For pædagog Gitte Lihme har det betydet, at det er sjovere at gå på arbejde:

- Man er tilbøjelig til at sige, "jeg er nok lidt småsløj i dag, men jeg tager lige et par piller, og så kommer jeg afsted alligevel, fordi jeg kan lide at være her". Jeg kan lide børnene, mine kollegaer og stedet.

- Det kræver ressourcer

Hos pædagogernes fagforening, BUPL, er formand Elisa Rimpler enig i, at god faglig ledelse tæt på den pædagogiske opgave kan være med til at nedbringe sygefraværet.

Hun hæfter sig ved, at der i de senere år i mange kommuner er blevet længere mellem leder og personalet, og at lederne har fået for mange administrative opgaver - og dermed mindre tid til nærhed og faglighed i institutionerne.

Ledelse er dog kun en del af løsningen, påpeger Elisa Rimpler. Arbejdspresset på pædagogerne fører til flere sygedage, og det er der kun én løsning på, mener hun:

- Vi kommer bare ikke udenom, at det kræver ressourcer. Vi skal sikre god trivsel, udvikling og læring for alle børn, men samtidig har vi for få ressourcer til alle de opgaver, der skal løses. Det er en farlig cocktail. Vi er nødt til at få en bedre balance mellem ressourcer og opgaver, og det får vi kun med bedre normeringer.

Tænketank: Bonusordning vil reducere sygefravær

Den borgerligt-liberale tænketank Cepos foreslår en tredje løsning - at indføre en bonusordning, der belønner de medarbejdere og ledere, der formår at holde sygefraværet nede.

Velfærdspolitisk chef Mia Amalie Holstein forklarer, at bonusordningen eksempelvis kan indrettes ved, at de resterende penge i institutionens vikarkonto bliver delt mellem personalet og institutionen.

- Jo mindre sygefravær pædagogerne har, jo mindre udgifter vil der være til vikarer, og jo flere penge vil medarbejder få udbetalt, siger Mia Amalie Holstein.

Ifølge Cepos' beregninger vil en nedbringelse af sygefraværet blandt kommunalt ansatte pædagoger, medhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagogiske ledere betyde en markant millionbesparelse årligt.

Hvis sygefraværet for denne gruppe blev reduceret til gennemsnittet for de fem kommuner med lavest sygefravær, ville det ifølge Cepos' beregninger spare kommunerne i alt 420 millioner kroner.