Samfund

Sådan finder du tilsynsrapporten for dit barns dagtilbud

Ekspert anbefaler, at man først og fremmest danner sit indtryk af institutionen ved at besøge den og gå i dialog med lederen.

Hvordan kan jeg få indblik i tilsynsrapporten for mit barns daginstitution?

Det var et af de spørgsmål, som bekymrede forældre stillede flest gange i TV 2s chat, efter dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden' tirsdag aften blev sendt.

Dokumentaren afdækker med skjulte optagelser forhold i københavnske dagtilbud, som af eksperter kaldes både "skræmmende" og "skadende".

Samtidig kommer det frem, at 22 daginstitutioner i København i deres tilsynsrapporter har alvorlige anmærkninger i arbejdet med sociale relationer mellem børn og voksne.

Efter TV 2s afsløringer har Københavns Kommunes børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) meddelt, at alle kommunens institutioner skal lægge deres seneste tilsynsrapporter på internettet.

Alle kommuner skal lave tilsyn, men...

Ifølge dagtilbudsloven skal alle kommuner føre tilsyn med deres daginstitutioner for at sørge for, at de lever op til lovens krav, der blandt andet lyder:

"Dagtilbud skal ... give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst."

Men hvordan, den enkelte kommune skal føre tilsyn, er ikke lovbestemt. Derfor gør de det på mange forskellige måder.

Det betyder, at kommunerne for eksempel selv vælger, hvor ofte der skal føres tilsyn, hvem der skal udføre tilsynet og hvilke metoder, der skal anvendes til tilsynet.

Det fremgår af KL's rapport 'Pædagogisk tilsyn'.

I Københavns Kommune har tilsynet for eksempel siden 2017 i højere grad været baseret på observationer foretaget af en pædagogisk konsulent, der besøger den enkelte institution.

Noget som ifølge kommunen har givet et bedre indblik i dagtilbuddenes kvalitet.

Sådan bliver du klogere på kvaliteten i dit dagtilbud

Den brede lovramme betyder også, at det er forskelligt kommune til kommune, hvordan man som forældre kan få adgang til kommunens tilsyn med dagtilbud.

TV 2 har derfor spurgt to andre store danske kommuner - Aarhus og Odense - hvordan forældre får indblik i deres tilsyn.

I Aarhus Kommune kan alle såkaldte kvalitetsrapporter for de enkelte institutioner findes på kommunens hjemmeside.

Odense Kommune har tilsynsrapporter liggende tilgængeligt for de overordnede institutioner på sin hjemmeside, men vil man læse de mere detaljerede læringsmiljøvurderinger for de enkelte børnehuse, skal man kontakte forældrebestyrelsen eller lederen i børnehuset.

Line Togsverd, der er lektor på pædagoguddannelsen på Via University College i Aarhus, forklarer, at kvalitetsrapporterne i mange kommuner er offentligt tilgængelige.

Er de ikke det, kan rapporterne fås ved henvendelse hos forældrebestyrelsen eller lederen i den enkelte daginstitution, forklarer hun.

Ekspert: Gå i dialog med lederen

Men er man som forælder bekymret efter at have set 'Daginstitutioner bag facaden', anbefaler Line Togsverd, at man i første omgang går i dialog med institutionslederen.

- Det er altid en god ide at tage ud og møde institutionen og dens leder. Hvis man er bekymret, kan man lufte sin bekymring. Det tror jeg, man får mere ud af end at læse en rapport.

- Rapporterne kan aldrig indfange det, der er vigtigst for børnene, nemlig hverdagslivet i institutionen, stemningen og måden, pædagogerne møder børnene, siger Line Togsverd.