Skandalen om udbytteskat

Danmark henter 1,6 milliarder kroner i forlig om udbytteskat

Skattestyrelsen indgår forlig i sag om svindel med udbytteskat. Svindlen har samlet set kostet statskassen 12,7 milliarder kroner.

Et forlig i sagen om uretmæssigt refunderet udbytteskat indbringer statskassen 1,6 milliarder kroner, oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V) på et pressemøde onsdag.

Forliget er blevet indgået i sagen om snyd med dansk udbytteskat, hvor staten mener at have mistet 12,7 milliarder kroner. Forliget er indgået med 61 amerikanske pensionsselskaber og en række tilknyttede personer og selskaber. Det indeholder en straksbetaling på 950 millioner kroner, mens resten af beløbet vil blive betalt inden for fire år, siger Karsen Lauritzen.

De 61 pensionsselskaber har i alt fået udbetalt refusion af udbytteskat for cirka 2,9 milliarder kroner, men det er kun de cirka 1,6 milliarder, der er modtaget af pensionsselskaberne selv. Det er disse penge, der nu bliver tilbagebetalt. Det resterende beløb fra denne del af sagen - cirka 1,3 milliarder kroner - vil Skattestyrelsen fortsat forfølge hos andre ansvarlige parter, hvoraf mange allerede er blevet sagsøgt.

Trods forliget er der stadig en lang række udestående krav til andre, der menes at have benyttet sig af samme trick til at hive penge op af den danske statskasse gennem refusion af udbytteskat.

Lauritzen fortæller, at Skattestyrelsen fortsat går efter at få hele beløbet på 12,7 milliarder kroner tilbage.

- Vi går efter alle pengene, men nogle af pengene kan vi ikke nå ved forlig. Der skal vi ind i en retssag, siger han til TV 2.

Indgik forlig til ti millioner

I oktober indgik ministeriet forlig med to udenlandske fonde til ti millioner kroner.

Det danske skattevæsen er blevet snydt ved, at udenlandske virksomheder og personer gennem en årrække fik udbetalt refusion for skat på udbytter fra danske aktier. Fordi de aldrig ejede de danske aktier, betalte de dog ikke skat af dem i første omgang, og dermed kunne de få refunderet penge, de aldrig havde indbetalt. Det skete i periode 2012-2015.

Fidusen var ifølge Skattestyrelsen ulovlig, og derfor er der anlagt retssager mod cirka 470 selskaber og personer.

Skatteministeren håber at kunne få omkring seks milliarder kroner retur. Beløbet er dog forbundet med stor usikkerhed.

Cirka to milliarder i advokatregninger

Det ventes at ville koste omtrent to milliarder kroner i advokatregninger at få pengene hjem.

I øjeblikket er en kommission ved at undersøge, hvordan det kunne lade sig gøre at få udbetalt milliarderne.

Det er blandt andet kommet frem, at det daværende Skat blev advaret mange gange om problemer på området, og at kontrollen med udbetalingerne var begrænset.

Der er nedsat en kommission, der for tiden arbejder med at finde ud af, hvordan det kunne ske, uden at nogen stoppede det.

Holdt pressemødet af hensyn til offentlighedens interesse

Skatteministeren forklarede onsdag, at han på trods af valgkampen valgte at holde pressemødet af hensyn til offentlighedens interesse i sagen.

Derudover kender skatteminister Karsten Lauritzen til "minimum tre sager", hvor dokumenter har vist, at nogle forsøger at spænde ben for den danske stats forsøg på at få pengene tilbage.

- Der er nogle kræfter på spil, der ikke ønsker, at vi kommer i mål og får pengene tilbage i den danske statskasse, siger han.

Han nævner, at nogle har forsøgt at beklikke habiliteten hos den danske stats advokater i London.