Samfund

Skjulte optagelser i daginstitutioner får personalemæssige konsekvenser, siger borgmester

TV 2s afsløringer af personalets manglende omsorg og hårde tone over for børn i to københavnske daginstitutioner får nu konsekvenser.

Uacceptabelt og uprofessionelt.

Sådan beskriver Københavns børne- og ungeborgmester, Jesper Christensen, det pædagogiske omsorgssvigt, der afsløres i forbindelse med TV 2-dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden', som sendes tirsdag aften.

Og nu får afsløringerne konsekvenser, fortæller borgmesteren:

- Som en direkte konsekvens af de fremviste klip fra TV 2s dokumentar, har det haft personalemæssige konsekvenser på begge de institutioner, der indgår med skjulte optagelser, skriver han i en mail.

Hvad "personalemæssige konsekvenser" betyder, ønsker Jesper Christensen ikke at uddybe, men ifølge Politiken er to ansatte i Københavns Kommunes daginstitutioner blevet fyret som resultat af afsløringen.

Grædende pige blev kaldt "egoist"

Dokumentaren afdækker med skjulte optagelser forhold i københavnske dagtilbud, som af eksperter kaldes både "skræmmende" og "skadende".

I samarbejde med TV 2 lod en pædagog sig ansætte i to daginstitutioner i København, der begge havde alvorlige anmærkninger i deres tilsynsrapporter. Pædagogen har 15 års erfaring i arbejde med børn og er ved at uddanne sig til journalist.

Over en periode filmede hun hverdagen i institutionerne med skjult kamera.

Blandt de mest kritisable optagelser er en episode fra en lille piges indkøring i en vuggestue, der af kommunen selv betegnes som omsorgssvigt.

I klippet hører man en 14 måneder gammel pige skrige på sine forældre i 50 minutter - stort set uden at blive trøstet.

- Du skal tie stille nu, lyder det fra pædagogmedhjælperen til det ulykkelige barn, efterfulgt af: "Du er en kæmpe egoist".

Stor medfølelse

Men dokumentaren afdækker også episoder med kaos, hvor personalet har så travlt med at irettesætte "vilde børn", at "stille børn" bliver glemt, og grædende børn ikke trøstes.

Optagelserne viser også medarbejdere, der fortæller forældre, at deres barn har haft en god dag i institutionen, selv om optagelserne reelt viser det modsatte.

Børne- og ungeborgmester Jesper Christensen har set dokumentaren og bekymres:

- Overordnet viser klippene nogle situationer, som er helt uacceptable, og som ikke bør forekomme i daginstitutioner. Jeg har stor medfølelse for de børn og forældre, som er involverede, og jeg vil gerne understrege, at jeg synes, vi ser pædagoger, som ikke håndterer deres opgave professionelt, siger han.

Hurtigere opfølgning

En aktindsigt for tilsynet i den daginstitution, hvor den 14 måneder gamle pige var under indkøring, viser, at institutionen allerede i 2017 fik en rød anmærkning for arbejdet med sociale relationer mellem børn og voksne.

Tilsynsrapporten for 2018 har ligeledes en rød anmærkning for dette pejlemærke, og dermed har Københavns Kommune altså i knap to år før TV 2s optagelser vidst, at den pågældende institution havde store problemer.

Alligevel får det ikke konsekvenser højere oppe i systemet, siger borgmesteren:

- Nej, det gør der ikke. Der følges systematisk op på tilsynene, men jeg vil nu undersøge, om det kan gå endnu hurtigere. Der er ikke nogen snuptagsløsninger, men vi er nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan få speedet den her proces op.

- Relationsarbejdet mellem barn og voksen er noget af det allervigtigste i forhold til at have et højkvalitetsdagstilbud, som vi ønsker, at alle vores institutioner i København skal være. Men de her eksempler viser tydeligt, at vi i hvert fald ikke er i mål, siger Jesper Christensen.

Mere åbenhed

Der vil jo nok være en del forældre nu, som er nervøse for, om det er trygt at sende deres barn i en københavnsk daginstitution. Hvad vil du sige til dem?

- Det kan jeg godt forstå, for der er behov for, at man kan have tillid til, at tingene er i orden, der hvor man afleverer sit barn - det er de også langt, langt de fleste steder. Men situationerne i de her klip er uacceptable, og det skal vi have rettet op på.

Københavns Kommune har med en ny type tilsyn fået et bedre indblik i, hvad der foregår i daginstitutionerne. En aktindsigt, TV 2 har fået, viser, at 22 ud af Københavns omkring 400 institutioner sidste år fik en alvorlig anmærkning.

Tilsynsrapporterne for de 22 institutioner var indtil i sidste uge ikke tilgængelige på deres respektive hjemmesider. I forbindelse med TV 2s dækning af daginstitutionsområdet har Københavns Kommune dog nu valgt at lægge dem op på sin hjemmeside.

- Det er vigtigt med fuld åbenhed, siger borgmesteren.

Tre af de 22 institutioner er nu under skærpet tilsyn, oplyser Københavns Kommune.

'Daginstitutioner bag facaden' sendes tirsdag aften klokken 20 på TV 2. Se dokumentaren nu på TV 2 PLAY.