Samfund

22 dagtilbud i København fik alvorlige anmærkninger - se hvilke her

Københavns Kommune har med en ny type tilsyn fået et bedre indblik i, hvad der foregår i daginstitutionerne. Se kortet over de kritiske tilsyn.

Hver dag afleverer forældre i Københavns Kommune deres børn i vuggestuer og børnehaver, der ikke lever op til kommunens egne krav for det pædagogiske arbejde.

Det viser tilsynsrapporter for 2018, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Værst stod det til i 22 ud af Københavns omkring 400 institutioner. De har fået røde anmærkninger for deres arbejde med området 'Sociale relationer - barn/voksenkontakt' - et område, der af forskere vurderes til at være det mest betydningsfulde i arbejdet med børns udvikling.

Anmærkningerne betyder, at institutionerne er blevet pålagt at udarbejde en ny eller ændret indsats på området.

Siden TV 2 fik aktindsigt, har en eller flere af de 22 daginstitutioner haft nyt tilsyn i 2019.

Ny type tilsyn baseret på observationer

Fra 2017 begyndte Københavns Kommune - som en af de få i landet - at føre et nyt og mere grundigt tilsyn med alle kommunens institutioner. Det betyder, at tilsynene nu i højere grad er baseret på observationer foretaget af kommunens pædagogiske konsulenter.

Observationerne foregår på tre såkaldte pejlemærker - herunder 'Sociale relationer - barn/voksenkontakt'. De to andre pejlemærker kaldes 'Inklusion og fællesskab' og 'Sprogindsatsen'.

Institutionerne tildeles enten grønne, gule eller røde mærkninger for hvert pejlemærke, hvor rød altså er den mest kritiske.

60 procent af institutionerne i København har en grøn "smiley", 35 procent har en gul, mens fem procent - 22 institutioner - har en rød i pejlemærket 'Sociale relationer'.

Tilsynsrapporter lå ikke på hjemmeside

Anmærkningerne i de 22 institutioner beskriver en række kritiske observationer herunder dårlig eller mangelfuld kommunikation med børnene, passivt personale og børn, der ikke bliver set.

Pædagogisk tilsyn i Københavns Kommune

Kommunen fører tilsyn for seks pejlemærker:

  • Sociale relationer
  • Inklusion og fællesskab
  • Sprogindsatsen
  • Forældresamarbejde
  • Sammenhæng
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­ske praksis

De tre første pejlemærker er baseret på observationer fra en pædagogisk konsulent, der kommer på besøg i institutionen én gang om året.

Hvert pejlemærke tildeles på baggrund af tilsynet en enten grøn, gul eller rød "smiley":

  • Grøn betyder, at institutionen skal vedligeholde indsatsen.
  • Gul betyder, at der skal ske tilpasning af indsatsen
  • Rød betyder at der er behov for en ny/ændret indsats

Eksempelvis observeres det, at der er "mange små konflikter, som ikke opdages, som børnene selv har ansvaret for at løse, hvilket giver en stemning af, at det er den stærkeste, der vinder."

I en anden rapport står der om personalet, at "der er tegn på, at jeres vidensniveau omkring de yngste børn ikke er højt nok, og det skal på plads, idet I modtager børn på under to år. Børnene mødes med for høje krav og forventninger, og I kommer til at sætte dem i udsatte positioner på den måde uden, at det er jeres hensigt."

Tilsynsrapporterne for de 22 institutioner var indtil i sidste uge ikke tilgængelige på deres respektive hjemmesider. I forbindelse med TV 2s dækning af daginstitutionsområdet har Københavns Kommune dog nu valgt at lægge dem op på sin hjemmeside.

I nedenstående kort kan de 22 tilsynsrapporter og daginstitutionernes kommentarer til dem læses i deres fulde længde.

Områdechef: Det har taget længere tid end håbet

Områdechef i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Kate Obeid, fortæller TV 2, at det nye observationsbaserede tilsyn betyder, at kommunen nu har fået et bedre indblik i, hvad der foregår ude i daginstitutionerne.

- Det giver jo et helt andet grundlag for at vurdere, hvad der er på spil, og hvad der er den rigtige vejledning til det pædagogiske personale og til lederne, siger hun.

Det fremgår af TV 2s aktindsigt i tilsynrapporterne, at nogle af de 22 institutioner allerede i 2017 havde røde anmærkninger. Det gælder blandt andet den institution, hvor skjulte optagelser viser en pige på 14 måneder, der græder i 50 minutter og flere gange afvises af personalet.

- Jeg ved, at der er noget, vi skal arbejde med. Det er jo lige præcis derfor, vi har indført faglige handleplaner, hvor vi kommer rigtig tæt på institutionernes praksis.

- De har hjulpet på nogle områder, og de kommer til at hjælpe. Det har bare taget længere tid, end vi lige havde håbet i første omgang, siger Kate Obeid.

Se dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden' nu på TV 2 PLAY.