Bloker trafikken og nedlæg arbejdet - 174 danske forskere opfordrer til civil ulydighed for klimaet

16x9
I forbindelse med COP15 i København var der masser af klimademonstrationer i København. Lignende demonstrationer, der kan lamme trafikken, kan påvirke klimadebatten, lyder det. (AKRIVFOTO) Foto: Anders Debel Hansen / Scanpix

Forskere skriver i et åbent brev, at de ser det som deres pligt at opfordre til et "ikkevoldeligt oprør".

174 forskere opfordrer i et åbent brev til civil ulydighed for at bekæmpe klimakrisen. Brevet er offentliggjort i Politiken fredag.

Forskerne, der har mange forskellige faglige baggrunde, skriver i brevet, at de ser det som deres pligt at opfordre til et "ikkevoldeligt oprør" for at gennemtvinge konkrete og øjeblikkelige samfundsforandringer, der kommer klimaet til gode.

- Vi betragter den voksende klimakrise som en eksistentiel trussel mod mennesker i Danmark og resten af verden, og vi kan ikke se stiltiende til, når danske politikere undlader øjeblikkelig og nødvendig handling for at forhindre den tiltagende krise, lyder det i brevet.

Det fremgår ikke af det åbne brev, hvad forskerne konkret opfordrer den danske befolkning at gøre i forbindelse med det "ikkevoldelige oprør".

I et interview med Politiken peger Christian Addington, der er repræsentant for den danske afdeling af den britiske bevægelse "Extinction Rebellion" (Oprør mod udryddelse, red.), der opstod i Storbritannien sidste år, på strejker hos pædagoger og blokering af trafikken i København som eksempler på civil ulydighed.

- Den form for civil ulydighed vil i højere grad lægge pres på politikerne, fordi befolkningen dermed bliver et magtmiddel, siger Christian Addington.

Inspireret af London-demonstrationer

I London gik flere tusinde mennesker i efteråret på gaden og lammede infrastrukturen i den britiske hovedstad.

Kort tid efter sendte knap 100 forskere en støtteerklæring ud i britiske medier.

De britiske og nu de danske forskere skyder i opråbet med skarpt efter det politiske system, der i deres optik "har svigtet den sociale kontrakt mellem regering og folk".

- I stedet for at erkende, at vi lever på en planet med begrænsede ressourcer, har regering efter regering søgt at øge den økonomiske vækst og opfordret til uhæmmet forbrug, skriver de 174 danske forskere.

Klimastrejke i danske byer

Klimaforandringerne ses i stadigt højere grad som en af de afgørende politiske slagmarker.

Lørdag er der arrangeret klimastrejke i en række danske byer. Strejkerne foregår i blandt andet København, Aarhus, Odense og Aalborg.

I København deltager den svenske aktivist Greta Thunberg, der har trukket overskrifter for sin "Skolstrejk för klimatet".

Den 16-årige Thunberg har siden 2018 strejket fra skole for at sætte fokus på klimakrisen.