Valg 2019

Kenyanere ryster på hovedet af Danmark: Kalder vores forbrug af plastikposer en 'katastrofe'

Danskerne bruger over 400 millioner plastikposer om året, men et forbud er ikke vejen frem, mener et politisk flertal.

- Wow.

Malcolm Muriti er tydeligt overrasket.

- I Afrika har vi den opfattelse, at i Vesten er alt perfekt, siger han.

TV 2 Echo møder den 25-årige kenyaner i det østafrikanske lands hovedstad Nairobi. Han er overrasket, fordi han lige har fået at vide, at vi danskere hvert år bruger over 400 millioner plastikposer.

Vi får ofte at vide, at det er fattige lande som Kenyas dårlige affaldshåndtering, der er ved at drukne kloden i plastikskrald. Og nu står en kenyaner og ryster på hovedet over Danmark.

Det gør han, fordi den kenyanske regering i 2017 indførte verdens strengeste lov vedrørende plastikposer. Det blev simpelthen forbudt at producere og være i besiddelse af poser af plastik. I dag kan du derfor rende ind i kæmpe bøder og fængselsstraffe på op mod fire år alene for at gå rundt med en plastikpose i hånden.

Plastik er en fjende for miljøet, og vi er nødt til at forbyde plastik i flere lande

Eddy Gitonga, miljø-innovatør fra Kenya

Forbuddet kom som følge af en græsrodskampagne på de sociale medier under hashtagget #ISupportBanPlasticsKE, der fik de kenyanske politikere råbt op.

Alle danske folketingspartier blev i januar 2019 enige om, at de gratis plastikbæreposer med hank skal forbydes. Men i Kenya er de altså gået direkte til et totalt forbud, og det er de fleste danske partier, som vi har spurgt, ikke klar til:

Det mener partierne

Skal vi i Danmark forbyde plastikposer?

Socialdemokratiet

soc.dem. valg 19

Nej

Uddybning: - Forbruget af plastikposer skal helt sikkert nedbringes. Derfor vil vi gerne have, at folk køber færre plastikposer og bliver bedre til at genbruge de plastikposer, de har. Det kan vi bl.a. gøre ved at hæve prisen på plastikposer og lave pantordninger. Nogle typer af plastikposer er unødvendige, og dem vil vi gerne forbyde. Det drejer sig fx om de små poser med hank, som vi får, når vi køber en pizza.

Peter Hummelgaard, EU-ordfører

Foto: TV 2 Grafik

Venstre

Venstre

Nej

Uddybning: - Venstre vil ikke forbyde alle plastikposer. I stedet vil vi sætte ind, hvor det giver mening, så mindre plastik havner i naturen, og mere genanvendes. Plastik er et både holdbart og billigt materiale, som vi ikke kan undvære. Det er dog vigtigt for Venstre, at plastikforbruget i fremtiden skal være langt klogere, så vi mindsker plastikspildet og forureningen i naturen. Derfor har vi eksempelvis besluttet, at de helt tynde, lette plastikposer skal forbydes, da de netop sjældent genbruges. Samtidig skal man ikke længere kunne give plastikposer med hank ud gratis.

Britt Bager, politisk ordfører

Foto: TV 2 Grafik

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Nej

Uddybning: - Nej, det skal vi ikke. Et decideret forbud er at gå for vidt. Men vi skal producere, forbruge, genanvende og genbruge plastikposer på en mere bæredygtig måde og sikre, at de ikke bare ligger og flyder i naturen eller ender i havene. Det gælder plastik, som det gælder så meget andet: vi skal bruge det med omtanke.

Mikkel Dencker, Klima- og energiordfører.

Foto: TV 2 Grafik

Radikale Venstre

Radikale Venstre

Nej

Uddybning: - Vi vil forbyde knitreplastikposer og indføre en pantordning for resten af poserne. Vi skal stoppe vores afhængighed af engangsplastik. Plastikposer er jo egentlig meget smarte, hvis vi genbruger dem mange gange, og hvis poserne bliver lavet til ny plastik, når de er opbrugte. Men de skal ikke havne i naturen, og de skal genanvendes. Derfor skal vi hæve afgiften på plastikposer og have forsøg med pant på plastikposer.

Morten Østergaard, formand.

Foto: TV 2 Grafik

Liberal Alliance

Liberal Alliance

Nej

Uddybning: - Liberal Alliance mener som udgangspunkt, at forbud ikke er vejen frem. Specifikt i forhold til plastikposer har flere detailkæder selv taget affære for enten af begrænse eller helt udfase salget og dermed brugen af plastikposer. Det er sket uden politisk indblanding og understreger for os, at mange ting kan lade sig gøre uden forbud fra Christiansborg.

Christina Egelund, Politisk ordfører.

Foto: TV 2 Grafik

Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Nej

Uddybning: - Vi skal begrænse forbruget af plastikposer, men et forbud er at gå for vidt. Det er for eksempel svært at se et alternativ til affaldsposer af plastik, og plastikposer er også med til at begrænse madspild, fordi mad ofte holder sig bedre i plasticposer. Men vi vil gøre det forbudt for butikker at give plastikposer til kunderne gratis, og vi vil sikre, at plast bliver genbrugt langt mere, end det sker i dag.

Pia Olsen Dyhr, Formand. 

Foto: TV 2 Grafik

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

Nej

Uddybning: - Det skal ikke forbydes at eje plastikposer, men der er masser af andre gode initiativer. Med plastikhandlingsplanen fra december er det forbudt at uddele de tynde knitreposer, man eksempelvis får hos pizzamanden. Det er også den type poser, som skaber store forureningsproblemer i Kenya. Derudover har vi også standset gratis uddeling af bæreposer, som man er vant til det i eksempelvis tøjbutikker. Efter H og M begyndte at opkræve betaling for deres poser, er salget faldet med 60 procent. Vi har også udvidet pantsystemet, så der fra 2020 er pant på juice- og saftflasker, så de ender i returmaskinen og ikke i naturen.

Mette Abildgaard, gruppeformand.

Foto: TV 2 Grafik

Enhedslisten

Enhedslisten

Ja

Uddybning: - Naturen er ved at blive kvalt i plastik. Det skal vi have stoppet. Plastikforurening er et gigantisk miljøproblem, og løsningen kræver en massiv indsats fra borgere, virksomheder og myndigheder. Forbud mod plastposer kan være en god idé, hvis man sikrer sig, at de nuværende plastikposer ikke bliver erstattet af alternativer, der også har negative miljøvirkninger. Papirsposer og bomuldsposer er jo også lavet af ressourcer, hvis produktion heller ikke altid er uproblematisk. Hver dansker bruger i gennemsnit 80 af de store plastikbæreposer om året, hvilket er cirka halvt så mange som før 1993, da der kom afgift på plastikbæreposer, så afgiften har virket, men vi har stadig et alt for stort forbrug af plastikposer. Vi har i Enhedslistens klimaplan foreslået en tredobling af afgiften på plastbæreposer. Vi er også åbne over for indførelse af pant på plastposer, som vi allerede har set forsøg med nogle steder i Danmark. Samtidig er vi er også åbne for et reelt forbud mod plastposer, hvis der samtidig stilles krav om, at reelle bæredygtige alternativer skal være til rådighed.

Mai Villadsen, spidskandidat.

Foto: TV 2 Grafik

Alternativet

Alternativet

Ja

Uddybning: - Vi har længe haft fokus på plastikplagen i samfundet. Den udgør en enorm trussel mod vores natur og havmiljø. Alternativet vil derfor gerne forbyde almindelige bæreposer i engangsplast og indføre en pantordning på de mere holdbare nylonposer. Plastik har en meget lang levetid og en meget kort forbrugstid. Derfor er det først og fremmest et problem, når de ikke bliver genbrugt.

Rasmus Nordqvist, politisk ordfører.

Foto: TV 2 Grafik

Kristendemokraterne

Kristendemokraterne

Ja

Uddybning: - Jeg tror ikke, vi kan forbyde dem fra i dag til i morgen. Omstilling i virksomhederne tager tid, hvis vi ikke vil risikere massefyringer. Men på sigt mener jeg bestemt, at vi skal af med plastikposerne så vidt muligt og også generelt nedsætte vores meget høje forbrug af plastik. Den udvikling er heldigvis allerede i gang, og KD vil gerne få det til at gå endnu hurtigere.

Isabella Arendt, spidskandidat.

Foto: TV 2 Grafik

Partiet Klaus Riskær

Partiet Klaus Riskær

Ja

Uddybning: - De skal forbydes i detailhandlen. Der kan være noget industriel anvendelse og anvendelse inden for fx medicin og sundhed, som ikke uden videre kan omlægges. Men her er forbruget professionelt, og derfor skal forbuddet kobles med meget kontante krav til efterbehandling og recycling, hvor de måtte være godkendt.

Klaus Riskær Pedersen, formand og skatteordfører.

Foto: TV 2 Grafik

Nye Borgerlige

Nye Borgerlige

Nej

Uddybning: - Nej, Nye Borgerlige går ind for så få forbud som muligt. Det er godt, hvis plastforbruget falder i Danmark, men vi er et lille land, og vi står ikke for det store plastsvineri.

Mette Thiesen, spidskandidat.

Foto: TV 2

Plastik er blevet et symbol på menneskets forurening af jorden. Vi hører om enorme dynger af mikroplastik i verdenshavene og på YouTube ligger utallige videoer af dyr, der har fået alverdens plastikremedier i den gale hals.

Kenya var indtil forbuddet hårdt ramt af plastikforurening, som havde mange dyrs liv på samvittigheden. Det fortæller Eddy Gitonga, der er miljø-innovatør i Kenya.

- Vi så, at vi var nødt til at forbyde plastik.

Han ser Kenya som et forgangsland, som kan vise resten af verden, hvordan man kan leve uden plastik i visse sammenhænge.

- Plastik er en fjende for miljøet, og vi er nødt til at forbyde plastik i flere lande, siger han.

I Kenya var problemet, at plastik flød i naturen. Det problem er ikke lige så stort i Danmark. Men i Eddy Gitongas øjne er plastikforurening et globalt problem, der skal håndteres.

Før forbuddet brugte Kenyas knap 50 millioner indbyggere omkring 300 millioner plastikposer om året. I Danmark har vi siden 2010 årligt brugt cirka 100 millioner flere – over 400 millioner årligt.

Det chokerer Eddy Gitonga.

- Det er en national katastrofe, siger han.

- I bør lære af Kenya.

Bliver kloden kvalt i plastik?

Rigtig, rigtig meget plastik ender i naturen, ja. Menneskeheden har siden 1950’erne produceret 8,3 milliarder tons plastik.

Amerikanske forskere anslår, at 80 procent af plastikken ender på lossepladser eller i naturen, og at otte millioner tons var endt i verdenshavene i 2015.

Meget af den plastik, der ryger i verdenshavene kommer fra asiatiske lande, men det sker også i vores baghave. Det anslås, at 20.000 ton affald ender i Nordsøen hvert år, og at en stor del af affaldet er plastik.

Derudover er plastik også en stor klimasynder. Produktion, brug og forbrænding af plastik menes at udlede 400 millioner ton CO2 hvert år.

Kilde: Plast.dk, University of Georgia, Udenrigsministeriet

Lidt plastik i naturen kan vel aldrig skade?

Jo. Plastik er over 400 år om at blive nedbrudt, og derfor bliver forkastet plastik i naturen i mange år. Og det går ud over dyrene.

Når et dyr bliver viklet ind i plastik kan det dø, fordi plastikken forhindrer dem i at spise eller at bevæge sig frit. Og der er set talrige eksempler på, at dyr spiser plastikken. For eksempel blev der fundet hele 30 plastikposer i maven på en næbhval, der var strandet i Norge. Man mener, at det skader dyrs fordøjelsessystem, når de sluger plastik.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse

Herunder kan du se en række eksempler på dyr, der er fundet med plastik i maven:

Hvor skal jeg rejse hen, hvis jeg hader plastikposer?

I alt har op mod 40 lande i verden forbudt eller sat begrænsninger på plastikposer. Heriblandt Frankrig, Italien, Marokko, Rwanda og Bangladesh.

Der er også en lang række delstater, regioner og byer rundt om i verden, der har bandlyst plastikposer i større eller mindre grad.

Kilde: earthday.org, BBC, Plastic Oceans, reusethisbag.com.

Men plastik er jo ikke et problem i Danmark, vel?

Der er ingen tvivl om, at der i Danmark ikke ender lige så meget plastik i naturen som i u-landene.

Men noget gør. I 2016 fandt Danmarks Naturfredningsforening under deres årlige affaldsindsamling i 182 ton affald i naturen. En stor del af det var plastik.

Det meste plastikaffald i Danmark bliver brændt. Kun 32 procent af plastikemballagen fra husholdninger bliver samlet til genanvendelse.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse, Dansk Affaldsforening, Dakofa.

Hvad gør politikerne?

I januar i år blev et bredt politisk flertal enige om en plastikhandlingsplan, der skal gøre op med det faktum, at vi i Danmark kun genanvender en lille del af plastikken fra husholdningerne.

Handlingsplanen indeholder 27 initiativer. Et af dem er et forbud mod de gratis, tynde plastikposer. Og så skal pantsystemet udvides til også at gælde juice- og saftflasker fra 2020, samtidig med at kommunerne skal sortere plast på samme måde i hele landet, hvilket ikke har været tilfældet før.

EU har også gennem de senere år vedtaget flere direktiver på plastikområdet. Blandt andet er det blevet besluttet, at en lang række produkter af engangsplastik skal være forbudt at sælge og at engangsplastikposer skal forbydes.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Hvad mener du?

Afstemning

Synes du, at de danske politikere bør forbyde salg af plastikposer?