Samfund

Ny forskning: Hjernerystelse øger risikoen for at blive arbejdsløs

Hjernerystelse kan ødelægge dit arbejdsliv, viser ny stor dansk undersøgelse.

Hvis du slår hovedet og får en hjernerystelse, er der større risiko for, at du fem år senere står uden for arbejdsmarkedet, end hvis du ikke havde fået en hjernerystelse.

Det viser en ny undersøgelse, som forskere fra Københavns Universitet og Dansk Center for Hjernerystelse står bag, skriver A4 Nu.

I undersøgelsen har forskerne fulgt knap 20.000 patienter med hjernerystelse i et såkaldt registerstudie, der sammenligner gruppen med en kontrolgruppe på samme størrelse.

- Større forskel end forventet

Den nye undersøgelse viser, at danskere, som har haft en hjernerystelse, generelt har halvanden gang så stor risiko for ikke at være i ordinært arbejde fem år efter sammenlignet med kontrolgruppen.

- Det er ikke som sådan overraskende, men forskellen er større end vi forventede, siger Heidi Graff, ph.d-studerende i Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og en forskerne bag undersøgelsen.

Risikoen for at være på førtidspension er to en halv gange større, hvis man har været ramt af en hjernerystelse.

Samtidig har danskere, der bliver ramt af en hjernerystelse også større risiko for at være i fleksjob eller på en midlertidig ydelse som kontanthjælp.

Forskerne har ikke undersøgt hvorfor, men resultatet giver mening ud fra det, man ved om senfølger af hjernerystelse, forklarer en anden forsker bag undersøgelsen, Hana Malá Rytter, lektor i Neuropsykologi ved Københavns Universitet og leder af Dansk Center For Hjernerystelse.

- Hvis alle dine ressourcer bliver brugt til at kæmpe med vedvarende smerter eller koncentrationsbesvær, har du ikke overskud til også at passe et arbejde, siger Hana Malá Rytter.

- Og hvis du har problemer med at tackle angst og depression, som mange med senfølger også rammes af, har du også sværere ved at leve op til de krav, som bliver stillet, og håndtere stressende situationer, for eksempel i arbejdslivet, forklarer forskeren.

Større risiko for tidlig død

Et af de mere overraskende resultater af undersøgelsen er, at patienter med hjernerystelse har større risiko for en tidlig død.

Fem år efter hjernerystelsen er risikoen for en tidlig død mere end to en halv gange så stor sammenlignet med kontrolgruppen. Overdødeligheden er især stor de første seks måneder, hvor risikoen er seks gange så stor.

- Man kan undre sig over overdødeligheden, netop fordi man jo ikke dør af en hjernerystelse, siger Hana Malá Rytter.

Forskerne kan ikke sige, hvad det skyldes, men peger på flere mulige forklaringer.

Ifølge Hana Malá Rytter kan en af årsagerne være, at de psykiske konsekvenser af en hjernerystelse øger risikoen for selvmord.