Samfund

Læger kritiserer behandling af psykisk syge misbrugere: - Det er et massivt svigt

I dag er behandling af psykisk syge misbrugere delt mellem kommune og region. Sundhedsminister forsvarer sig med ny sundhedsreform.

Sundhedsministeren og det politiske system svigter en gruppe meget udsatte borgere, så længe behandling af psykisk syge misbrugere ikke er samlet et sted.

Det mener regionrådsformand i region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) og næstformand hos Lægeforeningen Kirsten Ilkjær.

Vi har en viden om, at en stor del af dem, der har et misbrug, også har en psykisk sygdom

Kirsten Ilkjær, næstformand hos Lægeforeningen

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) meldte ud i december 2017, at hun ville samle behandlingen af folk med både psykisk sygdom og misbrug i regionerne. Men det er ikke sket, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

I dag ligger behandling for psykisk sygdom i regionerne, mens misbrugsbehandling ligger i kommunerne.

- Det betyder, at borgerne risikerer at falde mellem to stole. Og det er et massivt svigt af gruppen af meget udsatte borgere med psykisk sygdom og misbrugsproblemer, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Rapport anbefaler, at man samler behandlingen

I udspillet 'Sundhed hvor du er' fra december 2017 vil regeringen "ændre den gældende fordeling af ansvaret for misbrugsbehandlingen på sundhedsområdet for mennesker med psykiske lidelser, så denne samles i regionalt regi".

Og i en rapport fra juni 2017 udarbejdet af 'Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen' er anbefalingen, at man samler behandlingen.

Der er behov for strukturelt at ændre behandlingen, for ellers sker der netop det, at denne gruppe risikerer at falde mellem to stole

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

I regeringens udspil til en sundhedsreform fra januar i år blev det fremlagt, at de vil samle 21 nye sundhedsfællesskaber, hvor "borgeren skal opleve, at sundhedsvæsenet fungerer som et sammenhængende hele og ikke som adskilte siloer".

Men psykisk syge misbrugere vil stadig skulle modtage behandling for deres sygdom i det regionale hospitalssystem. Derefter vil de skulle bevæge sig over på et kommunalt behandlingstilbud for at få hjælp til at komme ud af deres misbrug. På den vej vil flere fortsat ikke nå i mål, lyder kritikken.

Minister: - Den nye sundhedsreform vil hjælpe på problemet

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er mere samarbejde og bedre sammenhæng i behandlingen netop baggrunden for de nye sundhedsfællesskaber.

- Der er behov for mere nærhed, og mange af de mennesker, som har en psykisk sygdom, har også for eksempel et stofmisbrug eller et alkoholmisbrug. Det er derfor, psykiatri og kommune skal samarbejde i sundhedsfællesskaberne, siger Ellen Trane Nørby (V).

Men hvorfor ikke bare lytte på anbefalingerne og samle behandlingen i regionerne?

- Det gør vi også – vi gør bare mere end det. Vi placerer det i sundhedsfællesskaberne. Der sidder både psykiatrien, kommunen og lægerne med ved bordet.

Det, som blandt andet Lægeforeningen efterlyser i dag, er, at behandlingen af psykisk syge misbrugere samles. Som det er nu, risikerer denne gruppe at falde mellem to stole. Vil den nye sundhedsreform hjælpe på det her problem?

- Ja, det vil den, fordi sundhedsfællesskaberne bliver indgangen. Der er behov for strukturelt at ændre behandlingen, for ellers sker der netop det, at denne gruppe risikerer at falde mellem to stole.

Men det mener regionsrådsformanden i region hovedstaden imidlertid ikke er tilstrækkeligt.

- Det er et lille skridt i den rigtige retning, men det ændrer ikke ved, at lovgivningen også skal på plads, så der er et klart ansvar for de psykisk syges misbrugsbehandling i regionerne. Der skal jo ikke være 21 forskellige tilgange til det her, afhængigt af om man bor i København eller Aalborg.

- Og det er i øvrigt vigtigt at understrege, at regeringens bud på de nye sundhedsfællesskaber ikke har klare svar på, hvordan koordineringen skal foregå mellem kommuner og psykiatrien, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Massivt svigt

Kirsten Ilkjær, næstformand hos Lægeforeningen, mener, at det giver en bedre sammenhæng i behandling af denne gruppe mennesker, hvis behandlingen bliver samlet.

Det er et massivt svigt, at det politiske system ikke har fundet nogen løsninger

Kirsten Ilkjær, næstformand hos Lægeforeningen

- Vi har en viden om, at en stor del af dem, der har et misbrug, også har en psykisk sygdom. Hvis vi samler behandlingen, kan vi hurtigere opspore den psykiske sygdom.

- Det er et massivt svigt, at det politiske system ikke har fundet nogen løsninger, lyder det fra Kirsten Ilkjær, der imidlertid ikke afviser, at regeringens udspil til en sundhedsreform vil være et skridt i den rigtige retning, såfremt reformen bliver vedtaget.

Mangler generelt løft i psykiatrien

Ifølge Sophie Hæstorp Andersen (S) opstod problemet i 2007, hvor misbrugsbehandlingen blev skilt ud fra amterne og flyttet til kommunerne.

- De psykisk syge misbrugere har siden risikeret at falde mellem de to systemer, og det er et problem. Derfor undrer det mig, at sundhedsministeren har siddet på sine hænder i sagen så længe, siger hun og fortsætter:

- Op mod hver tredje af dem, vi møder i det akutte psykiatriske tilbud, har også misbrugsproblemer. Nogle dæmper for eksempel deres ADHD-uro med hash eller får stemmerne i hovedet til at stoppe med alkohol eller stoffer. Hvis de så bliver behandlet for deres misbrug uden, at der bliver taget højde for den bagvedliggende psykiske sygdom, så kan symptomerne pludselig blusse op.

Kirsten Ilkjær fra Lægeforeningen mener, at løsningen er, at ekspertisen inden for området bliver samlet.

- Det her peger jo også på det generelle løft, der mangler i psykiatrien. Der er alt for få ressourcer, og derfor er der også et kæmpe efterslæb, lyder det.