Samfund

Første menneskeskabte massedød er på vej, advarer forskere

Det kommer til at påvirke os mennesker både i denne og kommende generationer, advarer forskere.

Selv om rapporten fra FN først bliver offentliggjort på mandag, er den opsigtsvækkende konklusion allerede sluppet ud:

- En halv til en hel million arter menes at være truet af udryddelse. Mange inden for få årtier, står der i et udkast til rapporten, som nyhedsbureauet AFP er kommet i besiddelse af.

Forskerne anslår, at der i alt findes cirka otte millioner arter på jorden. Det er dog langt fra dem alle, der er blevet identificeret.

Skidt nyt for menneskeheden

Rapporten, der udkommer mandag, forventes at fylde omkring 1800 sider og har været tre år undervejs, skriver The Guardian.

Den er delvist udarbejdet af Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, forkortet IPBES.

Formanden for den mellemstatslige organisation, der hører under FN, er den britiske forsker Robert Watson. Han siger til The Guardian, at han håber, den nye rapport bringer biodiversitet på den politiske dagsorden i samme grad, som klimaforandringerne har været det de seneste år.

- Der er ingen tvivl om, at vi mister biodiversitet i et uholdbart tempo, der kommer til at påvirke menneskers velbefindende for både denne og kommende generationer, siger Robert Watson til The Guardian.

biodiversitet 

Ordet biodiversitet bruges først og fremmest som synonym for "livets mangfoldighed" eller "den biologiske variation". I den officielle definition, der blev anvendt af den amerikanske kongres i 1987, hedder det: "Biodiversitet refererer til variationen blandt de levende organismer og de økologiske enheder, de tilhører."

Kilde: Den Store Danske

Årsagen til, at så mange arter er truet på deres eksistens, er dels forurening og dels, at deres levevilkår er blevet ændret drastisk. Ifølge The Guardian er 75 procent af jordens landmasse blevet ”ændret i alvorlig grad” af mennesker.

Regnskove, der bliver fældet, vådområder, der bliver drænet og betonbyer, der bliver opført og udbygget, nævnes her.

Den sjette massedød

Tabet af biodiversitet er så voldsomt, at det allerede nu er blevet kaldt ”den sjette massedød”.

Den første menes at have fundet sted for cirka 440 millioner år siden, mens den måske bedst kendte fandt sted for cirka 65 millioner år siden. Her menes en meteor at være slået ned ved det nuværende Mexico, hvilket blandt andet førte til, at dinosaurerne uddøde.

Men i modsætning til de første fem masseuddøde er den nuværende menneskeskabt, skriver The Guardian.

Globale mål skal revurderes næste år

Rapporten bliver præsenteret i Paris mandag. Inden da skal forskere og eksperter på området finde en ordlyd i rapportens opsummerende afsnit, de kan enes om.

Næste år skal den kinesiske by Kunming være vært for en stor, international konference om biodiversitet og naturen, hvor Næsten 200 lande ventes at deltage og skulle forholde sig til de dystre forudsigelser.

I 1992 indgik Danmark og langt størstedelen af verdens øvrige lande en aftale om biodiversiteten på et verdenstopmøde i Rio de Janeiro i Brasilien. Aftalen blev døbt ”Biodiversitetskonventionen”, og senest blev man i oktober 2010 enige om at opdatere målene for perioden 2011-2020.

Blandt de 20 erklærede delmål er blandt andet:

  • at befolkningen er ”bekendt med de værdier, der knytter sig til biologisk mangfoldighed."
  • at ”senest i 2020 har regeringer, erhvervsliv og interessenter på alle niveauer taget skridt til at opnå eller har implementeret planer for bæredygtig produktion og forbrug.”
  • at ”i 2020 er udryddelsen af kendte truede arter forebygget og deres beskyttelsesstatus er forbedret.”

I foråret 2014 skrev Miljøministeriet en rapport, der kiggede på, hvor langt man var med at indfri målene for 2020. Der var dengang forbedringer af biodiversiteten at spore, men at der også stadig var mange udfordringer.

- Biodiversiteten i Danmark fortsætter med at falde i mange sfærer, men der er også områder, hvor nedgangen er blevet langsommere, lød det blandt andet i rapporten fra 2014.