Samfund

Styrelse suspenderer otte medarbejdere i sag om uregelmæssigheder

Kemp & Lauritzen har selv suspenderet fire medarbejdere.

Bygningsstyrelsen har suspenderet otte medarbejdere.

Det sker, efter virksomheden Kemp & Lauritzen har gjort styrelsen opmærksom på uregelmæssige indkøb af it-udstyr i forbindelse med en aftale mellem styrelsen og virksomheden.

Suspenderingerne sker efter rådgivning fra Kammeradvokaten, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. De er i tæt dialog med den øverste ledelse hos Kemp & Lauritzen om håndteringen af sagen, og revisionsfirmaet skal nu vurdere styrelsens godkendelsesproces for fakturaer.

Kemp & Lauritzen har også suspenderet fire medarbejdere, oplyser de i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at det drejer sig om it-udstyr i form af mobiler og tablets til en værdi af cirka 175.000 kroner.

- Vi har via vores interne kontrolsystemer konstateret uregelmæssigheder over en fireårig periode, der vedrører indkøb af it-udstyr, som er blevet viderefaktureret under en anden betegnelse, siger direktør Peter Kaas Hammer.

- Vi har iværksat en ekstern advokatundersøgelse og en ekstern revisionsundersøgelse med henblik på at komme til bunds i det her.

Han fortæller videre, at ingen af de suspenderede medarbejdere hos Kemp & Lauritzen endnu er blevet politianmeldt. Først når de eksterne undersøgelse er færdige, vil virksomheden vurdere, om de skal anmeldes. Byggestyrelsen ønsker ikke at oplyse, om nogen af deres otte medarbejdere er blevet anmeldt.

Statens ejendomsadministrator

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministrator og bygherre.

Styrelsen har en samlet ejendomsportefølje på cirka fire millioner kvadratmeter fordelt på statsejendomme, privatejede lejemål og offentligt-privat partnerskaber.

Det drejer sig blandt andet om de danske universiteter, hvor Bygningsstyrelsen ejer 1,9 millioner kvadratmeter til en værdi af 31,5 milliarder kroner på vegne af staten. Kvadratmeterne er fordelt på cirka 1300 bygninger.

Derudover ejer styrelsen 200 kontorejendomme på statens vegne med et samlet areal på 900.000 kvadratmeter. De 200 kontorejendomme har en værdi af 11 milliarder kroner.

Der er også igangværende byggesager for cirka ti milliarder kroner, skriver Bygningsstyrelsen på sin hjemmeside. Den er en del af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og blev dannet i 2011 ved en sammenlægning af dele af tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Af Kemp & Lauritzens seneste årsregnskab fremgår det, at selskabet i 2017 havde cirka 1900 ansatte.