Samfund

Oksekød er mere skadeligt for klimaet end hidtil antaget, siger tænketank

Tidligere beregninger har ikke taget højde for den samlede udledning gennem koens levetid, mener tænketank.

Kød fra kvæg har længe været kategoriseret som en af de største klimasyndere. Men faktisk er det langt mere skadeligt, end hvad tidligere undersøgelser har vist.

Det konkluderer en ny rapport fra den grønne tænketank Concito.

Og det er ikke overraskende, mener programleder hos tænketanken Michael Minter.

- Det sætter en tyk streg under, at der er stor forskel på klimaaftrykket for forskellige fødevarer. Det giver en mere klar viden om, hvad vi bør spise mere og mindre af i fremtiden, siger han.

Nye tal er "ekstremt høje"

Fokus har i mange år især ligget på de metangasser, som de drøvtyggende klovdyr slipper ud gennem bøvser og prutter. Og i tidligere opgørelser har udledningen af CO2 per kilo oksekød derfor varieret fra under 20 kilo til over 50, lyder det i rapporten.

Men tænketanken mener ikke, at det er retvisende, og lægger vægt på, at tallet skal tage højde for alle udledninger, der er forbundet med produktet. Herunder det store areal, der potentielt kunne være anvendt til skovdyrkning, som bliver brugt til foderproduktion.

- Regner man det med, bliver klimaaftrykket ekstremt højt, siger Michel Minter.

Ifølge rapporten bliver der så tale om et aftryk på 188 kilo for hvert kilo oksekød. Dog ligger det mest retvisende klimaaftryk et sted mellem det laveste og højeste beregnede, fortæller programlederen.

Den nye beregning, der tager højde for arealanvendelse, går hånd i hånd med stigende anerkendelse af, at der er behov for mere skov på kloden til at optage CO2, lyder det.

- I takt med at vi skal brødføde flere mennesker her på planeten, er det en udfordring at få plads til mere skov. Og det gør arealanvendelsen helt central i en klimasammenhæng, siger han.

Udover et øget fokus på arealerne skal danskerne blive mere bevidste om, hvad vi bør spise mere eller mindre af, lyder det fra Concito.

Svært at gennemskue, om det batter

Derfor tog TV 2 ud i et supermarked for at høre forbrugerne, hvilke tanker de gør sig om klimaet, når de står ved køledisken.

Michelle Lehnbek, der er økonomimedarbejder, tænker over, hvilket aftryk oksekødet efterlader, men jævnligt finder pakken med hakket kød vej til kurven.

- For mig er det lidt en tradition. Vi er fra et landbrugssamfund, derfor spiser jeg stadig kød. Men jeg tænker over ikke at spise så meget og få noget fisk i stedet, siger hun.

Michelle Lehnbek mener, at ansvaret for at skænke forbruget ligger hos både politikerne og den enkelte, men synes også, det kan være svært at gennemskue, hvor meget det batter.

- Det er et kæmpe globalt problem, og derfor tror jeg, at det som et lille privat menneske er svært at se, hvor meget jeg har indflydelse på.

Det er heller ikke alle, der mener, at det er nødvendigt at give afkald på hakkebøffer og steg fra ko for klimaet. Kasper Mikkelsen spiser oksekød, fordi det smager godt, og har ikke tænkt sig at ændre på dét.

- Jeg føler, fokus skal ligge andre steder end på oksekød. Det er mere det plast, vi bruger og smider i naturen. Det, tror jeg, har en langt større og mere skadelig virkning, siger han.

Det haster

Klimaprofessor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet er delvist enig i, at fokus ikke kun skal ligge på oksekødet. Men det er kun, fordi der er behov for at sætte ind alle steder - også hos den enkelte dansker.

- Klimaudfordringen er så gigantisk, at vi kun løser den, hvis forbrugerne også ændrer adfærd. Og vi skal huske på, at vi også bidrager til udledningen i Kina og andre steder i kraft af vores forbrug, siger han.

Ifølge klimaprofessoren står danskerne faktisk for et "ganske stort klimafodaftryk" samlet set. Han så gerne, at man som land gik foran og viste, at det godt kan lade sig gøre at udlede mindre og stadig leve et godt liv.

- Men politikerne skal sætte fart på den grønne omstilling, og der skal sættes nogle helt klare mål inden for de nærmeste år – for det haster jo, siger han.