Samfund

Kommune vil sikre minimumsnormeringer i daginstitutioner

Frederiksberg Kommune vil hæve normeringer, men ifølge BUPL er det langt fra nok.

I kølvandet på de landsdækkende demonstrationer for højere normeringer i daginstitutionerne vil Frederiksberg Kommune nu gå forrest og hæve normeringerne, så de lever op til det niveau, som pædagogernes fagforening BUPL anbefaler som minimumsnormeringer.

Det handler ikke om børneparkering, men om udvikling, trivsel og læring.

Elisa Rimpler

Her gælder det, at der maksimum er tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne. Derudover anbefaler BUPL, at minimum 80 procent af de ansatte har en pædagogisk uddannelse.

- Den store demonstration gjorde indtryk på mig, og det var tydeligt, at der var forældre, der mente, at vi kunne gøre det bedre, og når forældrene ikke synes, det kører godt nok, så lytter vi, og så skrider vi til handling, siger Simon Aggesen, der er borgmester i Frederiksberg Kommune, til TV 2.

Lytter til noget af anbefalingen

Ifølge BUPLs tal har Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt 3,4 børn per pædagogiske ansatte i vuggestuerne, hvor BUPL anbefaler tre. Det vil sige, at der mangler op til 29 timers pædagogisk personale om ugen i en vuggestuegruppe.

For børnehaver gælder det, at de i Frederiksberg Kommune har syv børn per pædagogiske ansatte, hvor BUPL altså anbefaler maksimalt seks. Det vil sige, at der mangler op til en halv fuldtidsstilling om ugen i en børnehavegruppe.

For begge typer daginstitution har kommunen en andel af ansatte med pædagogisk uddannelsesbaggrund på 54 procent – hele 26 procent under de minimumsnormeringer, BUPL anbefaler. Men det er ikke nødvendigvis noget, kommunen vil ændre på, for i den konservative borgmester, Ventres og Liberal Alliances forslag omkring normeringer definerer de ikke antallet af pædagogmedhjælpere og uddannede pædagoger, da det vigtigste for dem er, at der kommer flere hænder.

- Der skal selvfølgelig være en ordentlig pædagogisk indsats, og den kan være forskellig mellem børnehave og vuggestue, men forældrene skal være trygge ved at aflevere deres børn, siger Simon Aggesen.

Svær finansiering

Det er første gang, at der tegner sig et flertal i en kommune for at hæve normeringerne til det niveau, BUPL anbefaler, og helt konkret vil Frederiksberg Kommune bruge 40 millioner kroner på 100 nye ansættelser for at opnå målet for normeringerne.

- Vi er en ressourcestærk kommune, og hvis ikke vi kan gøre det, hvem kan så - men når det er sagt, så er vi også en effektivt drevet kommune, så det er ikke lige til at finde finansieringen. Jeg mener dog, at børn er kernevelfærd, og det er noget, vi skal prioritere, siger Simon Aggesen.

Hvis tingene går, som borgmesteren håber, at så vil borgerne i kommunen allerede fra 2020 kunne mærke en forbedring i servicen.

BUPL: Det er ikke nok

I pædagogernes fagforening mener de, at det er et fantastisk initiativ, men de mener ikke, at det er nok. For selvom antallet af medarbejdere i daginstitutionerne er vigtig, så er uddannelse også fuldstændigt afgørende. De understreger desuden, at det ikke er deres anbefalede niveau for antal af pædagoger, det er deres anbefalede minimumsantal.

- Vi skal sikre kvalitet og kvalifikationer. Det handler ikke om børneparkering, men om udvikling, trivsel og læring, siger Elisa Rimpler, der er formand for BUPL, til TV 2.

Det bekymrer ligeledes, at en rig kommune som Frederiksberg Kommune kan have svært ved at finde de 40 millioner kroner, når der er mange af landets kommuner, der vil have endnu sværere ved det. Hos BUPL håber de på, at man fra statens side vil tage mere ansvar.

- Der kommer 70.000 flere børn de næste år, det er børn, der ikke kommer til at få det, de har brug for. Det er små mennesker, vi taber, hvis ikke vi sikrer et minimum i kvaliteten. Regeringen må sikre et bundniveau, og kommunerne skal sikre, at penge ender de rigtige steder, siger Elisa Rimpler.