Samfund

Millioner af batterier bliver aldrig genanvendt - forening foreslår pantordning

En pantordning er ikke vejen frem, mener miljøministeren og batteribranchen.

Hvad gør du, når cykellygtens lyskegle falmer, eller når legetøjsbilens elektriske wruum wruum-lyd forstummer? Afleverer du det brugte batteri til genanvendelse? Eller ryger det i skraldespanden sammen med resten af husholdningsaffaldet?

Danskerne bruger hver metode i lige høj grad. Ifølge Miljøstyrelsen er det nemlig kun halvdelen af de batterier, vi bruger her i Danmark, som ender på genbrugsstationen og videre til genanvendelse.

Men det kan vi gøre meget bedre. Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening, som derfor foreslår at sætte pant på batterier.

- Vi ved, vi har pantsystemer, der virker for en lang række andre materialer end batterier. Selvfølgelig vil det også virke for batterier. Det er bare politisk vilje og handling, der mangler, siger præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding til TV 2.

Flasker og dåser som forbillede

Ifølge foreningen vil en pantordning medføre to ting. Dels vil den øge graden af genanvendelse af de værdifulde råstoffer, som findes i brugte batterier. Og dels vil den reducere mængden af miljøfarlige stoffer, som ender i husholdningsaffaldet og dermed forbrændingsanlæggene.

Danmarks Naturfredningsforening bruger pantsystemet på dåser og flasker som eksempel på, hvorfor pant også vil fungere for batterier. Ifølge Dansk Retursystem kommer ni ud af 10 solgte dåser og flasker nemlig tilbage i systemet, så de kan smeltes om og bruges igen.

- Med en pantordning får vi genanvendt vigtige ressourcer og løst et meget stort natur- og miljøproblem, siger Maria Reumert Gjerding.

Millioner af batterier kommer ikke retur

Det er ikke nogen lille mængde batterier, der potentielt ender ude i naturen eller med at blive brændt på lossepladsen med resten af husholdningsaffaldet. Branchen selv estimerer, at danskerne hvert år bruger mellem 55 og 70 millioner batterier.

Mange af de millionvis af batterier indeholder tungmetaller som for eksempel bly, cadmium, nikkel og kviksølv. Når batterier med ingredienser som disse bliver brændt, siver røgen med de giftige stoffer ud i naturen, hvor de kan forurene grundvandet, dyr og planter.

På grund af det bakker Verdensnaturfonden op om forslaget.

- Pant er en utroligt effektiv måde at sikre, at man får tingene hjem igen. Det kender vi fra plastflaskerne. Vi har i Verdensnaturfonden eksempelvis lavet forsøg med plastikposer med Netto, som viser, at folk gerne vil aflevere dem tilbage, hvis der er en pant på, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær for Verdensnaturfonden.

Opbakning blandt danskerne

Forslaget om at sætte pant på batterier vækker også genklang hos dem, der rent faktisk skal aflevere batterierne – nemlig befolkningen.

I en MEGAFON-måling lavet for TV 2 svarer to ud af tre danskere, at de synes, at det er en god idé at indføre pant på batterier, så de kan blive genanvendt.

Batteriforhandlerne og ministeren siger nej til pant

Et sted, man dog ikke deler entusiasmen, er i Batteriforeningen, som repræsenterer danske forhandlere af batterier. Her frygter man, at en pant vil være lig med øget net- og grænsehandel og desuden være for besværlig at indføre.

- Det vil betyde et enormt bureaukrati. Så kan det da godt være, at man kunne øge indsamlingen med en pant, men vi mener, at der er måder, man kan få meget mere for pengene. Det kunne eksempelvis være i form af information til borgerne for at øge opmærksomheden om at indsamle batterier, siger direktør i Batteriforeningen, Frederik Madsen.

I dag er det op til hver enkelt kommune, hvordan indsamlingen af brugte batterier foregår. Det kan eksempelvis være med en plastikpose ovenpå skraldespanden eller batteribokse opstillet rundt om i kommunen.

Spørger man den ansvarlige minister, vil det nuværende system heller ikke blive udskiftet med en pant på batterier i den nærmeste fremtid.

- Det kan lyde som en god idé at indføre pant på batterier, men i praksis kan det være en dyr og besværlig løsning, siger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Hvis der viser sig at være et problem med indsamlingen, kunne producenterne i første omgang gøre forbrugerne mere opmærksomme på de afleveringsmuligheder, der allerede er eller gøre deres indsamlingsordninger mere attraktive at anvende.

Forening opmuntrer til handling

I Danmarks Naturfredningsforening deler man dog ikke Batteriforeningens og miljøministerens bekymringer om, at en pantordning på batterier vil være for besværlig.

Præsident Maria Reumert Gjerding opfordrer derimod til politisk handling og argumenterer for, at Danmark bør være foregangsland og vise resten af verden, at vi er i stand til at løse problemet.

- Det her vil være en fornuftig løsning på et stort problem, og det er det, vi har brug for. Vi har brug for politisk handling og politisk mod nu for at løse et problem, vi har haft kendskab til i rigtig mange år, siger Maria Reumert Gjerding.