Samfund

Forsøg i jobcentre skåner læger for papirarbejde - og sparer kommuner millioner

Ifølge kommunernes egne beregninger vil de på årsbasis kunne spare cirka 2600 lægetimer ved at skære ned på papirarbejdet.

Et forsøg, der skal mindske administrativt bureaukrati, har sparet Nordjyllands 11 kommuner for millioner af kroner. Det viser en ny beregning foretaget af kommunerne.

Besparingen sker, fordi kommunernes jobcentre gennem et forsøg slipper for konsekvent at skulle indhente en særlig type lægeattester, som bruges til at vurdere borgeres sundhedstilstand.

I stedet skal de ansatte i samarbejde med borgeren vurdere, hvornår det rent faktisk er nødvendigt at bede om attesterne. Et tiltag, der har skabt glæde ved Jobcenter Hjørring i Nordjylland.

- Der er rigtig mange borgere, der vil opleve, at deres sagsbehandlingstid og deres tid i jobcenteret er blevet væsentlig forkortet, fordi vi ikke længere skal vente på at indhente en erklæring, som vi sådan dybest set ikke kunne bruge til noget alligevel, siger Michael Duus Nielsen, der er arbejdsmarkedschef ved jobcenteret.

Hvor meget sundhed flytter jeg lige på den time, jeg bruger på at lave den her attest?

Dinah Høngaard, praktiserende læge

Sparer en fuldtidsstilling - og mere til

Det drejer sig om de to lægeattester LÆ265 og LÆ285, som skal indhentes af jobcenteret, hver gang en borger er sygemeldt i mere end 8 uger – eller skal i et rehabiliteringsforløb.

En procedure, som troligt udføres i de danske kommuner, og som koster kommunekasserne dyrt. Det satte TV 2 fokus på tilbage i 2017.

Attesterne er nemlig tidkrævende for lægerne at udforme, og i mange tilfælde er de ikke nødvendige. Det forklarer Dinah Høngaard, der er praktiserende læge i Hjørring.

- Nogle gange sad vi der og tænkte: ”Hvor meget sundhed flytter jeg lige på den time, jeg bruger på at lave den her attest?”, fordi vi ikke havde noget nyt at tilføje, siger hun.

Ifølge kommunernes egne beregninger vil de på årsbasis kunne spare cirka 2600 lægetimer ved at skære ned på papirarbejdet.

En fuldtidsstilling for en praktiserende læge svarer til 1.924 timer, og de frigjorte timer er gode i et område med lægemangel, lyder det fra Dinah Høngaard:

- Det er jo ikke sådan, at vi mangler noget at lave som praktiserende læger i Hjørring.

Flere besparelser at hente

De nordjyske kommuner er da også ”ganske godt tilfreds” med resultaterne af forsøget, fortæller borgmester i Hjørring, Arne Boelt.

Beregningerne viser, at de deltagende kommuner samlet sparer cirka 5 millioner kroner på et år.

Og selvom forsøget allerede har efterladt ekstra mønter i kommunekassen, mener borgmesteren, at der er flere besparelser at hente i afbureaukratiseringen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der på arbejdsmarkedsområdet – og sikkert også andre områder - ligger nogle stakke, som vi godt kunne komme i gang med at få kigget på, siger han og afslutter:

- Samlet set tror jeg godt, at vi kan reducere i papirbunkerne. Men det kræver, at lovgivningen er der, før vi kan få lov til det.

Minister vil afskaffe attest

Forsøget i Nordjylland er et samarbejde mellem kommunerne og regeringen. På Christiansborg ser man også nærmere på, hvordan byrden med papirarbejde kan formindskes landet over.

I et skriftligt svar til TV 2 oplyser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), at et bredt flertal netop har besluttet at afskaffe den ene af de to obligatoriske lægeattester og også vil evaluere den anden.