Samfund

Tommy Ahlers vil have helt nyt fag på skoleskemaet

Faget skal indeholde emnerne projektledelse, økonomiforståelse og værdiskabelse til kunder og brugere.

Religion, dansk og matematik får måske snart følgeskab af et nyt fag på skoleskemaet.

I hvert fald hvis det står til uddannelses- og forskningsministeren, Tommy Ahlers fra Venstre, der er kommet med et forslag om at indføre obligatorisk iværksætteri på alle ungdomsuddannelser.

Formålet er at klæde unge mennesker på til at tage springet ud i iværksætter-verdenen. Det forklarer Tommy Ahlers til TV 2.

- Det skal få flere danskere til at turde starte en virksomhed. Og så skal det bidrage til, at man som ansat - uanset om det er i det private eller det offentlige - bliver mere innovativ og tør prøve noget nyt, siger han.

Ifølge uddannelsesministeren skal faget indeholde emnerne projektledelse, økonomiforståelse og værdiskabelse til kunder og brugere.

På den måde skal der arbejdes med det helt konkrete som at lægge et regnskab eller en strategiplan.

Men der skal også være fokus på det mentale, hvor eleverne bliver rustet til at håndtere usikkerhed og tvivl. Eksempelvis ved at møde forskellige iværksættere, der kan fortælle om personlige erfaringer, forklarer han.

Det handler om at skabe noget

Hvis tingene går efter planen, vil det nye fag ’entreprenørskab’ kunne ses på skoleskemaet på alle ungdomsuddannelser - fra erhvervsuddannelser til almene gymnasier.

Men hvordan uddannelserne helt konkret skal rustes til at undervise i det nye fag, er endnu ikke på plads, forklarer Tommy Ahlers.

- Det skal vi have kigget på. Vi skal tale med gymnasierne om, hvordan vi får dem efteruddannet, så de kan det her, siger han til TV 2.

Tidshorisonten for, hvornår regeringen regner med at se resultater, ligger heller ikke fast. Men uddannelses- og forskningsministeren forventer, at der om ti til 20 år vil være en synlig effekt. Og målet for det nye initiativ står da også klart.

- Når vi sammenligner os med andre lande, starter vi færre virksomheder end dem. Succeskriteriet er, at vi skal op på niveau med dem - helst op på et højt niveau som eksempelvis Israel, siger Tommy Ahlers.

Faget skal ligge i sidste halvdel af uddannelsen, hvilket vil være sidste halvdel af 2. g eller i 3. g.

Det vil dog ikke indgå i undervisningen i samme omfang som de gamle travere på skemaet. Faget skal svare til én studieuge og vil derfor sammenlagt komme til at fylde 30 timer.