Samfund

KPMG meldt til bagmandspolitiet efter hvidvask

KPMG er blevet anmeldt til politiet af Erhvervsstyrelsen. Chris Helgren / Scanpix Denmark

Sagen handler om hvidvask i Københavns Andelskasse.

Erhvervsstyrelsen anmelder revisionsfirmaet KPMG til Bagmandspolitiet i sag om formodet brud på hvidvaskloven i Københavns Andelskasse.

Vi har opfyldt vores forpligtelser som revisor

Anette Harritz

Anmeldelsen kommer samme dag, som Danske Banks revisionsfirma Ernst & Young også blev meldt til bagmandspolitiet af samme styrelse. Noget, der ifølge advokat og Ph.d. Søren Bergenser bestemt ikke er hverdagskost.

- Det er yderst sjældent, at revisorer bliver meldt til politiet, og det bunder nok i, at vi ikke rigtigt har haft nogen hvidvasksager indtil nu. Men jeg kan bestemt ikke udelukke, at vi kommer til at se flere i fremtiden med det store fokus, der er på hvidvask nu, siger han til TV 2.

- Erhvervsstyrelsen har siddet med de her to sager og lovbøgerne slået op på de samme sider. Det giver utroligt god mening at have undersøgt sagerne sideløbende, siger Søren Bergenser.

Sagerne kort

I sagen mod KPMG er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet blevet bedt om at indlede en politimæssig efterforskning af, om hvidvaskloven er overtrådt, efter Erhvervsstyrelsen har vurderet, at KPMG i forbindelse med en revision af Københavns Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017 burde have foretaget en underretning til Hvidvasksekretariatet.

I sagen mod Danske Bank blev bankens revisionsfirma Ernst & Young ligeledes meldt til bagmandspolitiet for ikke at undersøge og underrette myndighederne om mulig hvidvask gennem Danske Bank i forbindelse med revisionen af bankens regnskab for 2014.

Det er særligt den meget omtalte estiske filial, der stod for omkring ti procent af bankens overskud, som kan give revisionsfirmaet problemer.

- Jeg tror på ingen måde, at det er inkompetence, men jeg tror, at de har haft fokus på den danske del af forretningen og sjuskeriet øst på. Det er svært for mig at vurdere, men når der bliver genereret så mange penge i Estland i løbet af de år, så bør det give anledning til, at man kigger lidt nærmere på det, siger Søren Bergenser.

Ifølge loven har revisionsfirmaer pligt til at underrette mistænkelige forhold til myndighederne.

KPMG: 'Vi har opfyldt vores forpligtelser'

Revisionsfirmaet KPMG havde følgende kommentar til dagens anmeldelse:

- Vi ser med stor alvor på anmeldelsen og vil selvfølgelig samarbejde fuldt ud med myndighederne. Som revisorer stræber vi efter at skabe tillid i samfundet, og vi arbejder målrettet på at forebygge og bekæmpe hvidvask. I Københavns Andelskasse reagerede vi og fremhævede bl.a. mangelfulde procedurer i forbindelse med hvidvaskområdet over for både ledelse og bestyrelse, og Finanstilsynet modtog også vores rapportering. Derudover påpegede vi over for offentligheden de mangelfulde procedurer i forbindelse med hvidvask i vores revisionspåtegning for 2017 afgivet den 25. april 2018. På den baggrund mener vi, at vi har opfyldt vores forpligtelser som revisor, skriver Anette Harritz, der er Quality & Risk Management Partner i KPMG, i en mail til TV 2.