Mange unge bruger mere end fire timer om dagen foran skærme

Piger bruger meget tid på sociale medier, og drenge spiller. Det viser en ny undersøgelse af unges skærmforbrug.

En stor del af livet for unge i alderen 11-15 år foregår foran skærme.

Eksempelvis er hver fjerde 15-årige pige på sociale medier mindst fire timer hver dag. Blandt de 13-årige drenge bruger hver tredje mindst fire timer om dagen mandag til fredag på at spille. I weekenden er tallene endnu højere.

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der har kigget på skærmvanerne for de 11-, 13- og 15-årige i Danmark.

Piger er på sociale medier…

Undersøgelsen er blevet lavet fast hvert fjerde år siden 1984. Men over de seneste år er sociale medier kommet til at fylde mere og mere.

I den nyeste rapport kan man læse, at en stor del af de unge er på sociale medier mindst fire timer om dagen. Størst er andelen hos de 15-årige piger, men også blandt de 15-årige drenge og de 13-årige piger tilbringer mange mindst fire timer om dagen på sociale medier.

Rapporten viser desuden, at en stor del af de unge har forsøgt at skrue ned for deres forbrug af sociale medier, uden det er lykkedes. Det drejer sig om fire ud af ti af de 13-årige piger og hver femte dreng.

Næsten en femtedel af pigerne på 13 og 15 år har ydermere angivet, at de ”ofte føler sig utilpas”, når de ikke kan komme til at bruge sociale medier. Blandt drenge er det hver ottende.

… og drenge spiller

Forskerne bag rapporten, der er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 4000 folkeskoleelever, har også undersøgt, hvor mange der bruger mere end fire timer om dagen på elektroniske spil.

Hvor det på sociale medier er piger, der trækker gennemsnittet op, er det i høj grad drenge, der spiller meget.

Tallene i grafikken ovenfor viser de unges forbrug af elektroniske spil i hverdagene. Men der er faktisk endnu flere unge, der spiller mindst fire timer om dagen i weekenden. Her er det tæt på halvdelen af alle de 13-årige drenge. For de 11-årige drenge er det mere end hver tredje, og for de 15-årige drenge er det knap fire ud af ti.

Det er til gengæld begrænset, hvor mange piger der spiller mindst fire timer om dagen i weekenden sammenlignet med en hverdag.

Alle ser videoer

Endelig har rapporten også kigget på en kategori, forskerne har kaldt ”skærmtid”. Her er de unge udelukkende blevet spurgt til deres daglige forbrug af film, tv-serier, Youtube-videoer og underholdningsprogrammer.

Tallene viser altså ikke, hvor meget tid de unge samlet set har brugt foran en skærm, men kun hvor stor en andel af de adspurgte, der bruger mindst fire timer om dagen på det.

Ifølge Mette Rasmussen, lektor ved Statens Institut for Folkesundhed og projektleder for undersøgelsen, kan man ikke lægge de forskellige tal sammen for at finde ud af, hvor mange der samlet set bruger mere end fire timer om dagen foran en skærm. Det skyldes, at de unge ofte gør flere ting på én gang og således sagtens kan se tv og bruge sociale medier samtidig eller spille og se film på Youtube.

Ligesom med spil angiver endnu flere af de unge, at de har mindst fire timers ’skærmtid’ om dagen i weekenden sammenlignet med i hverdagen.