Samfund

Rygeforbud for regionernes ansatte kan være nyeste tiltag i 24 års kamp mod rygning

Få overblikket over årtiers kamp mod rygning, der begyndte med Danmarks første rygelov i 1995.

Fra 2020 skal det hverken være tilladt for de ansatte i regionerne at ryge på arbejdspladsens adresse eller på for eksempel fortovet udenfor, mener Danske Regioner.

I princippet må de heller ikke ryge hjemme hos sig selv, når de har en hjemmearbejdsdag, eller i deres egen bil, hvis de bruger den til transport i arbejdsøjemed.

Ifølge Ulla Astman, der er socialdemokratisk næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Nordjylland, skal forbuddet være med til at forbedre folkesundheden.

- Vi ved, at rygning er en af de største risikofaktorer og koster allerflest liv, sagde hun til Ritzau.

Indføres rygeforbuddet for alle regionernes ansatte, bliver det endnu et tiltag i en årelang kamp for at reducere rygning.

Antallet af rygere er overordnet set også faldet, men er siden 2017 steget en smule.

Læs om de seneste 24 års tiltag mod rygning herunder.

Tidslinje over 24 års tiltag mod rygning

  1. Den første rygelov blev vedtaget

   Danmarks første rygelov blev vedtaget i 1995 og skulle begrænse rygning i offentlige lokaler og transportmidler. Det var den daværende sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen fra Centrum-Demokraterne, der fremsatte lovforslaget. I det blev kommuner og amtsråd pålagt at fastsætte bestemmelser om røgfri miljøer i offentlige lokaler og transportmidler. Der blev også indført et forbud mod rygning på statslige arbejdspladser. Rygeloven blev vedtaget uden stemmer fra Venstre og De Konservative, mens Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Enhedslisten og Centrum-Demokraterne stemte for.

  2. SAS forbød rygning i alle fly

   Det blev forbudt at ryge på alle SAS’ flyafgange i 1997. Allerede i 1986 besluttede selskabet at stoppe rygningen på ’Linjeflyget’, som er SAS’ svenske indenlandske datterselskab. Men det var med EU’s forbud mod rygning på flyvninger i medlemslandene, som også kom i 1997, at SAS valgte at gøre alle dets fly røgfrie. Der blev lavet brochurer på fire forskellige sprog for at oplyse om det nye forbud.

  3. Elever fik forbud mod at ryge

   I 2001 blev det forbudt for skoleelever at ryge på skolernes område. Den nye lov gjaldt folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Lærerne var ikke omfattet af forbuddet, men de måtte kun ryge i lokaler, hvor de ikke udsatte andre for ufrivillig passiv rygning.

  4. Den store rygelov blev indført

   Rygeloven blev indført i 2007. Den gjorde det forbudt at ryge indendørs på arbejdspladser, restauranter og store værtshuse – bortset fra rygerum. For at få loven stemt igennem, indeholdt den flere kompromisser. Blandt andet var det stadig tilladt at ryge på enkeltmandskontorer, og udskænkningssteder, som var mindre end 40 kvadratmeter, behøvede ikke at være røgfrie.

   Forbuddet havde mange modstandere. Bedst kendt var Kim Larsen, der mente, at det grænsede til fascisme. Men året efter indførelsen viste en undersøgelse fra TrygFonden og Tænketanken Mandag Morgen, at tre ud af ti danskere mente, at loven havde for mange begrænsninger for den enkeltes frihed til at ryge. Seks ud af ti mente, den var for slap eller god.

   2007 var også året, DSB indførte rygeforbud i alle togene.

  5. Unge skulle nu være over 18 for at købe tobak

   Aldersgrænsen for hvornår man må købe tobak, blev i 2008 sat op til 18 år. To år tidligere var det blevet forbudt for børn under 16 at købe tobak. Den nye lov skulle udskyde de unges debut som rygere, sagde den daværende sundhedsminister fra De Konservative Jakob Axel Nielsen.  

  6. DSB indførte røgfri banegårde og perroner

   Banegårde og perroner blev i 2014 røgfrie. DSB indførte forbuddet, efter man to år tidligere havde lavet en kundeundersøgelse, hvor 70 procent af ikke-rygerne ønskede et totalt rygeforbud eller ryge-zoner. Udover den sundhedsmæssige effekt vurderede DSB, at der blev smidt 25.000 cigaretskodder på banegårde og perroner hver dag, og dem ville rengøringspersonalet med forbuddet nu slippe for at samle op.

  7. Cigaretter blev skjult for kunder

   Alle Nettos 500 butikker har fra juli 2018 skjult cigaretter for kunderne. Det har betydet, at man har skullet spørge efter tobak. Efter den første måned faldt salget af cigaretter med omkring fem procent, oplyste Netto. Aarhus-festivalen North Side har også bebudet, at man fra 2020 vil stoppe al salg af cigaretter.

  8. Regionernes ansatte skal have rygeforbud

   En enig bestyrelse i regionernes interesseorganisation, Danske Regioner, mener, at de knap 140.000 ansatte i landets regioner bør underlægges et totalforbud mod at ryge i arbejdstiden.