Samfund

Røde tegltage blokerer for klimavenlig løsning

85 procent mener, at den grønne omstilling er nødvendig, men når der skal sættes noget op i nærmiljøet, er der modstand, siger forsker.

Er det æstetikken eller den grønne omstilling, man skal tage hensyn til?

Det diskuterer man jævnligt, når der skal sættes nye klimavenlige tiltag op i det offentlige rum. For tiden debatteres det i Vejle, hvor solceller, som skulle placeres på en række ældreboliger, ikke ser ud til at blive sat op alligevel.

Årsagen til det skal man finde i en ni år gammel lokalplan fra Vejle Kommune, som gør det svært at ændre på midtbyens røde tegltage.

Det var i hvert fald det, embedsfolkene hos Teknisk Forvaltning i kommunen holdt sig til, da de i august i første omgang afviste, at der måtte sættes solceller op på ældreboligerne. Det fik Oscar Werner Knudsen, som er formand for Vejle Kommunes Almene Ældreboliger, til at klage, og derfor skal lokalpolitikerne tirsdag diskutere spørgsmålet.

- Snæversynet at bruge æstetik mod miljøet

Vejle er placeret således, at man fra omkringliggende bakker kan se ind over byen og de røde tegltage. Det er den udsigt og det udtryk, Christoffer Aagaard Melson, som er formand for Teknisk Udvalg for Venstre i Vejle Kommune, gerne vil bevare.

- Min personlige holdning er, at vi skal holde fast i den lille historiske bymidte, som er så relativt synlig. Vi vil gerne holde fast i det ensartede, historiske udtryk, som er synligt for alle, der kører til og fra Vejle. Så kan vi lave solceller en helt masse andre steder, siger han.

Den holdning er Oscar Werner Knudsen fra kommunens Almene Ældreboliger uenig i. Han fortæller, at det handler om 60 lejemål, som man er i gang med at renovere, og som man ville udstyre med solceller på taget. Både fordi det er klimavenligt, og fordi det på sigt bliver en nem og billig løsning.

- Jeg synes, det er noget snæversynet at bruge det æstetiske som argument mod miljøet. Jeg synes også, det er snæversynet at tage hensyn til en håndfuld mennesker, der kan se Vejle ovenfra. Jeg tænker, at hvis de mennesker, der kan se Vejle ovenfra, er i besiddelse af noget sund fornuft, vil de glæde sig over synet og glæde sig over, at vi viser ansvar overfor miljøet, siger Oscar Werner Knudsen.

Modstand blokerer projekter

Æstetik overfor grøn omstilling er et emne, der ofte bliver debatteret. I februar offentliggjorde interesseorganisationen Dansk Energi en undersøgelse, der viste, at nabomodstand eksempelvis har blokeret for flere store vindmølleprojekter i Danmark og dermed svækket den grønne omstilling mod en bæredygtig energiproduktion. Og det er paradoksalt, når 85 procent af danskerne ifølge Kristian Borch, seniorforsker ved DTU, tilkendegiver, at en grøn omstilling er nødvendig.

Han siger, at der typisk opstår en modstand, når der sker en forandring i folks nærhed. Og specielt, når man ikke har været med inde over beslutningen og processen.

- Kommunerne har en opgave i at få borgerne meget mere aktivt med, end de gør nu, siger Kristian Borch.

- Det er den rigtige beslutning, at der skal være en grøn omstilling. Men hvordan man gør det, er en helt anden sag, og der er kommunerne ikke dygtige nok til at få borgerne med.