Regioner vil forbyde rygning i arbejdstiden

I princippet må man heller ikke ryge i sit eget hus på en hjemmearbejdsdag, men regionerne vil ikke lave kontrol i folks eget hjem eller egne biler.

De knap 140.000 ansatte i landets regioner bør underlægges et totalforbud mod at ryge i arbejdstiden.

Det mener en enig bestyrelse i regionernes interesseorganisation, Danske Regioner, ifølge Jyllands-Posten.

Allerede fra 2020 vil det hverken være tilladt for de ansatte at ryge på arbejdspladsens matrikel eller på for eksempel fortovet udenfor, hvis det står til Danske Regioner.

I princippet må de heller ikke ryge hjemme hos sig selv, når de har en hjemmearbejdsdag, eller i deres egen bil, hvis de bruger den til transport i arbejdsøjemed.

Bestyrelsen vil på tværs af partiskel gøre arbejdstiden røgfri for alle regionalt ansatte på for eksempel hospitaler og botilbud.

- Vi vil gerne have, at folkesundheden bliver forbedret og ikke mindst blandt vores egne medarbejdere, siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Nordjylland, til Ritzau.

- Vi ved, at rygning er en af de største risikofaktorer og koster allerflest liv.

Kommuner indfører røgfri arbejdstid

Til Jyllands-Posten siger hun, at regionerne, når de har gennemført reglerne, ikke vil lave rigide kontroller i folks eget hjem eller egne biler - men at rygeforbuddet i arbejdstiden naturligvis skal håndhæves.

Beslutningerne vil ske i samarbejde med samarbejdsudvalgene - de såkaldte MED-udvalg - hvor der også ses på, hvilke sanktioner der skal bruges over for dem, som trodser forbuddet.

Hver fjerde kommune har indført røgfri arbejdstid, og i fagforbundet FOA, som blandt andet har social- og sundhedsassistenter som medlemmer, er holdningen til røgfri arbejdstid skiftet fra modstand til accept.

- Vi ved godt, at en del af vores medlemmer ryger, men det er jo hamrende usundt, så vi kan ikke holde til at være imod at gøre arbejdstiden røgfri, siger Torben Hollmann, sektorformand for sundhedsområdet i FOA, til Jyllands-Posten.

Sygeplejeråd bakker op om forbud

Der er opbakning til et rygeforbud i regionerne fra Dansk Sygeplejeråd, fortæller formand Grete Christensen.

- Jeg synes, at det er et rigtigt godt initiativ. Vi har flere steder set hospitaler, som har indført det her for mange år siden, siger hun.

Formanden mener, at der nok skal være få, der finder forbuddet restriktivt og tilføjer:

- Men jeg vil bare sige, at vi har ikke oplevet stor kritik fra de steder, hvor man allerede har indført det.

- I hverdagen oplever sygeplejersker også, at arbejdet fylder så meget i en hverdag, at man stort set hverken har tid til at gå på toilettet og spise, så kan jeg heller ikke forestille mig, at man har ikke tid til at gå ud og ryge.

Blandt de personalegrupper, som bliver ramt af totalforbuddet er:

  • Læger, speciallæger, reservelæger og lægesekretærer
  • Sygeplejersker
  • Jordemødre
  • Fysio- og ergoterapeuter
  • Farmakonomer
  • Tandplejere
  • Sygehusportører
  • Regionalt ansat servicepersonale
  • Regionalt ansat kontor- og it-personale