Samfund

Temperaturen stiger - her er de nye arter, der er kommet med varmen

I fremtiden er det ikke utænkeligt at møde en hvidhaj i dansk farvand.

Temperaturen i Danmark er de seneste 20 til 30 år steget mere end dobbelt så meget, som gennemsnittet på resten af Jorden.

Endnu er der ikke tale om voldsomme klimaforandringer. Men selv marginale temperaturforskelle kommer til at kunne aflæses i dyre- og plantelivet. Især hos de dyr, som er gode til at flytte sig.

I fremtiden er det langt fra ren utopi at støde på en hvidhaj i dansk farvand. Det kan blive en realitet om blot 20-25 år, har WWF, Verdensnaturfonden, tidligere forudset.

Men allerede nu er der kommet arter til på grund af temperaturstigningerne, fortæller Thor Hjarsen, biolog i WWF.

- Det er særligt de arter, der er gode til at sprede sig, som kommer først. Vi har allerede fået en række arter på grund af klimaet, fortæller han.

Det er især fugle, fisk og insekter, der har fundet vej til Danmark sammen med varmen over de sidste 20-30 år.

- Vi har set sølvhejren komme hertil, og den skulle man tidligere ned til Mellem- og Sydeuropa for at finde. Vi har også set hvepseedderkoppen finde sin plads her, og så har vi fiskearter som multe og tun, der nu ser ud til at være vendt tilbage i danske farvande, siger Thor Hjarsen.

De mest almindeligt forekommende arter, der er kommet med varmen

  • Sølvhejre
  • Sort glente
  • Stribetæge (AC Milan-tæge)
  • Blodcikade
  • Hvepseedderkop
  • Lille Kejserguldsmed
  • Grøn Kobbervandnymfe
  • Tyknæbbet multe

Mens det er relativt let at udpege, hvilke nye der, der er kommet til på grund af temperaturstigninger, er det straks sværere at pege på dem, der har forladt os på grund af varmen.

- Den anden vej rundt er det lidt sværere at finde arter, som er forsvundet på grund af temperaturforandringer alene. Der har historisk været andre større trusler, som at levesteder er forsvundet, at der bliver lavet skovbrug eller landbrug, eller at der sker afvanding, forklarer Thor Hjarsen.

Sikkert er det dog, at klimaforandringerne vil kunne aflæses i den danske natur. Og at vi kommer til at spejde forgæves efter dyr, vi før har taget for givet.

- Der er en art, som er i tilbagegang, og det er nattergalen. Det, mener man, er en respons på klimaændringer, og den bliver så i øvrigt erstattet af sydlig nattergal, der er kommet hertil de senere år.

Så meget er temperaturen steget

Set over perioder på 30 år er temperaturen i Danmark i årene fra 1901-30 og frem til perioden, der dækker de seneste tre årtier fra 1979-2018, steget med 1,17 grader.

I samme periode er den globale temperatur steget med 0,77 grader.

Dermed er temperaturen i Danmark inden for de seneste omtrent 100 år steget med 0,4 grader mere, end man i gennemsnit oplever på kloden.

Det viser gennemgangen af middeltemperaturen for alle år siden 1873, som TV 2 Vejret har foretaget og sammenholdt med klimanormalen for 1961-90.

Som en konsekvens af temperaturstigningerne, skal vi indstille os på, at vores natur og arterne i den vil ændre sig, mener Thor Hjarsen.

- Vi vil komme til at miste arter og især dem, der ikke er gode til at sprede sig. Visse former for biller, svampe, lav og mosser. Der er det vigtigt, at man i naturforvaltning skaber sammenhængende netværk af naturoområder, så de truede arter kan ”vandre”. Problemet er, at klimaændringer sker ret hurtigt, og spørgsmålet er, om man kan nå at tilpasse naturen til at følge med til det.

Danmark havde i 2018 ifølge TV 2 Vejret det næstvarmeste år siden 1873.