SAS-piloter strejker - sådan er du stillet, hvis du bliver ramt

SAS-piloterne havde varslet konflikt fra 26. april.

SPG (SAS Pilot Group)

SAS Pilot Group (SPG) består af fire forbund:

  • Dansk Pilotforening
  • Norske SAS-flygeres Forening
  • Scandinavian Norge Flygerforening
  • Svensk Pilotförening

Forhandlinger mellem flyselskabet SAS og dets piloter førte ikke til en ny overenskomst inden midnat mellem torsdag og fredag, der var deadline for forhandlingerne.

De fire forskellige forbund, der repræsenterer piloterne i Danmark, Norge og Sverige, har forhandlet samlet i SAS Pilot Group.

Er du ramt af SAS-strejkerne? Så vil TV 2 gerne i kontakt med dig. Send en mail til niah@tv2.dk.

Både i Norge, Sverige og Danmark strejker piloterne fredag morgen, efter at forhandlingerne er brudt sammen i alle tre lande.

Det betyder, at 673 flyafgange fredag er aflyst.

Du kan herunder læse, hvad det betyder for dig, hvis du har planlagt at flyve med SAS efter strejkedatoen.

Sådan er du stillet, hvis du bliver ramt

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg bliver ramt?

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg bliver ramt?

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at man i første omgang tager kontakt til den, man har købt rejsen af – enten flyselskabet eller rejsebureauet – og forsøger at løse problemet. De kan enten:

  • Tilbyde, at man bliver ombooket uden væsentlig forsinkelse,
  • Tilbyde, at man kommer afsted med væsentlig forsinkelse,
  • Eller også kan de slet ikke sørge for, at man kommer afsted.

Bliver man ombooket, skal der ligge en konkret vurdering til grund for, om forsinkelsen er væsentlig. En tommelfingerregel er, at der oftere er tale om en væsentlig forsinkelse, hvis man ikke skal rejse så langt og kun skal være væk i en kortere periode.

Man skal desuden være opmærksom på, at man er omfattet af andre regler, hvis man har bestilt en pakkerejse. Læs mere om det længere nede.

Hvad hvis min rejse bliver forsinket?

Kommer man afsted uden væsentlig forsinkelse, har man ikke umiddelbart ret til nogen form for kompensation. Flyselskabet skal dog muligvis sørge for mad, drikke og overnatning.

Bliver man væsentligt forsinket, kan man have ret til et nedslag i rejsens pris. Under særlige omstændigheder kan man for eksempel få dækket mistede hotelovernatninger på destinationen.

Er man på vej hjem, skal der en længere forsinkelse til, før man har krav på kompensation. Man har som udgangspunkt ikke ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad hvis min rejse bliver aflyst

Hvis ens rejsearrangør ikke kan sørge for, at man kommer med et fly, kan man have ret til at få pengene for billetten retur. Derudover kan man have ret til at få erstatning for rimelige og nødvendige udgifter, man må have haft til alternativ transport. Det kan også gælde hotelovernatninger med mere.

Kan jeg få kompensation eller refusion?

Normalt kan man få kompensation, hvis ens flyafgang bliver meget forsinket eller aflyst. Det gælder dog ikke, hvis årsagen er en planlagt og annonceret strejke ifølge Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside Flypassager.dk.

Hvad hvis jeg har en pakkerejse?

En pakkerejse er et rejsearrangement med eksempelvis flyrejse og hotel, der har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst én overnatning.

Har man en pakkerejse, der bliver påvirket af flystrejke, er det Pakkerejse-Ankenævnet, man skal klage til.

Ved pakkerejser er det især vigtigt at kontakte rejsebureauet hurtigt efter aflysningen eller forsinkelsen. Hvis du venter, til du kommer hjem fra din rejse, har du måske ikke de samme rettigheder.

Ifølge piloterne skyldes konflikten med SAS blandt andet uenigheder i forhold til arbejdstider. Størstedelen af piloterne har ingen kontrol over, hvornår eller hvor længe de skal arbejde, forklarer formanden i Dansk Pilotforening, René Arpe.

- Det eneste, piloterne ofte ved om deres arbejdstid for næste måned, er, at de kun har fri én weekend. I værste fald risikerer de at skulle arbejde syv weekender i træk. Det er uholdbart, siger Arpe.

SAS håbede på aftale

Allerede i SAS' årsregnskab, der blev offentliggjort i slutningen af januar, forudså flyselskabet, at der kunne komme konflikt. I et særskilt afsnit, der handler om strejke, skriver SAS blandt andet:

- I 2017 indgik SAS en treårig kollektiv aftale med pilotforbundene i Danmark, Norge og Sverige. Aftalen tillader opsigelse efter to år, hvilket forbundene gjorde opmærksom på, at de ønskede at gøre, i juni 2018. Forhandlingerne vil starte i første kvartal 2019 med en målsætning om at have en ny aftale på plads inden 31. marts 2019, når den eksisterende aftale udløber.

Her fremgår det også, at SAS i finansåret 2018 havde 1273 fuldtidsansatte piloter. I alt var der i gennemsnit 10.146 ansatte i SAS sidste år.