Samfund

Seks ud af ti tiltalt for seksualforbrydelser frifundet

Under halvdelen af sigtede i sager om seksualforbrydelser bliver dømt skyldige.

39 procent af personer tiltalt for sexkriminalitet blev sidste år dømt i retten. Resten blev fundet uskyldige.

Hver gang ti personer blev tiltalt for at have begået en seksualforbrydelse i løbet af sidste år, kunne seks af dem sætte punktum for sagen uden en dom.

Kun i 39 procent af sagerne blev den tiltalte fundet skyldig og dømt for en forbrydelse.

Det viser den seneste opgørelse over antallet af afsagte domme for forskellige typer kriminalitet i 2018. Tallene kommer fra Danmarks Statistik.

Dermed skiller denne type sager sig ud i det store billede over domme i straffesager i Danmark sidste år.

- Det var kun blandt seksualforbrydelser, at det var under halvdelen af de tiltalte, der blev fundet skyldige, lyder det i en pressemeddelelse fra Danmarks Statistik.

Markant lavere tal

I løbet af sidste år blev 3746 kvinder ofre for en seksualforbrydelse, som blev anmeldt. Tallet for mænd lød på 505.

Betegnelsen seksualforbrydelse omfatter for eksempel voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

I alt blev der afsagt 205.200 strafferetlige domme i 2018. Ud af dem var 190.000 fældende. Det vil sige, at den tiltalte blev fundet skyldig og dømt for forbrydelsen. I de resterende 15.200 tilfælde blev personen på anklagebænken frifundet.

Den tiltalte endte altså i 70 procent af sagerne med at blive dømt for lovbrud. De 205.200 domme dækker over brud på straffeloven, færdselsloven og særloven.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at færre personer bliver idømt samfundstjeneste.

Sidste år udgjorde domme med vilkår om samfundstjeneste 28 procent af det samlede antal ubetingede frihedsstraffe og samfundstjenestedomme, når straffeloven blev overtrådt. I 2016 lå tallet på 32 procent.