Samfund

Stående applaus fra lærere til udskældte elever: Vi støtter deres ytringsfrihed

Bestyrelsen har nægtet at udstede nogen kollektive sanktioner mod eleverne.

Højt og taktfast rungede klapsalverne ud i aulaen ved indgangen på Ørestad Gymnasium fredag formiddag.

Fra samme trappe, der blot få uger forinden lagde trin til en højlydt protest fra eleverne mod det såkaldte omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet, stod nu det meste af skolens lærerkollegium, som sammen sendte eleverne til frokost med et stort bifald.

I begyndelsen af marts besøgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) og sognepræst Kathrine Lilleør Ørestad Gymnasium i forbindelse med et arrangement på skolen. Efter kort tid følte ministeren sig nødsaget til at afbryde besøget på grund af buh-råb og angivelig truende adfærd fra eleverne.

TV 2 har formiddagen igennem befundet sig på Ørestad Gymnasium, hvor flere lærere fortæller, at de følte et behov for at støtte op om elevernes ytringsfrihed.

- Mange af eleverne var i tvivl om, hvorvidt vi som lærerkollegium støttede op om dem eller mente, de havde gjort noget forkert. Derfor havde vi en intern debat i lærerkollegiet, om det ville være på sin plads at manifestere over for eleverne, at vi ikke mener, de har gjort noget forkert, siger lærer Kasper Froda Lok og understreger:

Ked af negativ omtale

- Det var ikke forkert at buhe. Det var ikke forkert at lave en manifestation af deres utilfredshed.

Ledelsen har undskyldt for hændelsen, sender jeres bifald ikke et modsatrettet signal?

- Vi kan godt være kede af situationen. Det er rigtig ærgerligt, at Ørestad Gymnasium får så meget negativ omtale, og at politikerne kan lave spin på det, men vi vil gerne sende et signal om, at eleverne på eksemplarisk vis har brugt deres ytringsfrihed og vist deres utilfredshed, siger Kasper Froda Lok.

Bestyrelsesformand René van Laer har oplyst til avisen Berlingske, at ledelsen ikke agter at straffe eleverne - hverken på individuelt eller kollektivt niveau - for den måde, de opførte sig på under demonstrationen. Den melding strider mod, hvad Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, ellers har opfordret skolen til, nemlig at give en eller anden form for sanktion, men, som bestyrelsesformanden siger:

- Man kan ikke straffe 1200 elever, fordi der måske er nogle få, der har opført sig dårligt, siger René van Laer til avisen.

TV 2 har fredag både været i kontakt med skolens rektorkontor og bestyrelsesformanden, men ingen af dem har ønsket at give uddybende kommentarer.

STUK: Elevgruppe bør sanktioneres

Udmeldingen fra skolens ledelse undrer dog STUK. Styrelsens kontorchef, Jens Refslund Poulsen, skriver i en skriftlig kommentar til TV 2, at det er mærkeligt, at "gymnasiets ledelse ikke kan udpege konkrete elever", da rektor selv var i kontakt med eleverne "og forsøgte at dysse dem ned":

- Vi mener ikke, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ledelsen ikke kan finde de elever og give dem en passende sanktion, ligesom det ville have været relevant, at elevgruppen som sådan var blevet sanktioneret, for eksempel ved at et socialt arrangement blev aflyst, skriver Jens Refslund Poulsen.

Af korrespondancen mellem STUK og Ørestad Gymnasium, som TV 2 har fået indsigt i, fremgår det, at flere er stået frem til skolens ledelse og gjort opmærksom på, at nogen råbte "luder", hvilket også fremgår af en videosekvens med Merete Riisager.

Skolens ledelse har efterfølgende set flere videoer igennem af optrinnet, og det har fra videomaterialet ikke været muligt at påvise, at der blev kastet én eller flere mønter under besøget, ligesom det ikke er muligt at udpege den person, som råber luder, siger bestyrelsesformanden for Ørestad Gymnasium til Berlingske.

- Vi har som bestyrelse sagt, at hvis man skal sanktionere ting, skal man være 100 procent sikker. Det er den tradition, vi bygger på i Danmark, siger René van Laer.

Minister ønsker ikke at blande sig

TV 2 har fredag været i kontakt med Undervisningsministeriet, som har givet denne skriftlige kommentar fra ministeren:

- Jeg har ikke noget behov for, at ledelsen sanktionerer eleverne på Ørestad Gymnasium. Det er ikke min opgave at blande mig i gymnasiets arbejde, og det har jeg ikke på noget tidspunkt ønsket at gøre. Jeg regner med, at ledelsen følger op på den demokratiske dannelse på gymnasiet, som rektoren også har tilkendegivet, at han er optaget af, skriver Merete Riisager til TV 2.

Styrelsen har givet gymnasiet til i dag, 29. marts, til at revurdere, hvorvidt elever skal straffes. Om der skal foretages yderligere tiltag, vil blive vurderet, når styrelsen har modtaget gymnasiets revurdering.

Opdateret klokken 14.30 med kommentar fra undervisningsminister Merete Riisager.