Samfund

Gymnasium vil ikke straffe elever trods massivt pres fra styrelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skriver til gymnasiet, at der bør findes enten individuelle eller kollektive sanktioner af eleverne.

Ingen elever på Ørestad Gymnasium bliver straffet for deres opførsel i forbindelse med et ministerbesøg på gymnasiet i begyndelsen af marts.

Det har bestyrelsen på Ørestad Gymnasium besluttet. Bestyrelsen afviser dermed at imødekomme en opfordring fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, der ligger under Undervisningsministeriet, om at sanktionere eleverne på enten individuelt eller kollektivt niveau, skriver Berlingske.

- Man kan ikke straffe 1200 elever, fordi der måske er nogle få, der har opført sig dårligt, siger bestyrelsesformand René van Laer til avisen.

I begyndelsen af marts besøgte undervisningsminister Merete Riisager (LA) og sognepræst Kathrine Lilleør Ørestad Gymnasium i forbindelse med et arrangement på skolen. Efter kort tid følte ministeren sig nødsaget til at afbryde besøget på grund af buh-råb og angivelig truende adfærd fra eleverne, som havde valgt at bruge besøget til at demonstrere mod det politisk besluttede omprioriteringsbidrag, som betyder at uddannelsesinstitutioner skal spare to procent om året.

Kritik fra styrelse

Skolens ledelse har efterfølgende set flere videoer igennem af optrinnet, og det har fra videomaterialet ikke været muligt at påvise, at der blev kastet én eller flere mønter under besøget, siger bestyrelsesformanden for Ørestad Gymnasium til Berlingske.

- Vi har som bestyrelse sagt, at hvis man skal sanktionere ting, skal man være 100 procent sikker. Det er den tradition, vi bygger på i Danmark, siger René van Laer.

TV 2 har fredag formiddag været i kontakt med bestyrelsesformanden, som oplyser, at han ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Både Berlingske og det danske netmedie Point of View har fået indsigt i korrespondancen mellem Ørestad Gymnasium og den ministerielle styrelse efter hændelsen.

Eksperter undrer sig over kritik

Heri fremgår en stærk kritik af skolens håndtering af hændelsen, ligesom styrelsen opfordrer skolens ledelse til at afsøge muligheden for at straffe enkelte elever, eller iværksætte kollektive sanktioner som for eksempel "aflysning af skolefester og sociale arrangementer eller pålæg om deltagelse i ekstraundervisning i form af fællesarrangementer", lyder det i brevudvekslingen.

- Følgeligt burde gymnasiet have fundet en sanktion, der var passende, både over for de elever, der for eksempel bankede på ruderne, og eleverne generelt. Selvfølgelig skal sanktionen være proportional i forhold til de overtrædelser, der er sket, men en sanktion bør der være, siger kontorchef i STUK Jens Refslund Poulsen til Berlingske.

Ifølge eksperter i forvaltningsret er det usædvanligt, at en styrelse pålægger et gymnasium at reagere på en bestemt måde over for deres elever. Til Ritzau siger professor på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet Sten Bønsing, at han "ikke kan se, at der er lovgrundlag for påbuddet".

Frederik Waage, der er juridisk lektor ved Syddansk Universitet, er enig og mener, at styrelsen har brugt "voldsomme ord" i deres brev.

- Grundlæggende er buh-råb ikke noget, der er forbudt. Det er beskyttet efter reglerne om ytringsfrihed.

Minister kaldt i samråd

Styrelsens gentagne opfordringer om enten kollektivt eller individuelt at straffe eleverne fra Ørestad Gymnasium får nu Alternativets gruppeformand og undervisningsordfører, Carolina Magdalene Maier, til at indkalde undervisningsministeren til samråd i sagen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skriver til gymnasiet, at der bør findes enten individuelle eller kollektive sanktioner af eleverne. Alternativets undervisningsordfører mener, at styrelsens gentagende opfordringer er ”under al kritik”.

- Det er under al kritik, at en styrelse beder gymnasiet om at sanktionere. Gymnasiet har flere gange svaret, at man ikke finder grundlag for at sanktionere, så det er et stort indgreb i gymnasiets ledelsesret, at styrelsen fastholder ønsket om straf, lyder det fra Carolina Magdalene Maier til TV 2.

Hun har bedt om indsigt i kommunikationen mellem undervisningsministeren og STUK for at få klarlagt, hvad – om nogen – instruktionerne har været fra ministeriets side.

Minister har intet ønske om at blande sig

TV 2 har fredag været i kontakt med Undervisningsministeriet, som har givet denne skriftlige kommentar fra ministeren:

- Jeg har ikke noget behov for, at ledelsen sanktionerer eleverne på Ørestad Gymnasium. Det er ikke min opgave at blande mig i gymnasiets arbejde, og det har jeg ikke på noget tidspunkt ønsket at gøre. Jeg regner med, at ledelsen følger op på den demokratiske dannelse på gymnasiet, som rektoren også har tilkendegivet, at han er optaget af, skriver Merete Riisager til TV 2.

Styrelsen har givet gymnasiet til i dag, 29. marts, til at revurdere, hvorvidt elever skal straffes. Om der skal foretages yderligere tiltag, vil blive vurderet, når styrelsen har modtaget gymnasiets revurdering.

Opdateret klokken 14.28 med kommentar fra undervisningsminister Merete Riisager.