Styrelse: Elever bør straffes for opførsel på Ørestad Gymnasium

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) måtte forlade gymnasiet efter 30 minutter, selvom besøget var planlagt til at vare halvanden time.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) vil have elever på Ørestad Gymnasium straffet efter et ministerbesøg tidligere på måneden.

Det skriver Berlingske på baggrund af indsigt i en vurdering fra styrelsen, der fører tilsyn med landets uddannelser.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) og sognepræst Kathrine Lilleør blev verbalt overfaldet og "buhet" ud af elever, da de besøgte Ørestad Gymnasium torsdag 7. marts.

Følgeligt burde gymnasiet have fundet en sanktion, der var passende

Jens Refslund Poulsen, kontorchef for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Situation ude af kontrol

Merete Riisager måtte forlade gymnasiet efter 30 minutter, selvom besøget var planlagt til at vare halvanden time.

I forbindelse med det forkortede besøg udtalte undervisningsministeren:

- Desværre synes jeg ikke, det har været en god oplevelse i dag, lød det fra Merete Riisager.

Kathrine Lilleør beskrev dengang situationen på Ørestad Gymnasium som værende "ude af kontrol".

Kritisabel håndtering

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) kritiserer i en tre sider lang rapport ledelsen på Ørestad Gymnasium for hændelsen 7. marts.

I sin vurdering af situationen skriver STUK følgende ifølge Berlingske:

- Samlet set finder styrelsen (...), at ledelsens håndtering af hændelserne i forbindelse med undervisningsminister Merete Riisagers besøg på skolen (...) fremstår særdeles utilstrækkelig og kritisabel.

Kontorchef Jens Refslund Poulsen uddyber styrelsens kritik med ordene:

- Den adfærd, eleverne på gymnasiet har udvist over for ministeren og andre - hvor der er buhet, råbt og banket på ruder til det lokale, ministeren opholdt sig i - er efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med gymnasiets egne studie- og ordensregler, hvoraf det fremgår, at man "skal tage hensyn til og udvise respekt over for andre i både tiltale og adfærd".

- Følgeligt burde gymnasiet have fundet en sanktion, der var passende, både over for de elever, der for eksempel bankede på ruderne, og eleverne generelt. Selvfølgelig skal sanktionen være proportional i forhold til de overtrædelser, der er sket, men en sanktion bør der være.

Rektor: Fuldstændig uacceptabelt

Rektor på Ørestad Gymnasium Jonas Lindelof forsøgte under optrinnet at skride ind og kaldte efterfølgende episoden for "uacceptabel".

Det var imidlertid vanskeligt at få eleverne tilbage til deres klasser, udtalte rektoren.

- Jeg oplevede ikke selv de beskrevne ting, men det er fuldstændig uacceptabelt. Jeg er ked af, at de siger, at vi ikke greb ind, for det gjorde vi selvfølgelig. Det er selvfølgelig mit ansvar. Men man kan ikke bare få 500 elever til at rette ind, når temperamentet er i kog. Jeg forsøgte at få de unge til at gå tilbage til deres klasseværelser, forklarede rektor Jonas Lindelof.

Jonas Lindelof, rektor på Ørestad Gymnasium, mener ikke at elevernes opførsel over for undervisningsministeren var i orden, og han kalder det 'dybt beklagelig.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet køber imidlertid ikke Jonas Lindelofs forklaring, fremgår det af Berlingskes aktindsigt.

- Ledelsen (...) burde have trådt langt tydeligere i karakter og givet klare og umisforståelige anvisninger til eleverne med henblik på at standse de handlinger, der klart måtte opfattes som brud på skolens studie- og ordensregler, lyder det.